Arhitekturna delavnica v mestnem jedru Črnomlja

 • 29 Julij 2021 |

Četrtek, 29. julij - Letošnje poletje mestno jedro Črnomlja zaznamuje tudi študentska delavnica, ki poteka v tem tednu. V sodelovanju z Občino Črnomelj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine študenti Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, osem mladih kreativnih posameznic in posameznikov, opravlja poletno prakso pod vodstvom izr. prof. dr. Ljuba Laha in višje konservatorke, arhitektke Marije Ane Kranjc. Sodelujeta tudi konservatorka-restavratorka mag. Tanja Mesojedec in geodet dr. Tilen Urbančič.

Skupina izvaja dokumentiranje, to je izdelava arhitekturnih posnetkov stavb v Ulici Staneta Rozmana. Rezultati njihovega dela bodo služili kot ena izmed podlag za načrt revitalizacije te tržne ulice. Tržna ulica bo po prekategorizaciji iz državne v občinsko cesto dobila nov značaj in postopoma tudi nove ureditve, ki bodo omogočale oživitev opuščenih lokalov. Udeleženci delavnice bodo obravnavane stavbe vrednotili ter na podlagi tega izdelali predloge za prenovo ulice in hiš, in sicer z idejnimi načrti, opisi in vizualizacijami. Cilj prakse je seznaniti se s konkretnim delom na terenu, spoznati delo konservatorja in ostalih deležnikov v prostoru, raziskati mesto, njegov urbanizem in najpomembnejše objekte ter povezati razvoj mesta z njegovo zgodovino.  

Celoten proces bo vsekakor dobra izkušnja za študente, ki bodo s svojimi neobremenjenimi pogledi pripravili rešitve na enega osrednjih, vendar najbolj kritičnih delov mesta, ki še čakajo na prepotrebno prenovo. Namen je skozi raziskovanje in iskanje novih vsebin predstaviti mestni prostor in parter mesta skozi drugačne poglede ter tudi opozoriti na vrednost starih meščanskih hiš, z namenom utrditi identiteto kraja in ponuditi nekaj idejnih zasnov za prenovo in razvoj tržne ulice.

Zunanja obnova cerkve sv. Petra

 • 28 Julij 2021 |

Sreda, 28. julij - V  teku je obnova  župnijske cerkve sv. Petra v Črnomlju. Župnija Črnomelj je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo. V sklopu projekta ureditve zunanjščine bodo do sredine oktobra, ko morajo biti dela po obveznostih do razpisne pogodbe končana, izvedli več faz dela. Narejene so bile geološko tehnične preiskave tal, geodetske meritve, trenutno poteka statična sanacija in sanacija kapilarne vlage ter restavriranje šestih vitrajev. V zaključni fazi pa še sanacija vseh razpok in nova fasada.

Z urejeno zunanjščino župnijske cerkve se zaključuje tudi njena celovita prenova. Ob tem Črnomelj ob skrbni prenovi starega mestnega jedra s turističnimi projekti in prebujanjem življenja pridobiva imenitno lokacijo za kulturne in družabne dogodke.

Stroški celotne obnove znašajo 245.000 evrov. Ministrstvo za kulturo bo prispevalo 85.000 eur, delež sofinanciranja s strani Občine Črnomelj pa znaša 65.000 eur. Ostala sredstva bo zagotovila župnija, zato slednja vabi ljudi dobre volje, da s svojim darom podprejo zaključek celovite prenove tega veličastnega sakralnega objekta, ki nosi velik verski, družbeni in zgodovinski pomen.

TRR Župnija Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5, 8340 Črnomelj: SI56 1990 6501 0521 556. Hvala vsem, ki v  osrednjem objektu mestnega jedra prepoznate prizadevanje za skupno dobro. 

Dokumentarni film Dežela sožitij v sklopu projekta CLARINET

 • 22 Julij 2021 |

Občina Črnomelj je v sodelovanju z ZIK Črnomelj in Inštitutom za etnične in regionalne študije ISCOMET v sklopu projekta Clarinet izvedla več aktivnosti z namenom dviga ozaveščenosti o prispevkih migrantov v državah EU in med prebivalci EU. Projekt v sodelovanju z 18 drugimi partnerji vodi Občina Lampedusa in Linosa iz Italije. Projekt se izvaja že od leta 2019 in bo trajal še do junija 2022. V njegovem okviru so se do sedaj zvrstile mnoge aktivnosti – izpeljali smo številna izobraževanja, delili izkušnje,  izpostavljali izzive, s katerimi se prebivalci občine srečujejo in se učili o načinih in vsebinah ozaveščanja na temo migracij in integracije. V sklopu projekta smo izpeljali več javnih dogodkov in posneli krajši dokumentarni film z naslovom »Dežela sožitij«. 

