Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 28. 5. 2021

  • 28 Maj 2021 |

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 28. 5. 2021

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

pred nami je mesec, ki velja kot nekakšen uvod v dopustniške dni. Po napovedih nam bo vreme nekoliko bolj naklonjeno in po dolgem času naj bi zaživelo poletje, kakršnega poznamo. Do neke mere seveda. Trend upadanja števila okužb v naši občini, kateremu smo bili priča v preteklih tednih, se je zaustavil in celo rahlo obrnil navzgor. Pričakovali smo, da bo prišlo do odstopanj, a se vseeno potrudimo, da se stanje ne poslabša. Ostanimo odgovorni in upoštevajmo ukrepe.

Vlada je ta teden na seji med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez negativnega izvida testa dodala tudi otroke do 15 leta v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika. Napovedujejo tudi, da bo v juniju na voljo precej več cepiva. 

V naši občini je po zadnjih podatkih trenutno  47 aktivno okuženih oseb, kar predstavlja 0,3 prebivalstva.

Pozivam vas, da se naročite na cepljenje ali preko osebnega zdravnika ali preko spleta v enotni centralni nacionalni sistem. Povezavo najdete na spletni strani ZD Črnomelj.  V naši občini je po zadnjih podatkih cepljenih 26,9 % ljudi s prvim odmerkom in 14,8 % ljudi z drugim odmerkom. V ZD Črnomelj imate prav tako možnost narediti hitri test in test na COVID protitelesa, s čimer ugotovite, ali ste virus morebiti že preboleli. Če potrebujete kakršnekoli informacije glede koronavirusa, so vam v ZD Črnomelj vedno na voljo. 

Na voljo so tudi organizacije za pomoč v naši občini, kontaktirate jih lahko na:

- Hiša sadeži družbe Črnomelj: 040 696 100
- Rdeči Križ Črnomelj: 07 30 51 451
- Center za socialno delo Črnomelj:  07 30 62 360
- Župnijska Karitas Črnomelj: 040 856 580

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Jurjevanje v Beli krajini 23.–27. junij 2021

  • 27 Maj 2021 |

Foto: Tomislav Urh

V letu 2021 bomo v Črnomlju priča že 57. Jurjevanju v Beli krajini. Gre za najstarejši folklorni festival v Sloveniji, priznan na nacionalnem in mednarodnem nivoju in član svetovnega združenja folklornih festivalov in tradicijskih skupin – CIOFF.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb koronavirusa (SARS-CoV-2) bomo letošnji petdnevni festival preselili v staro mestno jedro Črnomlja. Jurjevanje bo tokrat nekoliko drugačno od preteklih, saj bo poudarek predvsem na slovenski etno glasbi, ki jo bodo predstavili znani in manj znani izvajalci.

Petdnevno dogajanje na številnih prizoriščih bo pestro in bogato – uživali boste lahko v etno koncertih, folklornih nastopih, si ogledali zanimive razstave, prisluhnili predstavitvam in predavanjem; za najmlajše pripravljamo otroške predstave in delavnice, na tržnici in rokodelskem sejmu pa si boste lahko ogledali in kupili lokalne pridelke in izdelke.

Z izvedbo festivala prispevamo tudi k oživljanju starega mestnega jedra Črnomelj. Vabimo vas, da nas obiščete in z nami praznujete 57. Jurjevanje v Beli krajini.

Za več informacij spremljajte spletno stran www.jurjevanje.si in FB profil www.facebook.com/jurjevanje.

»Hojte, hojte k nam na Jurjevanje …«

Zunanji minister Republike Srbije obisk Slovenije začel v občini Črnomelj

  • 25 Maj 2021 |

Torej, 25. maj -  Zunanji minister Republike Srbije Nikola Selaković je svoj obisk Slovenije začel v občini Črnomelj v Miličih, kjer si je ogledal lokacijo bodoče muzejske zbirke zgodovinskega in etnološkega značaja, s katero bi predstavili zgodovino Uskokov v Beli krajini. Pobudnik projekta je Slovensko srbsko poslovno društvo (BASS), med podporniki pa sta tudi Občina Črnomelj in Mestna muzejska zbirka Črnomelj.

Minister si je ogledal tudi vas Bojanci in izpostavil, da ga izredno veseli, da je spoznal in se pogovarjal s potomci Uskokov v obiskanih vaseh. Zahvalil se je županu občine Črnomelj Andreju Kavšku za topel sprejem in posluh občine za prebivalce uskoških vasi.

