Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2019

  • 30 September 2019 |

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Prednostna lista bo veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Prednostna lista št. 352-19/2018-15 z dne 4. 1. 2019, preneha veljati z dnem objave tega javnega razpisa v mesečniku Belokranjec.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Črnomelj. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 30. 9. 2019 do vključno 18. 10. 2019 v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, v času uradnih ur.
Celotna vsebina razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani občine Črnomelj: www.crnomelj.si, »Javni razpisi«.
Ob vložitvi vloge so prosilci skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR.

Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna Občine Črnomelj od 30. 9. 2019 do vključno 18. 10. 2019, v času uradnih ur. Vlogo lahko prosilci oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

Vse informacije zainteresirani dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na uradne dneve med 8. in 12. uro, ter na telefonski številki: 07-306-11-00 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

OBRAZCI:

pdfJavni razpis - 2019

Vloga - neprofitno stanovanje 2019 ( docxdocx, pdfpdf )

 Zaključeno dne 18. 10. 2019

pdfPrednostna lista 

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Regionalno kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica

  • 25 September 2019 |

Župan Andrej Kavšek in direktor podjetja GPI d.o.o. Robert Radakovič sta v sredo, 25. 9. 2019, v prostorih Občine Črnomelj podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za Regionalno kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Tako bodo stanovanjski in zaposlitveni centri Črnomlja in Kanižarice povezani tudi s kolesarsko potjo.

Pa javnem razpisu v avgustu je Občina Črnomelj za projektiranje, ki bo skupaj z recenzijskim postopkom trajalo do maja 2020, izbrali projektivno podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta. Vrednost pogodbe o projektiranju z upoštevanim 22% DDV je 56.059,00 EUR.

Občina Črnomelj je v Dogovoru razvoja regij, ki ga je preko Regije JV Slovenija usklajevala že od konca leta 2017, uspela dogovoriti sofinanciranje projekta Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Skupaj je projekt ocenjen na 766.552 EUR z DDV, od tega je predvideno sofinanciranje iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v višini 400.000 EUR in proračuna Republike Slovenije v višini 100.000 EUR.

Namen projekta je zagotoviti kolesarsko povezavo med stanovanjskimi in zaposlitvenimi centri v Črnomlju (stanovanjska soseska Čardak in industrijska cona Akrapovič - Polycom - Livar) in Kanižarici (do poslovne cone TRIS Kanižarica). Za to je potrebno najprej sprojektirati nato pa še zgraditi 1,5 km dvosmernih kolesarskih stez.

V letu 2020 občina načrtuje še izdelavo investicijske dokumentacije, ureditev lastništev za nameravane posege ter pridobitev odločitve o sofinanciranju projekta, po katerem bo objavljen javni razpis za izbor izvajalca. Dograditev kolesarskih povezav je predvidena v letih 2021 in 2022.

 

Podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Regionalno kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica

  • 25 September 2019 |

Sreda, 25. september -Župan Andrej Kavšek in direktor podjetja GPI d.o.o. Robert Radakovič sta danes v prostorih Občine Črnomelj podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za Regionalno kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Tako bodo stanovanjski in zaposlitveni centri Črnomlja in Kanižarice povezani tudi s kolesarsko potjo.

Pa javnem razpisu v avgustu je Občina Črnomelj za projektiranje, ki bo skupaj z recenzijskim postopkom trajalo do maja 2020, izbrali projektivno podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta. Vrednost pogodbe o projektiranju z upoštevanim 22% DDV je 56.059,00 EUR.

Občina Črnomelj je v Dogovoru razvoja regij, ki ga je preko Regije JV Slovenija usklajevala že od konca leta 2017, uspela dogovoriti sofinanciranje projekta Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Skupaj je projekt ocenjen na 766.552 EUR z DDV, od tega je predvideno sofinanciranje iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v višini 400.000 EUR in proračuna Republike Slovenije v višini 100.000 EUR.

Namen projekta je zagotoviti kolesarsko povezavo med stanovanjskimi in zaposlitvenimi centri v Črnomlju (stanovanjska soseska Čardak in industrijska cona Akrapovič - Polycom - Livar) in Kanižarici (do poslovne cone TRIS Kanižarica). Za to je potrebno najprej sprojektirati nato pa še zgraditi 1,5 km dvosmernih kolesarskih stez.

V letu 2020 občina načrtuje še izdelavo investicijske dokumentacije, ureditev lastništev za nameravane posege ter pridobitev odločitve o sofinanciranju projekta, po katerem bo objavljen javni razpis za izbor izvajalca. Dograditev kolesarskih povezav je predvidena v letih 2021 in 2022.

 

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj

  • 25 September 2019 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi:


Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj


V času do 8. 10. 2019 do 12.00 ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaključeno: 8. 10. 2019

Zahvala vsem za sodelovanje in pomoč pri organizaciji aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti 2019

  • 24 September 2019 |

Zahvala za uspeh prireditve Igraj se v mestu – Dan brez avtomobila gre vsem sodelujočim organizacijam, ki so kakorkoli prispevale k izvedbi dogodka: JSKD-ju, OI Črnomelj, Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, Sabini Stopar, Domu starejših občanov Črnomelj, Hiši Sadeži družbe Črnomelj, Policijski postaji Črnomelj, Klubu belokranjskih študentov, ZIK-u Črnomelj, Zdravstvenemu domu Črnomelj, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Fotoklubu Črnomelj, Šoli zdravja – skupina Črnomelj, Kolesarskemu klubu Črnomelj, Planinskemu društvu Črnomelj – Sekcija za športno plezanje, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Združenju šoferjev in avtomehanikov Bela krajina, Društvu prijateljev mladine Črnomelj, Javnemu zavodu Krajinski park Kolpa, Javnemu zavodu RIC Bela krajina, gledališču Makarenko, Malim voznikom, čarovniku Sam Sebastianu, L-Športu d.o.o., Tatjani Flajnik, Jožici Bregar, Luki Kužniku, Damjanu Mikložiču, Ekološki kmetiji Špehar, Izidorju Grabrijanu, Medeni butik BIBI, Greti Kralj, Anji Matkovič, Vesni Šprogar, Jasmini Skoliber, Mihaeli Štukelj, Mihelci Adlešič, Sonji Škof, KUD Črnart, Čebelarstvu Muller, Andrejevi druščini, Preloškim muzikantom, KS Petrova vas, JP Komunala Črnomelj in PGD Adlešiči.

Posebna zahvala gre vsem otrokom in njihovim mentorjem Vrtca Otona Župančič Črnomelj, OŠ Mirana Jarca, OŠ Vinica in OŠ Milke Šobar-Nataše, saj so v Evropskem tednu mobilnosti vsak dan izvajali posebne aktivnosti s področja prometne varnosti in trajnostne mobilnosti ter s tem prispevali k čistejšemu okolju ter MPOV Vinica pa za sponzorstvo pri prevozu otrok na otroško predstavo.

Zahvaljujemo se tudi vsem vam, ki ste se prireditve udeležili in se pridružili sloganu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti »GREMO PEŠ!«.

#mobilityweek

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.