Prenovljene stopnice ob OŠ Mirana Jarca Črnomelj

  • 30 Junij 2021 |

Sreda, 30. junij - V mesecu juniju smo obnovili ozke stopnice ob Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj, ki povezujejo Ulico Otona Župančiča – nasproti Knjižnice Črnomelj in Kolodvorsko cesto.

Na novo so zabetonirana čela stopnic, zamenjane in utrjene dotrajane pohodne plošče po stopnicah ter prebarvana celotna ograja ob in na stopnicah.

Dela je izvedlo JP Komunala Črnomelj, strošek sanacije pa je bil 5.793,05 €.

Hoja po stopnicah je zdaj lepša in predvsem varnejša.

Proslava belokranjskih občin ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo

  • 28 Junij 2021 |

Ponedeljek, 28. junij - Pri spominskem obeležju osamosvojitveni vojni belokranjskih občin nad Jurjevanjsko drago v Črnomlju je v nedeljo, 27. junija, potekala osrednja proslava vseh treh belokranjskih občin ob dnevu državnosti in 30. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije. 

V imenu vseh treh občin je zbrane pozdravil Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, slavnostni govornik pa je bil Ladislav Lipič, predsednik Zveza veteranov vojne za Slovenije. Številne obiskovalce na slovesnosti je nagovoril tudi Matija Brunskole, predsednik OZVVS Bela krajina.

Za kulturno-glasbeno popestritev programa, ki ga je povezoval Jaka Birkelbach, so poskrbeli ustvarjalci iz vseh treh belokranjskih občin, in sicer pevka Tjaša Plut, recitator Rok Babič, Godba Črnomelj ter tamburaši Metliške folklorne skupine Ivan Navratil.

Foto: Jani Pavlin

Voščilo župana ob koncu šolskega leta

  • 24 Junij 2021 |

Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki,

konec šolskega leta je tu in upam, da ste v času teh razmer kljub vsemu uspeli uspešno zaključiti svoje šolske obveznosti. Čestitam vam za potrpežljivost, samoiniciativnost in pozitivno naravnanost v tem nepredvidljivem letu. Verjamem, da je bilo včasih učenje od doma še težje kot sicer, a smo se vsi morali prilagoditi novi realnosti.

Tudi učitelji in profesorji si zaslužite vse pohvale, da ste učne metode spremenili in prilagodili razmeram, kar verjamem, da ni bilo lahko. Potrebno je bilo veliko vztrajnosti, sodelovanja in zaupanja tako pri profesorjih in učiteljih kot pri dijakih in učencih. 

Med počitnicami vam želim prijetno, sproščeno in brezskrbno druženje s svojo družino in prijatelji. Izkoristite tople dni in pojdite v naravo, preberite kakšno knjigo za dušo in uživajte v zasluženih počitnicah! 

Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj

Zakladnica v Črnomlju tudi uradno odprta

  • 24 Junij 2021 |

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj, 24. junij – V sklopu 57. Jurjevanja v Beli krajini sta župan Andrej Kavšek in direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič uradno odprla popolnoma novo turistično točko v Črnomlju - mestno Zakladnico in klančino, ki poteka po brežini nad Dobličico. Skozi stalno razstavo kulturne in naravne dediščine ter drugih zanimivosti je Zakladnica izhodiščna točka turističnega pohajkovanja po Črnomlju in do ostalih znamenitosti in lepot Bele krajine.

