Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020

  • 31 Marec 2020 |

Na podlagi javnega poziva za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020, št. 615-0003/2020 z dne 31. 3. 2020 objavljenega na spletni strani Občine Črnomelj (www.crnomelj.si), Občina Črnomelj vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo svojo vlogo.

Vloga oz. prijava mora biti poslana po e-pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v zadevi naj bo navedeno »POZIV MEDIJI 2020«.

Rok oddaje je do vključno četrtka, 30. 4. 2020 do 10.00 ure. Vloge morajo do navedenega roka prispeti na sedež Občine Črnomelj.

Kontakt za dajanje informacij: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V tem javnem pozivu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

pdfRazpisna dokumentacija

NLB svetuje: Upokojenci naj ne hodijo v poslovalnico po izplačilo pokojnine

  • 31 Marec 2020 |

"Pogovorite se s (starimi) starši, naj ne hodijo v poslovalnico po izplačilo pokojnine

Pri dvigu pokojnine je varnost, ki jo ob tem občutijo upokojenci, marsikomu pomembnejša od gotovine kot take. Vsakomesečni obisk banke pa jim pomeni več kot le bančno opravilo. A ravno njihovo zdravje koronavirus najbolj ogroža. Zato jim pomagajte, da se ne bodo po nepotrebnem izpostavljali zdravstvenim tveganjem in jim bo pot v poslovalnico prihranjena.

Pomirite starše, stare starše, da je denar, čeprav ga nimajo pri sebi, na njihovem bančnem računu in jim pomagajte, da se prepričajo o stanju svojega računa. Stanje, prilive in odlive z bančnega računa bodo upokojenci najlažje preverili na bančnem izpisku, ki ga dobijo na začetku vsakega meseca. Pokličite jih že pred koncem meseca, ko se nakazujejo pokojnine, da ne bodo hiteli v banko in jim povejte, da bodo že kmalu dobili izpisek. Če ste pooblaščeni na njihovem računu, pa jim stanje in priliv pokojnine prek svojih digitalnih kanalov lahko preverite tudi vi.

Če morajo vaši starši ali stari starši vseeno nujno obiskati banko in tega ne morejo odložiti, svetujemo, da jim pomagate tako, da predhodno preverite odprtost in delovni čas poslovalnic, saj smo v želji po zajezitvi širitve korona virusa prilagodili urnike ter zmanjšali število odprtih NLB Poslovalnic.

Poslovalnice bodo 31. marca sicer odprte pol ure dlje: med 8. in 13. uro. Do 10. ure bodo poslovalnice odprte le za upokojence, invalide in nosečnice. Tudi ob izplačilu pokojnin bo veljajo, da je dovoljen zgolj vstop z zaščitnimi rokavicami in zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega dela. Teh zaščitnih elementov med opravljanjem bančne storitve stranke ne smete odstraniti, razen toliko, kot je nujno potrebno za identifikacijo.

Vstop v poslovalnice je omejen na posamično vstopanje – naenkrat je lahko v poslovalnici samo toliko strank, kot je bančnih okenc. Če so vrata poslovalnic zaprta, vas prosimo, da počakate zunaj, da pridete na vrsto.

Najlažje jim pomagamo, če smo pooblaščeni na njihovem računu

Veliko starejših je na svojih bančnih računih že pooblastilo svoje otroke ali vnuke za lažje poslovanje z banko. Morda ste tudi sami pooblaščeni na njihovem bančnem računu, pa ste na to le pozabili. Staršem, starim staršem lahko položnice plačujete prek svojih digitalnih poti, živila in nujne življenjske potrebščine pa jim naročite z dostavo kar na njihov dom. Potreben denar za plačilo nakupa in položnic si nakažete iz njihovega računa – tako gotovine za ta plačila upokojenci sploh ne bodo potrebovali.
Če se bodo starši oz. stari starši boljše počutili z nekaj nujne gotovine, pa jim to lahko dvignete na bankomatih namesto njih. Kateri bankomati delujejo, si lahko ogledate na www.bankomati.net. Bankomatov, ki so v zaprtih poslovalnicah ali na drugih zaprtih lokacijah, namreč ne moremo polniti. Sicer pa svetujemo, da tudi vi ne hodite v poslovalnice, poslujte brezgotovinsko, bančne storitve pa opravljate digitalno.

