[POSNETEK] Zaključek Doltarjevega leta - predstavitev knjige avtorice Ilinke Todorovski o Josipu Doltarju

  • 26 Februar 2021 |

Ob letošnjem prazničnem februarju ob kulturnem in občinskem prazniku so potekali številni dogodki.  V petek, 26. 2. 2021, je bil na sporedu spletni dogodek kot zaključek Doltarjevega leta 2020, na katerem je Ilinka Todorovski predstavila svojo knjigo z naslovom "Josip Doltar in Črnomelj: Črnomaljski mlinar, žagar, livar in župan ter spreminjanje mesta med letoma 1880 in 1930".

Če spletnega dogodka niste utegnili spremljati, je na ogled voljo posnetek, in sicer na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni k ogledu.

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 26. 2. 2021

  • 26 Februar 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

spet je minil teden in vesel sem, da tudi tokrat lahko rečem, da se stanje v naši občini še naprej umirja. Otroci so zakorakali v šole in prav prijeten je pogled na mesto zjutraj ko hodijo otroci v šolo. Mesto je namreč predolgo samevalo.

Število aktivno okuženih oseb v naši občini se je zmanjšalo na 55, kar je 0,4 odstotka prebivalstva v naši občini. Naj nas številke ne zavedejo, upoštevajmo ukrepe še naprej in skrbno opazujmo svoje zdravje.  

Počasi se bomo morali vsi soočiti s posledicami koronavirusa, ki nas mogoče nezavedno še čakajo. Kakor sem vam že poročal, Hiša sadeži družbe ponuja kakršnokoli pomoč v tem času. Lahko jih kontaktirate na telefonsko številko 040 696 100, kjer vam bodo  v sklopu projekta PO MOČ lahko pomagali in vas poučili o komuniciranju z modernimi tehnologijami, vam pomagali pri manjših opravilih, pomagali pri pridobivanju manjkajočih znanj za sodobne bančne, trgovinske storitve in podobno. Pomoč je namenjena tako mladim kot starim, zato pokličite brez zadržkov.

Spoštovani, smo na dobri poti, poskrbimo, da bo tako tudi ostalo.

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Športna površina in vodna korita v Starem trgu ob Kolpi tudi uradno predana namenu

  • 24 Februar 2021 |

Sreda, 24. februar – Z virtualnim odprtjem smo uradno predali v namen investicije v sklopu projekta »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini« ali krajše Čredniška pot. V spletnem dogodku sta občane nagovorila Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in Renata Butala, predsednica Krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi. Investicije so skozi igro predstavili člani KD Stari trg ob Kolpi, vodni izvir Peč pa je predstavil Boris Grabrijan, direktor Krajinskega parka Kolpa.

Investicija je zajemala ureditev večnamenske športne površine v Starem trgu (ureditev tribun in postavitev večnamenskega objekta). Obnovljen je bil tudi sklop vodnih korit z dostopno potjo in lokacija Deskuvsko - Kovačevskega kala. Sočasno z ureditvijo dostopne poti do korit je bilo z lastnimi sredstvi Občine Črnomelj v vrednosti 9.983,63 EUR urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode.

Vsa dela v sklopu projekta so izvedli lokalni podjetniki, in sicer: projektno dokumentacijo za investicijo je pripravilo podjetje Arhimod, Iztok Mrzljak s.p., izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Mirabilis d.o.o., dela pa je nadziralo podjetje Ambiens d.o.o.. Vrednost izvedenih del je 71.315,51 EUR z DDV, ki bodo delno sofinancirana tudi s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projektni partner Javni zavod Krajinski park Kolpa pa je v okviru projektnih aktivnosti izvedel obnovo naravne vrednote, izvirne jame Peč .

Projekt vodi in koordinira RIC Bela krajina skupaj s projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi in Javnim zavodom Krajinski park Kolpa.

Z izvedbo investicije smo želeli izpostaviti pomen vodnih virov v Poljanski dolini in zagotoviti izvajanje trajnostnega turizma, ki vključuje tako lokalno prebivalstvo, šolo in kot lokalna društva.

Virtualno odprtje si lahko ogledate na povezavi TUKAJ

Vprašalnik za mlade - Strategija za mlade v občini Črnomelj 2022 - 2026

  • 23 Februar 2021 |

Kaj kot mlad posameznik pogrešaš v občini Črnomelj? Misliš, da je občina Črnomelj zdravo okolje za mlade? 

