Obvestilo o pričetku del Kanalizacija Vinica - Drenovec

  • 21 Junij 2019 |

Obveščamo vas, da se z današnjim dnem pričenja izgradnja fekalne kanalizacije, ki poteka od centra naselja Vinica do konca strnjenega dela naselja Drenovec v dolžini okoli 2 km. Zgoraj je prikazana pregledna situacija kanalizacije.

Po javnem razpisu smo sklenili pogodbo z najugodnejšim izvajalcem TGH d.o.o. iz Črnomlja, dela bodo predvidoma zaključena v štirih mesecih oz. do novembra 2019.

Za nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na kanalizaciji in treh črpališčih imamo sklenjeno pogodbo z AMBIENS d.o.o. iz Črnomlja.

V času izvajanja del bo prišlo do motenj v odvijanju prometa in uporabi zemljišč. Vse prizadete prosimo za potrpežljivost, trudili se bomo, da bo teh ovir čim manj. O posameznih zaporah cest bo izvajalec objavil obvestila posebej tri dni pred postavitvijo zapore.

Hvala za razumevanje. 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.