Če niste pooblaščeni in ne morete založiti denarja za plačilo položnic in/ali nakupov v trgovini, pojdite skupaj z njimi na bankomat in jim pomagajte dvigniti nujno gotovino. Odsvetujemo, da to naredite zadnji dan v mesecu, ker bodo takrat bankomati verjetno bolj obiskani.

Še večkrat kot običajno jih pokličite, da se ne bodo počutili osamljene
Zavedati se moramo, da so starejšim vsakodnevni opravki, kot so obisk trgovine ali bančne poslovalnice pomembni tudi zaradi druženja. Vsi vemo, kako prijetno je kdaj poklepetati s trgovko v lokalni trgovini ali bančnikom ob bančnih opravkih. Verjetno pa smo tudi sami omejili osebne stike s starejšimi svojci, saj bi jih lahko nevede okužili tudi sami (koronavirus COVID-19 je namreč nalezljiv, še preden se pokažejo znaki okužbe). Zato je zelo pomembno, da jih večkrat pokličete, morda tudi z video klicem, preverite, kako se počutijo in delite z njimi zanimivosti iz svojega življenja. Poskrbite tudi za to, da bodo imeli stik z vnuki ali pravnuki. Tako bodo lažje zdržali doma.

Drage babice, dedki, mame in očetje! Dovolite, da vam pomagamo, pazite nase in ostanite doma. Z veseljem namesto vas uredimo vsakdanja opravila. A ne, ker mislimo, da jih sami ne zmorete, pač pa zato, ker vas imamo radi in vas ne želimo izpostavljati tveganjem okužbe. Le s skupnimi močmi bomo namreč zmogli zajeziti koronavirus."

Novi ukrepi Vlade RS za zajezitev širjenja koronavirusa, sprejet tudi protikrizni zakon za državljane in gospodarstvo

  • 30 Marec 2020 |

Od danes, 30. 3. 2020, veljajo novi ukrepi za zajezitev koronavirusa, in sicer: 

➡️ Razkuževanje večstanovanjskih stavb
➡️Prepoved gibanja izven občine prebivališča
➡️Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.
➡️Na zaprtih javnih krajih obvezna uporaba zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so npr. rute ali šali ) ter rokavic.

Več o ukrepih do sedaj preberite TUKAJ

Vlada RS je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Predlog zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.

Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov.

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.
Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Županova izjava za javnost glede zadnjih ukrepov v povezavi s koronavirusom - 27. 3. 2020

  • 27 Marec 2020 |

pdfIZJAVA

Spoštovane občanke in občani,

končuje se drugi teden, ko je bila razglašena epidemija zaradi koronavirusa. V občini Črnomelj se od začetka spremljanja števila obolelih stanje ni spremenilo in imamo uradno še samo 3 obolele. Moram poudariti, da je bilo na testiranje v tem času preventivno napotenih kar nekaj ljudi iz različnih zavodov in organizacij in na naše zadovoljstvo so bili vsi izvidi negativni.

Štab CZ je imel v torek 24. 3. 2020 sejo v popolni sestavi, na kateri se je obravnavalo trenutno stanje in možni prihodnji scenariji nadaljnjega razvoja dogodkov, z namenom priprave preventivnih ukrepov, da do širjenja epidemije pri nas nebi prišlo. V tem duhu so tudi aktivnosti, ki jih sprejemamo in izvajamo. Ena od aktivnosti je tudi dodatno izobraževanje za ljudi v pomembnih javnih službah na temo zaščite pred koronavirusom.

Center za socialno delo Črnomelj, OZ RK Črnomelj in Župnijska Karitas se redno usklajujejo glede razdeljevanja pomoči občanom, ki se za sedaj izvaja preventivno. Dogovorjeno pa je bilo, da v večstanovanjskih stavbah upravljalec stavb razobesi obvestilo o pomoči starejšim in bolnim, ki nimajo svojcev.

Z zaščitnimi sredstvi smo za enkrat kar preskrbljeni in skrbimo za rezervne količine, ki bi bile aktivirane v primeru izbruha bolezni v širši obliki. Še vedno se trudimo tudi preko lastnih virov zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev za sile zaščite in reševanja ter ostalim, ki sodelujejo pri pomoči občanom.

