Županova izjava za javnost glede zadnjih ukrepov v povezavi s koronavirusom

  • 20 Marec 2020 |

pdfIZJAVA

Spoštovane občanke in občani,

za nami je prvi teden, ko so bili sprejeti bolj drastični sistemski ukrepi na državni ravni. V naši občini je situacija pod nadzorom in število potrjenih primerov je že štirinajst dni nespremenjeno. Štab Civilne zaščite in Občinska uprava delujemo usklajeno in dnevno koordiniramo svoje delo. Sledimo ukrepom na državni ravni in v praksi le te uveljavljamo na najbolj praktičen način, da ljudi opominjamo in usmerjamo na samozaščitno delovanje.

Poglejmo nekaj ukrepov, ki smo jih sprejeli v tem tednu:

- Ustanovili smo koordinacijsko skupino za nudenje pomoči za ostarele in bolne, ki nimajo svojcev in med sosedske pomoči, ki jo koordinira CSD enota Črnomelj, vključuje pa OZ Rdečega križa Črnomelj in Župnijsko Karitas Črnomelj. http://www.crnomelj.si/

- Posebej pohvalno je, da se je v nudenje pomoči ostarelim in bolnim za oskrbo z zdravili in hrano, kot prva prostovoljna organizacija vključil KBŠ in pozval svoje člane, da se javijo za pomoč. https://www.facebook.com/KlubKbsSI/

- Na tem mestu ponovno prosim in pozivam ostale organizacije in prostovoljce, da se javijo za nudenje prej omenjene pomoči na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

- S skupnimi prizadevanji smo uskladili tudi to, da je ZD Črnomelj z 19. 3. 2020 prenehal opravljati naloge zdravstva za občino Metlika. Razbremenilo se je zdravstveno osebje ZD Črnomelj. Na tem mestu še enkrat zahvala vsem zaposlenim za opravljeno delo. Lahko ste nam vzor, kako nesebično moramo v teh razmerah delovati tudi vsi ostali na vseh ravneh svojega delovanja.

- Na URSZR so bile poslane dnevne potrebe po zaščitni opremi za zdravstvo, enote zaščite in reševanja, in organizacije, ki nudijo pomoč osebam v izolaciji. V dani situaciji smo tudi sami aktivirali vse razpoložljive vire in dosegli, da smo uspešno nabavili dodatne količine zaščitnih sredstev za potrebe Civilne zaščite.

- Štab civilne zaščite je izdal prepovedi uporabe otroških igrišč in uporabe odprtega ognja v naravi. Da bi obvestila o prepovedi uporabe igral in igrišč dosegla čim širši krog občanov, so bila preko JP Komunala poslana na vse Krajevne skupnosti v občini in obešena na zadevne kraje.

- Hvala tistim občanom, ki so sprejeli mojo pobudo in so poslali svoje predloge, kako naj izboljšamo naše delovanje v občini. Mislim, da smo uspešno te predloge tudi vključili v naše delovanje.

- Gasilske enote v občini so s strani Gasilske zveze Črnomelj dobile navodilo o nujnih ukrepih ob aktiviranjih v času epidemije SARS-CoV-2 (koronavirusa). Dobavljena je bila nujna trenutno dobavljiva osebna zaščitna oprema za preprečevanje okužb, razkužila ter dezinfekcijska sredstva za gasilske objekte, vozila in opremo.

- Gasilska zveza Črnomelj sprotno seznanja gasilske enote z navodili pristojnih služb in bedi nad operativno pripravljenostjo gasilskih enot.

- Z izvedenimi ukrepi je še naprej zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gasilske službe.

- JP komunala še vedno opravlja vse nujne javne storitve.

- Od danes velja začasna prepoved javnega zbiranja. Izdan je bil odlok vlade, ki ga najdete na: http://www.crnomelj.si/informacije-koronavirus. Posebej bodite pozorni na 3. člen, kjer so navedene dovoljene javne površine. Ker je člen za naše območje dovolj jasen, lokalna skupnost ne bo dodatno omejevala uporabe javnih površin. Torej, na sprehod greste lahko, vendar pri tem upoštevajte 4. člen, kjer so podrobno opredeljena navodila o gibanju v naravi. Prepoved zadrževanja na otroških igrišč še vedno velja.

- Na Občini Črnomelj pa smo sprejeli tudi določene ukrepe z namenom, da zmanjšamo stroške in razbremenimo proračun za potrebe morebitnih kriznih ukrepov, ki bodo potrebni za sanacijo stanja po končani epidemiji koronavirusa. Zato so vsi novi občinski razpisi na čakanju razen razpis za male čistilne naprave, ki bo šel ven v kratkem. Investicijska dokumentacija se pripravlja naprej, izvajanja novih investicij ne odpiramo, če nimamo finančnih virov, enako velja za obstoječe, če je edini vir financiranja občina. Enaka navodila glede zmanjšanja stroškov in investicij smo dali tudi vsem vrtcem, šolam in zavodom.

Teden, ki je pred nami je ključen. Zato vas pozivam, da vzamete razmere skrajno resno in se držite navodil in prepovedi, saj bomo lahko samo na ta način ustavili epidemijo korona virusa. Zato vas prosim, da spremljate razmere v Sloveniji in občini, spremljate objave na občinski in ostalih državnih spletnih straneh ter da se vsi skupaj poskušamo maksimalno prilagajati danim razmeram.

Samo v informacijo želim ponoviti, da štab CZ in Občina objavljata obvestila za občane na spletni strani Občine Črnomelj in FB strani Občine Črnomelj.

Spoštovane občanke in občani, na koncu vam želim mirne dni v domačem okolju, delujte v skladu z našo Belokranjsko odločnostjo in zmaga nad koronavirusom bo zagotovljena.

Ostanite zdravi.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.