"Zelo sem zadovoljen s pogovori z zunanjim ministrom Srbije, ki je izkazal resnično veliko zanimanje za srbsko kulturo v Beli krajini. Prepričan sem, da bomo v sodelovanju uspeli realizirati idejni projekt muzejske zbirke v Miličih, saj si želimo ohraniti tamkajšnjo tradicijo in zgodovino," je izpostavil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in izrazil upanje, da se z ministrom še kdaj srečata.

Minister je pot nadaljeval v Ljubljano, kjer ga bo gostil zunanji minister dr. Anže Logar, sprejel pa naj bi ga tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 21. 5. 2021

  • 21 Maj 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

nadaljujemo s sproščanje ukrepov in nekako dobivamo občutek starega življenja nazaj. Upajmo, da ostane tako čim dlje, vseeno pa moramo ostati odgovorni in upoštevati ukrepe, ki e veljajo. Kakor sem že večkrat poudaril, ne gre samo za upoštevanje predpisanega, gre za odgovornost do sebe in drugih.

Ta teden so na seji vlade sprejeli, da od sobote in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve. Izjema glede testiranja pa so po novem tudi enkrat cepljeni prebolevniki.

V naši občini je po zadnjih podatkih trenutno 41 aktivno okuženih oseb, kar predstavlja 0,3 prebivalstva. Še vedno se lahko zgodi preobrat zato vas prosim, da ostanete odgovorni.

Iz ZD Črnomelj so sporočilo, da v naslednjem tednu prejmejo več cepiv. Pozivam vas, da se naročite na cepljenje ali preko osebnega zdravnika ali preko spleta v enotni centralni nacionalni sistem. Povezavo najdete na spletni strani ZD Črnomelj. V naši občini je po zadnjih podatkih cepljenih 24,9 % ljudi s prvim odmerkom in 11,8 % ljudi z drugim odmerkom. V ZD Črnomelj imate prav tako možnost narediti hitri test in test na COVID protitelesa, s čimer ugotovite, ali ste virus morebiti že preboleli. Če potrebujete kakršnekoli informacije glede koronavirusa, so vam v ZD Črnomelj vedno na voljo.

Na voljo so tudi organizacije za pomoč v naši občini, kontaktirate jih lahko na:

- Hiša sadeži družbe Črnomelj: 040 696 100
- Rdeči Križ Črnomelj: 07 30 51 451
- Center za socialno delo Črnomelj: 07 30 62 360
- Župnijska Karitas Črnomelj: 040 856 580

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Zaključena 20. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj - Sprejeta preoblikovana grb in zastava

  • 21 Maj 2021 |

Črnomelj, 21. maj 2021 - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 20. maja 2021, sestal na 20. redni seji. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Dnevni red seje je obsegal 25 točk dnevnega reda. Občinski svetniki so sprejeli Odlok o grbu in zastavi Občine Črnomelj, s katerim so potrdili tudi novo obliko grba in zastave ter tako dali zeleno luč k urejanju področja celostne grafične podobe občine.

Občina Črnomelj je pristopila k urejanju celostne grafične podobe celovito in se v posvetu s heraldiki, ki so vrsto opozarjali na nekatere nepravilnosti grba, in zgodovinarjem Janezom Weissom lotila uskladitve tega področja. Glede na pridobljena mnenja, ki narekujejo, da se grb tudi vsebinsko spremeni, da bi ustrezal heraldičnim pravilom, se je občina odločila, da te temeljne prvine ohrani, saj bi bila večja sprememba, kakor narekujejo nekateri heraldiki, v okolju nesprejemljiva in stroškovno tudi prevelika. Tako je končni izdelek reinterpretirana različica že obstoječega grba, ki pravilom heraldike sledi bolj. Motiv novega grba je povzet po najstarejši upodobitvi mesta na pečatu s konca 16. stoletja. Barve v grbu se naslanjajo na kasnejšo, prvo barvno upodobitev grba iz konca 17. stoletja, ki ga je v svojem velikem grbovniku objavil Janez Vajkard Valvasor.

Novo podobo grba in zastave je oblikoval slovenski priznani oblikovalec in akademski slikar Žiga Okorn, dela preoblikovanja so znašala 1.342 EUR z DDV. Sama sprememba simbolov za ostale uporabnike ne bo imela večjih finančnih posledic, saj odlok predvideva rok za uskladitev oz. zamenjave 3 leta, kar pomeni, da novih stroškov s tem ne bodo imeli, saj na takšno obdobje svoje materiale tudi zamenjajo (npr. razni našitki, emblemi na oblačilih ipd). Zastave, ki so bile v preteklosti izdelane in so v uporabi občine ali zavodov je prav tako s potekom časa, zaradi dotrajanosti, potrebno zamenjati in za te, tako za potrebe občine kot potreb zavodov, občina načrtuje zamenjavo po začetku veljavnosti preoblikovanih simbolov. Odlok začne veljati 15 dni po objavi Uradnem listu RS.