Smo v stalnih kontaktih z Domom starejših občanov Črnomelj in jim nudimo potrebno pomoč in usklajujemo preventivne aktivnosti, da skupaj preprečimo izbruh bolezni pri njih, kar je zelo pomembno. Za enkrat smo uspešni, zato pohvale osebju za njihovo požrtvovalno delo. Na tem mestu pa ponovno pozivam prostovoljce, da se prijavijo za pomoč v DSO, ker tako zaposleni kot stanovalci postajajo izčrpani in bodo potrebovali pomoč (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Tudi v JP Komunala Črnomelj so se ustrezno organizirali, da lahko zagotavljajo nemoteno delovanje javne službe tudi v teh kriznih razmerah. Čestitke in pohvale.

Na spletni strani Občine Črnomelj so bili objavljeni kontakti lokalnih pridelovalcev hrane, katere lahko kontaktirajo občani in pri njih kupijo in prevzamejo lokalno pridelano hrano ob upoštevanju navodil NIJZ. V teh časih spoznavamo kako pomembna postaja lokalna samooskrba, ki jo bomo morali skupaj še bolj razvijati.

Glede samozaposlenih smo poslali dopis na vlado, ki se je hitro odzvala z ustreznimi ukrepi, smo pa v dnevnih kontaktih z gospodarstvom in vlado glede prepovedi dnevnih delovnih migracij za delavce iz Hrvaške. Zavedamo se problema zato prosimo naše organe in tudi hrvaške kolege, da pomagajo rešiti problem za gospodarstvo in ne nazadnje tudi za njihove ljudi, ki dolgoročno ne bodo mogli živeti z obstoječo prepovedjo prehajanja meje. Upamo na skorajšnji umik uredbe Hrvaške vlade.

Na koncu vse občane prosim, da zdržite in se še naprej disciplinirano držite uvedenih ukrepov in delujete samozaščitno, kajti to je najboljši recept za premagovanje epidemije koronavirusa.

Ostanite zdravi.

Kupujte živila od lokalnih ponudnikov - seznam

  • 24 Marec 2020 |

Spoštovane občanke in občani,

ker so obiski trgovin v času epidemije odsvetovani in ker tržnica zaradi enakih razlogov ne obratuje tako, kot ponavadi, smo vam pripravili seznam lokalnih ponudnikov hrane iz območja občine Črnomelj in stalnih ponudnikov tržnice Črnomelj.

S kupovanjem lokalnih proizvodov aktivno prispevamo k omilitvi posledic razglašene epidemije koronavirusa na lokalno gospodarstvo, zato podprite domače in naročite svoja živila pri lokalnih ponudnikih.

Za naročilo, prevzem in plačilo kontaktirajte izbranega ponudnika v tabeli in pri tem dosledno upoštevajte tudi priporočila NIJZ.

Pozivamo tudi vse, ki imate registrirano proizvodnjo in prodajo lokalne hrane in želite, da vas uvrstimo na seznam ponudnikov, da pokličete na tel. št. 040 122 984.

pdfLokalni ponudniki

Telefonsko nudenje psihološke podpore ob epidemiji COVID-19

  • 24 Marec 2020 |

Prav tako je Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in v sodelovanju s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov, Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu in Ekipo za psihološko pomoč pri Civilni zaščiti vzpostavilo

 

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 za prebivalstvo 041 443 443.

Županova izjava za javnost glede zadnjih ukrepov v povezavi s koronavirusom

  • 20 Marec 2020 |

pdfIZJAVA

Spoštovane občanke in občani,

za nami je prvi teden, ko so bili sprejeti bolj drastični sistemski ukrepi na državni ravni. V naši občini je situacija pod nadzorom in število potrjenih primerov je že štirinajst dni nespremenjeno. Štab Civilne zaščite in Občinska uprava delujemo usklajeno in dnevno koordiniramo svoje delo. Sledimo ukrepom na državni ravni in v praksi le te uveljavljamo na najbolj praktičen način, da ljudi opominjamo in usmerjamo na samozaščitno delovanje.