Ogled dokumentarnega filma na TEJ POVEZAVI

Župan sprejel zlate maturante črnomaljske srednje šole

 • 16 Julij 2021 |

Petek, 16. julij – Župan Andrej Kavšek je sprejel zlate maturante Srednje šole Črnomelj, med katerimi so Marija Absec, Daša Bahor, Matic Plut in Ema Prevalšek zlati maturanti splošne mature, Jože Žunič poklicne mature, Nika Rauh pa je zaključni izpit opravila z odliko. Župan je vsakemu podaril manjšo pozornost in jim zaželel uspešno študijsko pot še naprej.

Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus. Trije zlati maturanti so bili zaradi dopustniškega časa žal odsotni, zato bodo darilo prevzeli naknadno.

Splošno maturo je v spomladanskem izpitnem roku opravljalo 27 gimnazijcev. Uspešnih je bilo 26 dijakov (96, 3 %), in sicer so v povprečju dosegli 21,69 točk.
30 ali več točk in s tem naziv zlate maturantke oz. zlatega maturanta so prejeli štirje (15,38 %) - Marija Absec, Daša Bahor, Matic Plut in Ema Prevalšek.

Maturanti izobraževalnega programa strojni tehnik so na maturi dosegli 78,5 % uspeh, povprečno število doseženih točk je bilo 16,18. Naziv zlatega maturanta pa si je prislužil Jože Žunič.

Zaključni izpit programa oblikovalec kovin – orodjar je uspešno opravilo 6 od 7 dijakov, Nika Rauh pa je dobila spričevalo s pohvalo za odličen uspeh na zaključnem izpitu.

Vsem maturantom želimo uspešno življenjsko pot na vseh področjih in obilo novih izkušenj ter poznanstev.

Poziv župana k cepljenju

 • 09 Julij 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

pandemija covid-19 je korenito spremenila naša življenja in povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju. Cepljenje je trenutno edino realno upanje, da se ta kriza ne bo ponovila v jeseni. Različica delta covid-19 se pri nas širi vse hitreje in videti je, da se nam približuje nov val.
V naši občini je v zadnjem času velik porast okužb med udeleženci maturantskega izleta v Španiji. Stanje ni rožnato, saj smo trenutno tretja občina v državi z največ okužbami. Prosim vas, omejite svoje stike in upoštevajte navodila in priporočila NIJZ.

Žal so prav mladostniki in otroci v pandemiji najbolj prizadeti zaradi izgube in pomanjkanja socialnih stikov, saj so več kot eno leto v omejenih stikih s svojimi vrstniki. Ravno s cepljenjem nas, starejših generacij, jim lahko omogočimo vrnitev v normalno otroštvo, česar verjamem, da si želimo vsi. Nikakor si ne smemo privoščiti, da zaradi slabih epidemioloških razmer znova zapremo vrtce, šole in gospodarske dejavnosti. To bi imelo dolgotrajne posledice za državo in nas državljane. Za vrnitev v normalnost smo odgovorni vsi in cepljenje je edini izhod iz trenutnih razmer. Pravzaprav se moramo cepiti v prvi vrsti zaradi sebe in osebne varnosti, kar pa posledično prinese manj omejitev za vse v javnem življenju.

Čas dopustov je tukaj in pozivam vas, da se polno cepite, saj le na ta način zmanjšate možnost okužbe in težjih oblik bolezni. Naročite se na cepljenje ali preko osebnega zdravnika ali preko spleta v enotni centralni nacionalni sistem. Povezavo najdete na spletni strani ZD Črnomelj. V naši občini je po zadnjih podatkih 26 aktivno okuženih oseb, kar predstavlja 0,2 odstotka prebivalstva v občini, cepljenih je 36,14 % ljudi s prvim odmerkom in 30,05 % ljudi z vsemi odmerki, kar nas uvršča v slabše precepljene občine v državi.

Stanje cepljenja v državi najlažje spremljate preko povezave https://bit.ly/3qZaUbB, kjer so vsi podatki o deležu cepljenih oseb po regijah, občinah, spolu, starosti, dobavljenih in porabljenih odmerkov cepiv in podobno. 

Če ste v dvomih, ali bi se cepili, zdaj je čas, ne odlašajte z odločitvijo in se prijavite na cepljenje. V jeseni bo prepozno, saj kakor vidite se nove različice virusa širijo zelo hitro in so nas pripeljale do začetka novega vala epidemije.