Člani sveta so se seznanili tudi z Odlokom o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, kar pomeni, da bi dijaki ob vpisu v 1. letnik gimnazije prejeli mesečne 100 EUR denarne spodbude. Odlok, ki je bil sprejet v prvi fazi, predlaga, da bi se s podeljevanjem denarnih spodbud pričelo v šolskem letu 2021/2022, in sicer vsem dijakom vpisanim v 1. letnik programa gimnazija. V naslednjih letih bi denarne spodbude prejemali tudi dijaki višjih letnikov, vendar ne vsi, temveč le tisti, ki bodo dosegli povprečno oceno 3,5. Druga faza obravnave sledi na naslednji seji. Člani sveta so razpravljali tudi o točki Prihodnost in razvoj Srednje šole Črnomelj.

Člani občinskega sveta so na seji sprejeli tudi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika in Strateški načrt Belokranjskega muzeja Metlika 2021-2026. Obravnavali in sprejeli so odloke o ustanovitvi OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Milke Šobar Nataše in Glasbene šole Črnomelj, ki jih je bilo potrebno uskladiti v skladu z veljavno zakonodajo, se seznanili s poročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, s stanjem civilne zaščite v občini, z izvajanjem garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2020, z letnim poročilom 2020 in gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o za leto 2021. V sklopu kadrovskih zadev so bili imenovani predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ komandanta Staneta Dragatuš in Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Podpisana pogodba za gradnjo nove infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica

  • 20 Maj 2021 |

20. maj 2021 - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek  in direktor podjetja TGH d.o.o. Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za gradnjo Ekonomsko - poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 1. del, 2. faza.

Za izvedbo nadzora je bilo izbrano podjetje AMBIENS d.o.o., Črnomelj. Vrednost gradbenih del znaša 494.512,56 EUR, vrednost nadzora pa 10.980 EUR. Dela se bodo izvajala po fazah, in sicer 1. faza (meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod) v letu 2021 in 2. faza (cesta, pločniki, javna razsvetljava in vse potrebno za zaključek celotne investicije) v letu 2022. Zaključek celotne operacije je junij 2022.

Sredstva za izgradnjo nove infrastrukture so v celoti zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj.

 

Občina Črnomelj prvič z nazivom Prostovoljstvu prijazna občina 2021

  • 18 Maj 2021 |

Torek, 18. maj - Občina Črnomelj je prvič pridobila naziv Prostovoljstvu prijazna občina 2021, in sicer za za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, sofinanciranje dela mentorjev v javnem zavodu s prostovoljskim programom, brezplačne najeme prostorov, nakup vozila, s katerim se opravljajo brezplačni prevozi za starejše in odziv na epidemijo.

"Veseli smo naziva, ki ne samo da nam daje spodbudo za nadaljnje delo, ampak tudi pohvalo za dosedanje delo. Z vsemi razpisi in ostalimi aktivnostmi se trudimo društvom, v katerih delujejo prostovoljci kar se da pomagati. Dandanes je medsebojna pomoč izrednega pomena in brez prostovoljcev bi marsikatera stvar izpadla drugače. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki na kakršenkoli način prostovoljno pomagate lokalni skupnosti, ljudem, ki potrebujejo pomoč in ste aktivni v prostovoljskih društvih," je ob pridobitvi naziva povedal Andrej Kavšek - župan občine Črnomelj. 

Čas epidemije je pokazal, da so močno vezivo naše lokalne skupnosti prostovoljci. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je na Slovesni dan prostovoljstva, 18. maja 2021, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdilo 25 slovenskih občin. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobilo 11 občin.

 

mail pasica obcine

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 14. 5. 2021

  • 14 Maj 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

dočakali smo sproščanje nekaterih ukrepov, kar verjamem, da nas je vse razveselilo. Končno dobivamo občutek, da se vračamo na ustaljene tirnice, upajmo, da tako tudi ostane. Vsekakor pa žal kaže, da virusa ne bomo mogli kar tako izkoreniniti. S prvo potrjeno okužbo v Sloveniji smo se marca preteklega leta žal srečali z novo realnostjo in to je življenje s prisotnostjo virusa, ki ga nihče ni pričakoval. Morali se bomo naučiti živeti s tem. Vseeno nas je epidemija, ki sicer še vedno traja, naučila veliko. Vsakemu od nas je vnesla nekaj sprememb, nekaterih negativnih, a priznajmo, da tudi nekaj pozitivnih. Sproščanje ukrepov nam vliva optimizem in tudi sam se veselim bolj sproščenega življenja.