Poglejmo nekaj ukrepov, ki smo jih sprejeli v tem tednu:

- Ustanovili smo koordinacijsko skupino za nudenje pomoči za ostarele in bolne, ki nimajo svojcev in med sosedske pomoči, ki jo koordinira CSD enota Črnomelj, vključuje pa OZ Rdečega križa Črnomelj in Župnijsko Karitas Črnomelj. http://www.crnomelj.si/

- Posebej pohvalno je, da se je v nudenje pomoči ostarelim in bolnim za oskrbo z zdravili in hrano, kot prva prostovoljna organizacija vključil KBŠ in pozval svoje člane, da se javijo za pomoč. https://www.facebook.com/KlubKbsSI/

- Na tem mestu ponovno prosim in pozivam ostale organizacije in prostovoljce, da se javijo za nudenje prej omenjene pomoči na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

- S skupnimi prizadevanji smo uskladili tudi to, da je ZD Črnomelj z 19. 3. 2020 prenehal opravljati naloge zdravstva za občino Metlika. Razbremenilo se je zdravstveno osebje ZD Črnomelj. Na tem mestu še enkrat zahvala vsem zaposlenim za opravljeno delo. Lahko ste nam vzor, kako nesebično moramo v teh razmerah delovati tudi vsi ostali na vseh ravneh svojega delovanja.

- Na URSZR so bile poslane dnevne potrebe po zaščitni opremi za zdravstvo, enote zaščite in reševanja, in organizacije, ki nudijo pomoč osebam v izolaciji. V dani situaciji smo tudi sami aktivirali vse razpoložljive vire in dosegli, da smo uspešno nabavili dodatne količine zaščitnih sredstev za potrebe Civilne zaščite.

- Štab civilne zaščite je izdal prepovedi uporabe otroških igrišč in uporabe odprtega ognja v naravi. Da bi obvestila o prepovedi uporabe igral in igrišč dosegla čim širši krog občanov, so bila preko JP Komunala poslana na vse Krajevne skupnosti v občini in obešena na zadevne kraje.

- Hvala tistim občanom, ki so sprejeli mojo pobudo in so poslali svoje predloge, kako naj izboljšamo naše delovanje v občini. Mislim, da smo uspešno te predloge tudi vključili v naše delovanje.

- Gasilske enote v občini so s strani Gasilske zveze Črnomelj dobile navodilo o nujnih ukrepih ob aktiviranjih v času epidemije SARS-CoV-2 (koronavirusa). Dobavljena je bila nujna trenutno dobavljiva osebna zaščitna oprema za preprečevanje okužb, razkužila ter dezinfekcijska sredstva za gasilske objekte, vozila in opremo.

- Gasilska zveza Črnomelj sprotno seznanja gasilske enote z navodili pristojnih služb in bedi nad operativno pripravljenostjo gasilskih enot.

- Z izvedenimi ukrepi je še naprej zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gasilske službe.

- JP komunala še vedno opravlja vse nujne javne storitve.

- Od danes velja začasna prepoved javnega zbiranja. Izdan je bil odlok vlade, ki ga najdete na: http://www.crnomelj.si/informacije-koronavirus. Posebej bodite pozorni na 3. člen, kjer so navedene dovoljene javne površine. Ker je člen za naše območje dovolj jasen, lokalna skupnost ne bo dodatno omejevala uporabe javnih površin. Torej, na sprehod greste lahko, vendar pri tem upoštevajte 4. člen, kjer so podrobno opredeljena navodila o gibanju v naravi. Prepoved zadrževanja na otroških igrišč še vedno velja.

- Na Občini Črnomelj pa smo sprejeli tudi določene ukrepe z namenom, da zmanjšamo stroške in razbremenimo proračun za potrebe morebitnih kriznih ukrepov, ki bodo potrebni za sanacijo stanja po končani epidemiji koronavirusa. Zato so vsi novi občinski razpisi na čakanju razen razpis za male čistilne naprave, ki bo šel ven v kratkem. Investicijska dokumentacija se pripravlja naprej, izvajanja novih investicij ne odpiramo, če nimamo finančnih virov, enako velja za obstoječe, če je edini vir financiranja občina. Enaka navodila glede zmanjšanja stroškov in investicij smo dali tudi vsem vrtcem, šolam in zavodom.