Občina Črnomelj je letos pristopila k izdelavi Strategije za mlade 2022-2026. Dokument je namenjen k dolgoročnemu razvoju mladinske dejavnosti v občini in vzpostavljanju celovite mladinske politike na področju življenja in dela mladih v naši občini. Mlade želimo vpeti v usmerjanje lokalnega področja mladih in sestaviti smernice delovanja, ki bodo vplivale na kakovost lokalnega področja mladine, predvsem pa pri tem mlade spodbuditi k udeležbi in aktivni participaciji. Osnova in prvi korak v celotnem procesu je vprašalnik, v katerem boste lahko izrazili svoje mnenje, želje in potrebe ter podali predloge za izboljšave.

Okolje za mlade v naši občini lahko naredimo prijetnejše, a pri tem potrebujemo tvojo pomoč. Vabimo vse mlade od 15 do vključno 29 let, da izpolnite anketo »Biti mlad v občini Črnomelj« in tako prispevate h končnemu dokumentu, po katerem bomo oblikovali mladinsko politiko v občini Črnomelj. Želimo dobiti konstruktivne odgovore in rezultate, zato vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in rešite vprašalnik na povezavi TUKAJ

Hvala!

 

Novi prostori OŠ Komandanta Staneta Dragatuša tudi uradno predani namenu

  • 22 Februar 2021 |

Ponedeljek, 22. februar – Z virtualnim odprtjem smo uradno predali v namen nove in rekonstruirane prostore OŠ Komandanta Staneta Dragatuš. V spletnem dogodku sta občane nagovorila Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je investicijo podrobnejše predstavil in Stanislav Dražumerič, ravnatelj šole. Za kulturno popestritev so poskrbeli učenci šole z mentorji.

Predmet investicije je bila dograditev in rekonstrukcija kuhinje s spremljajočimi prostori in jedilnice ter dograditev dvigala. S povečanjem in preureditvijo obstoječe kuhinje je šola pridobila funkcionalno in sodobno kuhinjo s spremljajočimi prostori. Povečana jedilnica omogoča lažjo organizacijo izvedbe malic in kosil za učence, dograjeno dvigalo pa omogoča neoviran dostop tudi gibalno oviranim osebam do vseh nadstropij šole, kar je pripomoglo k izboljšanju delovnih pogojev v šoli in vrtcu. V okviru zadevne investicije se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda ter sanitarne in meteorne kanalizacije.

Strošek dograditve šole skupaj z izvedbo rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije ter nadzorom znaša 707.189,22 EUR. Vsa sredstva smo zagotovili v proračunu občine Črnomelj.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Studio Formika d.o.o., rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. – nadzor podjetje Ambiens d.o.o.. Samo gradnjo pa je izvedlo podjetje TGH d.o.o. – nadzor podjetje Urbing d.o.o..

E-odprtje si lahko ogledate TUKAJ.

Občina Črnomelj praznuje, Robert Kmetič prejemnik občinske plakete

  • 20 Februar 2021 |

Petek, 19. februar – Osrednja prireditev ob prazniku občine Črnomelj je letos potekala virtualno. V ospredju so bili pomembni uspehi in prelomni trenutki preteklega leta s predstavitvijo prejemnikov priznanj za dosežke na področju športa ter priznanj občine Črnomelj. Najvišje priznanje, plaketo Občine Črnomelj, je prejel Robert Kmetič. Prireditev je spomnila tudi na pomembne zgodovinske prelomnice slovenskega naroda, ki so se zgodile v Črnomlju.

Slavnostni govornik prireditve je bil Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je predstavil zaključene projekte ter tiste, ki so v teku ali načrtovani za naprej, ter čestital vsem občankam in občanom ob prazniku občine.

V okviru prireditve so bila podeljena priznanja na dosežke na področju športa. Priznanje za športnika leta 2020 je prejel motokrosist Denis Jakša za osvojeno skupno 2. mesto v državni kategoriji MX2 in dosežke na državnih tekmovanjih v motokrosu. Ker je v veljavi nov Odlok o priznanjih za dosežke na področju športa, je bilo letos prvič podeljeno priznanje za športni dosežek leta, in sicer ga je prejel nogometaš Aljoša Matko za izjemne nogometne predstave in prejeti naziv najboljšega mladega nogometaša Slovenije v letu 2020.

Sledila je podelitev priznanj Občine Črnomelj. Diplome Občine Črnomelj za leto 2020 so prejeli Jože Weiss za prizadevno in izjemno uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite, Zdravstveni dom Črnomelj za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 ter Dom starejših občanov Črnomelj prav tako za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2. Prejemnik plakete Občine Črnomelj za leto 2020 je Robert Kmetič za dolgoletno predano, aktivno in uspešno delo na področju športa, saj je že od leta 1974 nepogrešljivi član Rokometnega kluba Črnomelj.

