JP Komunala Črnomelj obvešča

  • 19 Marec 2020 |

"Spoštovani uporabniki storitev JP Komunala Črnomelj,

v sklopu preventivnih ukrepov za zmanjševanje možnosti širjenja novega virusa smo tudi v podjetju JP Komunala d.o.o. sprejeli določene ukrepe.

Zato velja pri obiskih strank na sedežu podjetja poseben režim. Razen v nujnih primerih obiski strank niso zaželeni. Na sedež podjetja se lahko vstopa samo ob predhodni najavi. V kolikor ste dogovorjeni za obisk, prosimo, da pokličete vašo kontaktno osebo na mobilni telefon in počakate pred vrati.

Dežurni na področju oskrbe s pitno vodo => 040 476 009

Dežurni na področju odvajanja in čiščenja =>040 476 017

Dežurni pogrebne službe => 040 314 774

Sprejemna pisarna => 07 30 61 660

Prosimo, da uporabljate alternativne komunikacijske kanale, kot so telefon, elektronska pošta, plačevanje računov preko spletne banke in podobno. Če potrebujete rumene vreče za odpadno embalažo pokličite v sprejemno pisarno in vreče bodo dostavljene na vaš naslov ob naslednjem rednem pobiranju odpadkov.

Ukrepi so bili sprejeti za zaščito naših zaposlenih, da bodo sposobni opravljati osnovno dejavnost gospodarskih javnih služb vodo oskrbe, odvajanja odpadnih vod, ravnanja z odpadki ter pogrebne dejavnost. Vse te službe delujejo nemoteno.

Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči in Semič

V skladu z ukrepi in po priporočilih komunalne zbornice sta do preklica podcentra za ravnanje z odpadki na Vranovičih in v Semiču zaprta. To pomeni, da ne sprejemamo odpadkov, ki bi jih občani pripeljali v obdelavo.

Za nujne primere pokličite sprejemno pisarno 07 30 61 660. Nujni primeri so tisti, kjer bi odpadki ogrožali varnost ljudi.

Redno pobiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat ter čiščenje EKO otokov poteka normalno po objavljenih urnikih. Zaposleni imajo navodila, da se izogibajo kontaktov s strankami.

Prosimo tudi občane, da v največji možni meri upoštevajo splošna navodila za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19. Gre za zaščito zaposlenih, ki v splošno korist morajo opravljati svoje delo na glede na nevarnosti

Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe Korona virusa (COVID 19) na področju pogrebne dejavnosti

UREJANJE POKOJNIKA
- Pri dvigu in urejanju pokojnika za zaposlene veljajo pravila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
- Ne glede na vrsto pogreba je pokojnik »oblečen« le v ogrinjalo – talar.

SPREJEM STRANK
- V pisarno pogrebne službe (po predhodni najavi) lahko za potrebe naročila pogreba, vstopata največ po dve osebi, ki ne kažeta znakov okužbe.
- Obvezna je uporaba razkužila za roke, ki je na vidnem mestu.
- Žal se s strankami do nadaljnjega ne bomo rokovali.
- Sprejem stran in dogovori glede pogrebne slovesnosti se izvajajo izključno v pisarni na sedežu podjetja

POGREBNA SLOVESNOST
- Praviloma se izvajajo se žarni pogrebi. Na svojce apeliramo, da se zaradi situacije odločijo za kremacijo.
- V primeru klasičnega pogreba ostane krsta zaprta.
- Pogrebi se izvajajo le v ožjem družinskem krogu z osebami, ki ne kažejo znakov okužbe. Zato se tudi odsvetuje objava osmrtnic na oglasnih deskah in na radiju.
- Zaradi morebitnega prenosa virusa rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje pokojnika ni dovoljeno.
- Pogrebna svečanost se izvaja v najožjem protokolu, kar pomeni, da je razen svojcev prisotno še pogrebno moštvo z minimalnih številom zaposlenih.
- Pogrebna slovesnost se izvaja brez spremljevalnih dogodkov, kot so pevci, zastavonoše društev, ipd.
- V primeru verskega pogreba, predstavnik verske skupnosti opravi kratko slovesnost pred mrliško vežico in pred grobom.
- Odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo.
- Med udeleženci pogreba mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
- Za vse udeležence pogrebne slovesnosti je priporočena uporaba zaščitne maske

MRLIŠKE VEŽICE
- Slovo od pokojnika poteka do največ dve uri pred pokopom.
- Sprejem cvetja in sveč je pred vežico.
- Za izrekanje sožalja je dovoljen vstop v mrliško vežico posamično in izrekanje naj poteka brez telesnih stikov z upoštevanjem varnostne razdalje.
- Ob prihodu in odhodu iz mrliške vežice si je potrebno obvezno razkužiti roke.
- Do preklica je prepovedana uporaba čajnih kuhinj na pokopališčih.
- Po končani pogrebni slovesnosti se ne zadržujte v skupinah.
- Mrliška vežica se po pogrebni slovesnosti razkuži.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.