Teden, ki je pred nami je ključen. Zato vas pozivam, da vzamete razmere skrajno resno in se držite navodil in prepovedi, saj bomo lahko samo na ta način ustavili epidemijo korona virusa. Zato vas prosim, da spremljate razmere v Sloveniji in občini, spremljate objave na občinski in ostalih državnih spletnih straneh ter da se vsi skupaj poskušamo maksimalno prilagajati danim razmeram.

Samo v informacijo želim ponoviti, da štab CZ in Občina objavljata obvestila za občane na spletni strani Občine Črnomelj in FB strani Občine Črnomelj.

Spoštovane občanke in občani, na koncu vam želim mirne dni v domačem okolju, delujte v skladu z našo Belokranjsko odločnostjo in zmaga nad koronavirusom bo zagotovljena.

Ostanite zdravi.

INFORMACIJE - KORONAVIRUS

  • 19 Marec 2020 |

 

Štab obvešča

JP Komunala Črnomelj obvešča

  • 19 Marec 2020 |

"Spoštovani uporabniki storitev JP Komunala Črnomelj,

v sklopu preventivnih ukrepov za zmanjševanje možnosti širjenja novega virusa smo tudi v podjetju JP Komunala d.o.o. sprejeli določene ukrepe.

Zato velja pri obiskih strank na sedežu podjetja poseben režim. Razen v nujnih primerih obiski strank niso zaželeni. Na sedež podjetja se lahko vstopa samo ob predhodni najavi. V kolikor ste dogovorjeni za obisk, prosimo, da pokličete vašo kontaktno osebo na mobilni telefon in počakate pred vrati.

Dežurni na področju oskrbe s pitno vodo => 040 476 009

Dežurni na področju odvajanja in čiščenja =>040 476 017

Dežurni pogrebne službe => 040 314 774

Sprejemna pisarna => 07 30 61 660

Prosimo, da uporabljate alternativne komunikacijske kanale, kot so telefon, elektronska pošta, plačevanje računov preko spletne banke in podobno. Če potrebujete rumene vreče za odpadno embalažo pokličite v sprejemno pisarno in vreče bodo dostavljene na vaš naslov ob naslednjem rednem pobiranju odpadkov.

Ukrepi so bili sprejeti za zaščito naših zaposlenih, da bodo sposobni opravljati osnovno dejavnost gospodarskih javnih služb vodo oskrbe, odvajanja odpadnih vod, ravnanja z odpadki ter pogrebne dejavnost. Vse te službe delujejo nemoteno.

Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči in Semič

V skladu z ukrepi in po priporočilih komunalne zbornice sta do preklica podcentra za ravnanje z odpadki na Vranovičih in v Semiču zaprta. To pomeni, da ne sprejemamo odpadkov, ki bi jih občani pripeljali v obdelavo.

Za nujne primere pokličite sprejemno pisarno 07 30 61 660. Nujni primeri so tisti, kjer bi odpadki ogrožali varnost ljudi.

Redno pobiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat ter čiščenje EKO otokov poteka normalno po objavljenih urnikih. Zaposleni imajo navodila, da se izogibajo kontaktov s strankami.

Prosimo tudi občane, da v največji možni meri upoštevajo splošna navodila za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19. Gre za zaščito zaposlenih, ki v splošno korist morajo opravljati svoje delo na glede na nevarnosti

Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe Korona virusa (COVID 19) na področju pogrebne dejavnosti

UREJANJE POKOJNIKA
- Pri dvigu in urejanju pokojnika za zaposlene veljajo pravila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
- Ne glede na vrsto pogreba je pokojnik »oblečen« le v ogrinjalo – talar.

SPREJEM STRANK
- V pisarno pogrebne službe (po predhodni najavi) lahko za potrebe naročila pogreba, vstopata največ po dve osebi, ki ne kažeta znakov okužbe.
- Obvezna je uporaba razkužila za roke, ki je na vidnem mestu.
- Žal se s strankami do nadaljnjega ne bomo rokovali.
- Sprejem stran in dogovori glede pogrebne slovesnosti se izvajajo izključno v pisarni na sedežu podjetja