Investicija je skupaj z nadzorom in projektno dokumentacijo znašala 316.000 EUR, kar je občina zagotovila v svojem proračunu, za notranjost Zakladnice v vrednosti slabih 60.000 EUR pa je poskrbel RIC Bela krajina, 85 % v sklopu projekta kulTura, 15 % pa z lastnimi sredstvi. Izvajalec del je bilo podjetje TGH iz Črnomlja s podizvajalci, projekt so zasnovali v Ateljeju Ostan Pavlin iz Ljubljane, nad projektom pa so budno bdeli konzervatorji iz Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

»Veseli me, da imamo v mestnem jedru novo privlačno točko in srčno upam, da bo zaživela v svoji lepoti,« je ob odprtju povedal župan Andrej Kavšek in izpostavil tudi ostale projekte, ki se bodo letos začeli v sklopu ureditve starega mestnega jedra. Nadaljujemo namreč z ureditvijo trga pred Zakladnico, v zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za obnovo pritličja črnomaljskega gradu, prvo fazo ureditve atrija in kleti pa bomo izvedli oktobra letos s pomočjo pridobljenih sredstev Ministrstva za kulturo. Na razpisu omenjenega ministrstva smo pridobili tudi sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na Stoničevem gradu, ki je v naši delni lasti od lanskega leta. Obnovili bomo tudi fasado cerkve sv. Petra, za katero je na razpisu uspešno kandidirala Župnija Črnomelj – Dragatuš, del sredstev pa bo prispevala tudi občina.

Prostor, kjer stoji Zakladnica je bil dolga leta zapuščen in ideja mestne zakladnice ni oživela samo ta kletni prostor, ampak je iztočnica za vse nadaljnje ureditve in vsebine tega območja. S projektom kulTura, ki je bil izveden preko programa Interreg, je RIC Bela krajina, kot partner v projektu prostor opremil, z izgradnjo klančine, ki poteka po brežini nad Dobličico, pa je Občina Črnomelj omogočila dostop tudi gibalno oviranim osebam. Urejen je tudi dostop do bodočih javnih sanitarij, ki jih bo občina pričela urejati v kratkem.

Vsebino razstave v Zakladnici je predstavil zgodovinar Janez Weiss, program je povezoval Rok Babič, za glasbeno popestritev pa sta poskrbela Tina in Aljoša Vrščaj.

Zaključena 21. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 23 Junij 2021 |

Sreda, 23. junij - Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so v torek, 22. 6. 2021 na 21. redni seji dokončno sprejeli odlok o denarni spodbudi gimnazijcem Srednje šole Črnomelj, kar pomeni, da bodo dijaki ob vpisu v 1. letnik gimnazije prejeli mesečno 100 EUR denarne spodbude. Obravnavali so tudi pokrajinsko zakonodajo, pri kateri je občina skupaj z ostalima belokranjskima občinama podala enotno mnenje, da se ime Dolenjsko – belokranjska uporablja celovito in se ne krajša ter da je sedež pokrajinskega sveta v Beli krajini v Črnomlju.

Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Dnevni red seje je obsegal 21 točk dnevnega reda.

Na seji so dokončno sprejeli Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, kar pomeni, da bodo dijaki ob vpisu v 1. letnik gimnazije prejeli mesečno 100 EUR denarne spodbude. S podeljevanjem denarnih spodbud se bo pričelo v šolskem letu 2021/2022, in sicer vsem dijakom vpisanim v 1. letnik programa gimnazija. V naslednjih letih bodo denarne spodbude prejemali tudi dijaki višjih letnikov, vendar le tisti, ki bodo dosegli povprečno oceno 3,5. Člani sveta so se seznanili tudi s poročilom SŠ Črnomelj o delu in načrtih za naprej.

Državni svet RS je na vse občinske svete naslovil poziv, da se opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja izrazijo skozi predlog sklepa. Občina Črnomelj je svoje mnenje, enotno z Občino Semič in Občino Metlika podala v nekaj členih, in sicer da se zavzema, da se ime Dolenjsko-belokranjska pokrajina uporablja celovito in se ne krajša na Dolenjska ter da ostanejo sedeži organov, kot navedeno v predlogu zakona - sedež pokrajinskega sveta v Beli krajini, v Črnomlju.

Župan je člane sveta seznanil tudi s tekočimi projekti in njihovim stanjem, predstavniki Policijske postaje Črnomelj so jih seznanili s poročilom glede varnostnih razmer na območju občine, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto pa s poročilom o poslovanju zavoda za leto 2020.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj TUKAJ. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.