Vlada je na seji ta teden sicer podaljšala epidemijo za mesec dni, sprejela pa je tudi več sprostitev ukrepov. Po novem je v vseh statističnih regijah opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure. Dovoljeno je zbiranje do 50 ljudi, ob testiranju, dokazilu o prebolelosti ali cepljenosti se sproščajo omejitve, povezane s kulturnimi in športnimi dogodki, v šole se vračajo vsi dijaki, na fakultete pa študenti. Ukrepi veljajo od sobote oziroma od ponedeljka. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb v Sloveniji namreč kaže na izpolnjevanje pogojev za rumeno fazo sproščanja epidemioloških ukrepov. Po nekaterih napovedih bi v začetku junija lahko prišli celo v zeleno fazo.

V naši občini je po zadnjih podatkih trenutno 38 aktivno okuženih oseb, kar predstavlja 0,3 prebivalstva. Še vedno velja, da se v ZD Črnomelj lahko naročite na cepljenje. V naši občini je po zadnjih podatkih cepljenih 21,8 % ljudi s prvim odmerkom in 9,3 % ljudi z drugim odmerkom. Na cepljenje se lahko naročite preko osebnega zdravnika ali preko spleta v enotni centralni nacionalni sistem. Povezavo najdete na spletni strani ZD Črnomelj. Prav tako imate možnost narediti hitri test in test na COVID protitelesa, s čimer ugotovite, ali ste virus morebiti že preboleli. Če potrebujete kakršnekoli informacije glede koronavirusa, so vam v ZD Črnomelj vedno na voljo.

Na voljo so tudi organizacije za pomoč v naši občini, kontaktirate jih lahko na:

- Hiša sadeži družbe Črnomelj: 040 696 100
- Rdeči Križ Črnomelj: 07 30 51 451
- Center za socialno delo Črnomelj: 07 30 62 360
- Župnijska Karitas Črnomelj: 040 856 580

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Glasuj v projektu S -Factor in podpri idejo inkluzije oseb s posebnimi potrebami

  • 13 Maj 2021 |

S-Factor je mednarodni festival kratkih filmčkov, ki jih pripravijo zavodi iz Slovenije in tujine in v katerih nastopajo in drugače sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Od leta 2016 je organizator festivala OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj.Glavni poudarek projekta je inkluzija mladih oseb s posebnimi potrebami, ki s predstavitvijo izdelanih videov v javnosti prikažejo svojo ustvarjalnost in zmožnosti. 

Letos poteka že 4. leto, izbrana tema festivala pa je MAVRICA. Posebnost festivala je ta, da je vsako leto drugačen, svojevrsten in poseben, letošnji pa bo v celoti mavričen in predstavljen na medmrežju. Letos se je na festival s svojimi videi prijavilo kar 13 slovenskih in 6 tujih zavodov iz Hrvaške, Avstrije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Za vstop v finale se videi potegujejo preko glasovanja, ki bo od 12. 5.­ do 21. 5. 2021 odprto za širšo javnost preko spletnega portala, dostopnega na spletni strani OŠ Milke Šobar – Nataše, in z glasovi strokovne žirije ter učencev in učiteljev sodelujočih šol.

Finalna prireditev bo letos potekala 27. 5. 2021 prek spleta, dostopna pa bo prav vsakemu, ki bi si jo želel ogledati. Na njej bomo slovesno razglasili najboljše videe in podelili nagrade.

Vljudno vabljeni, da si na povezavi TUKAJ ogledate vseh 19 kratkih glasbenih videov mladih ustvarjalcev, ki so se potrudili in se pokazali v vlogi igralcev, glasbenikov, pevcev, snemalcev, režiserjev, scenaristov itd. Med videi najdete tudi video, ki so ga izdelali učenci OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj.  

Izberite vam najljubši video in zanj oddajte svoj glas.

12. MAJ - MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER

  • 12 Maj 2021 |

Sreda, 12. maj - Mednarodni dan medicinskih sester se po svetu obeležuje že vse od leta 1965. Na današnji dan leta 1820, se je namreč rodila prva medicinska sestra na svetu, humanistka in ustanoviteljica modernega sestrinstva Florence Nightingale.
Praznik vseh strokovnjakov zdravstvene in babiške nege bo tokrat odmeval pod geslom: Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva.

Vsem medicinskim sestram se iskreno zahvaljujemo za njihovo požrtvovalnost, profesionalnost, solidarnost in odgovorno delo, še posebej v času Covid-19 krize, ko so razmere za delo še toliko težje.

Zadnji dve leti sta bili za vas izjemno težki, zato še enkrat iskrena hvala in čestitke ob mednarodnem dnevu medicinskih sester. 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.