E-prireditev, ki je nastala v organizaciji Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je temeljila na pomembnih osebnostih slovenskega naroda, ki so v letih 1944 in 1945 delovale v Črnomlju, in sicer so preko Roka Babiča, Mihe Babiča in Jake Birkelbacha znova oživeli slovenski umetniki Vitomil Zupan, Božidar Jakac in Matej Bor, ki so predstavili dogajanje v Črnomlju v takratnih časih. Za glasbeni del prireditve so poskrbeli Martina Mravinec, Domen Bohte, Andrej Kmetič in Godba na pihala Črnomelj. Slednji so spomnili na skladatelja Marjana Kozino, avtorja skladbe Bela krajina, ki je prav v času SNOS pisal partizansko glasbo za Godbo Glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, ki je bila takrat ustanovljena v Črnomlju.

E-prireditev si lahko ponovno ogledate na YouTube kanalu Občine Črnomelj na TEJ POVEZAVI.

Februar je za občino Črnomelj vsako leto še posebej prazničen, saj se ob kulturnem in občinskem prazniku zvrsti kar nekaj zanimivih dogodkov. Letošnji program se je preselili na splet, preostanek e-dogodkov pa vabi k ogledu. Celoten program je dostopen na TEJ POVEZAVI.

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 19. 2. 2021

  • 19 Februar 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

za nami je miren teden, stanje se počasi a vztrajno izboljšuje in vsak teden sem bolj vesel, ko pišem to poročilo, saj poročam o napredku. Resnično upam, da se tako tudi nadaljuje.

Ta teden je bila odpravljena omejitev gibanja med občinami, druženje je dovoljeno do 10 oseb in naslednji teden gredo v šole otroci od 4. do 9. razreda OŠ. Veseli me, da se bodo osnovnošolci končno zopet srečali s svojimi vrstniki in se vrnili v šolske klopi, saj je v tem času odraščanja socialni stik izrednega pomena.

Število aktivno okuženih oseb v naši občini se je zmanjšalo na 82, kar je 0,6 odstotka prebivalstva v naši občini. Tako kot se epidemija počasi umirja, se tudi življenje počasi vrača na stare tirnice. Teden, ki je pred nami, naj bi bil lep in sončen, kot nalašč za prva spomladanska dela na vrtu, v vinogradu, sadovnjaku, ali pa za sprehod v naravi. S prvimi spomladanskimi temperaturami in soncem, je vse bolj vidna tudi luč na koncu predora.
Kot bi nam tudi narava želela sporočiti, da prihajajo lepši časi.

Želim vam sporočiti, da če ste se v času Covid krize znašli v stiski, ali potrebujete kakršnokoli pomoč, lahko kontaktirate tudi Hišo sadeži družbe Črnomelj na 040 696 100, kjer vam bodo v sklopu projekta PO MOČ lahko pomagali in vas poučili o komuniciranju z modernimi tehnologijami, vam pomagali pri manjših opravilih, pomagali pri pridobivanju manjkajočih znanj za sodobne bančne, trgovinske storitve in podobno. Pomoč je namenjena tako mladim kot starim, zato pokličite brez zadržkov.

Spoštovani, kljub dobrim obetom in pozitivnim trendom vas vseeno pozivam, da ostanete še naprej previdni in odgovorni, ter uporabljate zaščitno masko ob tesnejših stikih, v primeru suma na okužbo pa se udeležite testiranja v ZD Črnomelj.

Ker je danes naš praznik, ne morem mimo čestitke in zahvale za vaše konstruktivno sodelovanje. Hvala vam in čestitke ob prazniku naše občine.

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

VABILO na odprtje investicij izvedenih v sklopu CLLD "Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini" krajše Čredniška pot

  • 17 Februar 2021 |

Spoštovane krajanke in krajani Starega trga ob Kolpi in okolice, spoštovane občanke in občani,

vabimo vas na e-odprtje investicij izvedenih v sklopu CLLD "Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini" krajše Čredniška pot. 

E-odprtje bo premierno predvajano na našem YouTube kanalu v sredo, 24. 2. 2021 ob 12.00. 

Vljudno vabljeni k ogledu!

Pričetek del čiščenja obrežja Dobličice

  • 17 Februar 2021 |

Sreda, 17. februar - Obveščamo vas, da smo v mesecu februarju v skladu s planom Direkcije RS za vode pričeli s čiščenjem obrežja reke Dobličice. Dela so se začela pri Doltarjevem slapu in se nadaljujejo do sotočja reke Dobličice in Lahinje.

V sodelovanju s Komunalo Črnomelj se bo očistilo tudi območje fekalne kanalizacije pod mostom. Dela se izvajajo tudi za potrebe ureditve obvodnih poti in za projekt kanalizacije v Črnomlju.

Foto: arhiv RIC Bela krajina

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.