POGREBNA SLOVESNOST
- Praviloma se izvajajo se žarni pogrebi. Na svojce apeliramo, da se zaradi situacije odločijo za kremacijo.
- V primeru klasičnega pogreba ostane krsta zaprta.
- Pogrebi se izvajajo le v ožjem družinskem krogu z osebami, ki ne kažejo znakov okužbe. Zato se tudi odsvetuje objava osmrtnic na oglasnih deskah in na radiju.
- Zaradi morebitnega prenosa virusa rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje pokojnika ni dovoljeno.
- Pogrebna svečanost se izvaja v najožjem protokolu, kar pomeni, da je razen svojcev prisotno še pogrebno moštvo z minimalnih številom zaposlenih.
- Pogrebna slovesnost se izvaja brez spremljevalnih dogodkov, kot so pevci, zastavonoše društev, ipd.
- V primeru verskega pogreba, predstavnik verske skupnosti opravi kratko slovesnost pred mrliško vežico in pred grobom.
- Odsvetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo.
- Med udeleženci pogreba mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
- Za vse udeležence pogrebne slovesnosti je priporočena uporaba zaščitne maske

MRLIŠKE VEŽICE
- Slovo od pokojnika poteka do največ dve uri pred pokopom.
- Sprejem cvetja in sveč je pred vežico.
- Za izrekanje sožalja je dovoljen vstop v mrliško vežico posamično in izrekanje naj poteka brez telesnih stikov z upoštevanjem varnostne razdalje.
- Ob prihodu in odhodu iz mrliške vežice si je potrebno obvezno razkužiti roke.
- Do preklica je prepovedana uporaba čajnih kuhinj na pokopališčih.
- Po končani pogrebni slovesnosti se ne zadržujte v skupinah.
- Mrliška vežica se po pogrebni slovesnosti razkuži.

Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

  • 19 Marec 2020 |

 

Naslov projekta: Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini
Akronim projekta: Čredniška pot

Čas trajanja projekta: začetek marec 2020 , zaključek december 2021.
Nosilec projekta: RIC Bela krajina
Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Krajinski park Kolpa, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi
Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta:
S projektom želimo informirati javnost o pomenu vodnih virov na območju Poljanske doline in naravne ter kulturne dediščine, ki se je posledično razvila zaradi vodnih virov. Sorazmerno s tem pa želimo razviti novo turistično ponudbo doživljajskega zelenega turizma.
Glavni cilj operacije je izvedba turistične infrastrukture (ureditev večnamenske športne površine v Starem trgu ob Kolpi, prenova izvira Peč in korit, ureditev okolice kala) in pridobivanje pomembnih podatkov o čredništvu, vodnih virih in žuželkah na tem območju. Posamezne elemente prenove bomo kasneje povezali v pohodniško tematsko pot, ki bo povezovala stare pastirske poti. Na podlagi tega bomo pripravili interpretativne vsebine, ki bodo vključevale tudi QR kode na katere bodo vezni zvočni posnetki. V celoten proces bodo vključeni tudi lokalni prebivalci, ki bodo sodelovali pri pripravi vsebin. Po končanem projektu je zagotovljeno izvajanje trajnostnega turizma, kjer se vključuje tako lokalno prebivalstvo, lokalne šole in lokalna društva.

Cilja operacije:
• Obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in jim na interaktiven način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo v prostoru in na lokalne prebivalce.
• Raziskati in predstaviti bogato favno na območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov.

Pričakovani rezultati operacije:
• Izdelan nov turistični program, ki zajema tematsko čredniško pot.
• Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu vodnih virov in čredniške dejavnosti ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve,…
• Urejena večnamenska športna površina - začetek in zaključek poti, ki bo nov skupni družbeni prostor v Starem trgu ob Kolpi.
• Urejeni vodni izvir Peč in korita v Starem trgu ob Kolpi, kar bo omogočilo obiskovalcem lažjo interpretacijo pomena vodnih virov.
• Izdelana raziskava o pomeni vodnih virov v Poljanski dolini in čredništva, kar bo pripomoglo k edukaciji obiskovalcev.
• Izdelan monitoring in popis žuželk, ki bo prispeval k ozaveščanju ohranjanja biotske raznovrstnosti ekstenzivnih pašnikov.

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj:
Mojca Črnič Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
telefon: 07 306 11 33
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
• Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/

PRP LEADER EU SLO barvni logo las dbk

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.