INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 7. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Maj 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST

Občinski svet Občine Črnomelj se je v sredo, 29. maja 2019, sestal na 7. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 23 točk dnevnega reda.

Člani sveta so se na 7. redni seji seznanili s poročili o poslovanju za leto 2018 večih javnih zavodov in drugih ustanov, in sicer Garancijske sheme za Dolenjsko, Policijske postaje Črnomelj, Dolenjskih lekarn Novo mesto, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Glasbene šole Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, Občinskega programa varnosti občine Črnomelj in o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj.

Na seji je bilo v obravnavi tudi več predlogov za izdajo odlokov, in sicer predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj, predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj in predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Ob koncu seje se je prisotnim pridružil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je bil ta dan na obisku v Beli krajini, da se iz prve roke na terenu seznani z razmerami ob meji. Že pred tem se je sestal tudi z županom, na seji pa je informacije podal tudi članom in članicam Občinskega sveta ter jim bil na voljo za dodatna vprašanja. Povedal je, da nameravajo ob meji postaviti začasne dodatne tehnične ovire, predstavniki policije pa so napovedali pomoč pri varovanju meje z video nadzorom.

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Zaključena 7. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Maj 2019 |

Četrtek, 30. maj - Občinski svet Občine Črnomelj se je v sredo, 29. maja 2019, sestal na 7. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 23 točk dnevnega reda.

Člani sveta so se na 7. redni seji seznanili s poročili o poslovanju za leto 2018 večih javnih zavodov in drugih ustanov, in sicer Garancijske sheme za Dolenjsko, Policijske postaje Črnomelj, Dolenjskih lekarn Novo mesto, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Glasbene šole Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, Občinskega programa varnosti občine Črnomelj in o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj.

Na seji je bilo v obravnavi tudi več predlogov za izdajo odlokov, in sicer predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj, predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj in predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Ob koncu seje se je prisotnim pridružil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je bil ta dan na obisku v Beli krajini, da se iz prve roke na terenu seznani z razmerami ob meji. Že pred tem se je sestal tudi z županom, na seji pa je informacije podal tudi članom in članicam Občinskega sveta ter jim bil na voljo za dodatna vprašanja. Povedal je, da nameravajo ob meji postaviti začasne dodatne tehnične ovire, predstavniki policije pa so napovedali pomoč pri varovanju meje z video nadzorom.

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Minister Poklukar obiskal občino Črnomelj

  • 29 Maj 2019 |

Sreda, 29. maj  - Danes je občino Črnomelj obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Minister se je sestal z županom Andrejem Kavškom, s katerim si bo ogledal razmere ob meji tudi na terenu.

Minister se bo udeležil tudi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj, kjer bo svetnike seznanil z aktualnostmi in jim odgovoril na morebitna vprašanja. 

Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Črnomelj v letih 2019-2020

  • 29 Maj 2019 |

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je:JN003515/2019-W01

Objava na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=309916

docxRazpisna dokumentacija

Priloge:
xls Popis del – zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah

docOpis planiranih del

pdfProgram vzdrževanja z opisom OE Črnomelj

pdfProgram vzdrževanja z opisom OE Kočevje

Rok za predložitev ponudb: do do 12. 6. 2019 do 09:00

 

Prostovoljci iz območja občine Črnomelj pri županu

  • 29 Maj 2019 |

Sreda, 29. maj – Ob nacionalnem tednu prostovoljstva, ki je potekal med 13. in 19. majem, je župan Andrej Kavšek danes sprejel prostovoljce, ki delujejo na območju občine Črnomelj. Župan se jim je zahvalil za njihov doprinos občini s svojimi dobrodelnimi prostovoljnimi dejanji. Zaželel jim je uspešno delo tudi naprej ter izpostavil, da ga veseli sodelovanje med občino in prostovoljskimi društvi.

Na sprejem so bili vabljeni predstavniki Župnijske Karitas Vinica, Župnijska Karitas Stari trg ob Kolpi, Rdeči križ Črnomelj, Društvo prijateljev mladine Črnomelj, v imenu prostovoljnih gasilskih društev predsednik GZ Črnomelj, Župnijska Karitas Črnomelj, Društvo Sožitje Bela krajina in Hiša Sadeži družbe Črnomelj.

Javno naročilo: Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G - gradnja

  • 27 Maj 2019 |

Med izkopavanji na Ulici Mirana jarca našli poznoantični zlatnik

  • 22 Maj 2019 |

Sreda, 22. maj - Izkopavanja na Ulici Mirana Jarca v Črnomlju pod vodstvom Alenke Jovanović in Slobodana Olića potekajo že od spomladi 2018. Od cerkve sv. Petra, kjer je bila na območju nekdanjega mestnega pokopališča odkrita množica srednjeveških in novoveških grobov (1300–1806), pa vse do trga pri cerkvi sv. Duha, je na plano prišlo veliko zanimivih najdb. Ob tem je bila pridobljena tudi nova mikrotopografska podoba mesta v preteklosti, ki marsikje preseneča in dopolnjuje naše razumevanje razvoja Črnomlja. Ena od najlepših najdb je bila odkrita v ponedeljek, 20. maja 2019, ko je Alenka Jovanović pri pregledu poznoantične plasti na Ulici Mirana Jarca našla zlati kovanec. Kovanec spada v čas pozne antike, ko je bilo krščanstvo že uradna vera rimskega imperija, in nosi tudi temu primerno simboliko.

Preliminarna terenska ocena je, da gre za kovanec tipa tremissis (»tretjinec«), ki pomeni »tretjino [denarne] enote«. Polni zlati kovanec solidus je namreč imel težo 4,5 g zlata, tremissis pa okoli 1,5 g. Tovrstni kovanci so prišli v plačilni promet ob koncu 4. stoletja n. št. za časa cesarja Teodozija (I.) Velikega (379–395) in so obstali v uporabi še stoletja po propadu rimskega cesarstva.
Na sprednji strani (avers) je po klasičnem rimskem vzoru upodobljen cesar s tiaro, okoli katerega se vije težko berljiv napis. Očitna je začetna formula DN (D[ominus] N[oster]), »Naš gospod«, kateri sledi izjemno težko berljivo ime vladarja. Zdi se, da beremo črke LIBSEV, kar bi pomenilo LIB[ius] SEV[erus], ime rimskega cesarja med leti 461 in 467, vendar to ni gotovo. Napis se zaključi s formulo AVG (AVG[ustus]), »prevzvišeni«, kar je vladarski naziv. Osrednje polje zadnje strani (revers) zajema križ, okoli katerega je lovorjev venec, spodaj pa napis COMOB, ki pomeni COM[itatus] OB[ryziacum], in označuje novce kovane iz čistega zlata v cesarski kovnici oziroma na cesarskem dvoru.

Gre za izjemno zanimivo in dragoceno najdbo, ki priča o arheoloških bogastvih Črnomlja in širše Bele krajine. Ta poznoantični kovanec se pridružuje izjemno pomembni najdbi na Pezdirčevi njivi pod Kučarjem, kjer je dr. Lucija Grahek odkrila keltski zlatnik iz 4. stoletja pr. n. št. Arheologija Bele krajine tako vedno znova preseneča in ponuja izjemne najdbe, ki jih še bo potrebno umestiti v zgodovino dežele.

Avtor besedila: Janez Weiss

Foto: S. Olić

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.