Ostanite odgovorni in zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Nova podoba Ulice na Pristavah uradno odprta

 • 08 Julij 2021 |

Četrtek, 8. julij – Na Ulici na Pristavah je potekalo uradno odprtje ulice, potem ko je bila v celoti prenovljena. Ulico v novi podobi sta z rezanjem traku simbolično predala namenu župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in najstarejši prebivalec ulice 91-letni Ivan Horvat.

Občina Črnomelj sledi svoji strategiji postopnih obnov ulic. Ulica na Pristavah je bila zaradi svoje dotrajanosti več kot potrebna prenove, zato so jo njeni prebivalci še toliko bolj veseli. Zbrane je nagovoril župan Andrej Kavšek, ki je poudaril složnost in prizadevnost prebivalcev ulice ter jim zaželel miren korak in srečno vožnjo po novi cesti.

Obnovitvena dela so zajemala obnovo ceste s pločnikom v dolžini cca 320 metrov, javno razsvetljavo, hkrati pa smo izvedli še obnovo vodovoda v dolžini 60 metrov.

Izvajalec del je bilo podjetje TGH d. o. o. iz Črnomlja, ki je dela prevzelo septembra 2020. Celoten strošek gradbenih del je znašal 148.425 EUR.

Nadzor nad deli oziroma varstveni načrt in koordinatorstvo varnosti zdravja pri delu je opravljalo podjetje Markus, Marko Stopar s. p., česar strošek je znašal 4.819 EUR.

Za sočasno obnovo vodovoda je poskrbelo podjetje Komunala Črnomelj d. o. o. Vrednost tega dela obnove je znašala 10.091 EUR.

Skupna vrednost celotne investicije obnove Ulice na Pristavah je tako znašala 163.335 EUR, sredstva pa je v celoti zagotovila Občina Črnomelj.

Projekt je bil v celoti končan konec marca 2021, kasneje je potekala le še manjša ureditev okolice. Po umiritvi razmer zaradi korona virusa, pa smo dočakali še uradno odprtje.

Program prireditve ob odprtju ulice je povezoval Jaka Birkelbach. Za glasbeno popestritev je poskrbel ansambel domorodcev iz Ulice na Pristavah, kot so se sami poimenovali, zapeli in zaigrali so Mihaela Škof, Tone Grahek, Bojan Ristič in Andrej Kmetič, recitirala pa je ena mlajših prebivalk Neža Grahek.

Možnost predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu dne 11. 7. 2021

 • 06 Julij 2021 |

Zainteresirano javnost obveščamo, da je za volivce, ki bodo 11.7.2021 odsotni, podana možnost predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) dne 11.7. 2021
v prostorih Upravne enote Črnomelj, Zadružna cesta 16, Črnomelj, in sicer

 • v torek, 6.7.2021 od 7.00 do 19.00
 • v sredo, 7.7. 2021 od 7.00 do 19.00
 • v četrtek, 8.7.2021 od 7.00 do 19.00.

Več informacij o referendumu:
➡Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/21.
Na povezavi: https://bit.ly/3yrZxLD
➡Povezava do sprememb Zakona o vodah (novele ZV-1G): https://bit.ly/3dKBZcW
➡Povezava do veljavnega Zakona o vodah (ZV-1).:
https://bit.ly/3hBLqMV
➡Povezava do prikaza sprememb Zakona o vodah glede na novelo ZV-1G (sledenje spremembam): https://bit.ly/2Twn1Rb

Anketa za občane občine Črnomelj ob oblikovanju novelacije strategije razvoja

 • 05 Julij 2021 |

Reši anketo in pomagaj pri razvoju občine na  https://www.1ka.si/a/347554

Spoštovane občanke in občani,

na Občini Črnomelj smo pristopili k novelaciji strategije, ki jo je Občina sprejela leta 2018. Razlog novelacije so uskladitve s strateškimi usmeritvami in razvojnimi cilji, ki so zapisani v novih programskih dokumentih finančne perspektive 2021 – 2027 in so, oziroma bodo, podlaga za črpanje EU sredstev. Prioriteta novelacije je torej uskladitev vizije s programskimi dokumenti za črpanje EU sredstev, saj si jih seveda želimo počrpati čim več. Ob izdelavi novelacije tako izvajamo enako anketo, ki je bila podana leta 2018, da bi lahko primerjali rezultate. Želimo si razvojno naravnane občine, ki bo prijeten dom vsem občankam in občanom. To lahko dosežemo le z vašo pomočjo, zato vas prosimo k izpolnitvi ankete in podajanju svojega konstruktivnega mnenja.

Anketa bo za reševanje na voljo do konca avgusta.

Iskrena hvala za vaše sodelovanje.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.