Vabilo k najemu stojnic v sklopu prireditve Razvajaj se v mestu 2019

  • 31 Januar 2019 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo ob Dnevu žena, v okviru projekta Management mestnih središč – MMS dne 8. 3. 2019, v mestnem jedru Črnomlja organizirala prireditev »RAZVAJAJ SE V MESTU«, v sklopu katere bo izvedena tudi tržnica. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, vinarje, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih, kvačkanih in drugih modnih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, čokoladnih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti, izvajalce storitev ličenja in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

Tržnica bo potekala v petek, 8.3.2018, v času med 16.00 in 19.00 uro.

Na voljo bo 15 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

Prijava mora vsebovati:

- izpolnjen obrazec »Vloga za najem stojnice na prireditvi Razvajaj se v mestu« in
- izpolnjeno »Izjavo prodajalca o spoštovanju predpisov za izvajanje prodaje« za vse, ki bodo na stojnici izvajali prodajo.

Obrazca sta na voljo ob klliku na povezavo. 

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do petka, 22.2.2019.

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Mariji Prašin Kolbezen, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zaključena 3. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Januar 2019 |

Sreda, 30. januar - Občinski svet Občine Črnomelj se je včeraj sestal na 3. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 9 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji sprejeli predloge za priznanja občine Črnomelj za leto 2018 in potrdili okvirni program dela Občinskega sveta Občine Črnomelj za leto 2019. Na seji so imenovali nadzorni odbor, delovna telesa in predstavnike občine v svet RIC Bela krajina in svet Knjižnice Črnomelj. Sprejeli so tudi sklep o višini odškodnin in najemnin oz. zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2019. Slednje ostajajo enake kakor v letu 2018.

Župančičevo plaketo prejme Janko Balkovec za dolgoletno prizadevno delo v ljubiteljski kulturi, Župančičevo diplomo pa Gregor Zagorc, umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč. Športnica leta 2018 je postala kegljačica Tina Mržljak, Športnik leta 2018 pa karateist Michel Horn. Športni kolektiv leta 2018 je postal Karate klub Krka, ki je v preteklem letu dosegel vrhunske športne uspehe.

Najvišje priznanje plaketo Občine Črnomelj dobi Župnijska Karitas Črnomelj, diplomo občine Črnomelj pa Lidija Malešič, začetnica Šole zdravja v Beli krajini, in zgodovinar Janez Weiss. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme fotograf Vinko Kukman. Čestitke vsem prejemnikom.

Ekološka graja »Kopina« za leto 2018 ni bila podeljena, saj žirija ni prejela nobenih predlogov.

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Javni razpis Naša slovenija za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine v letu 2018

  • 21 Januar 2019 |

Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA že devetič zapored objavlja razpis PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA, to pot za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine v letu 2018. Priznanja je doslej prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Na dosedanje razpise je bilo pravočasno poslanih več kot 300 nominacij (več na www.kultura-natura.si). Razpis bo odprt od 3. decembra 2018 do vključno 8. februarja 2019.

Več TUKAJ

Imenovanje podžupana Občine Črnomelj

  • 11 Januar 2019 |

Petek, 11. januar - Župan Andrej Kavšek je 10. 1. 2019 za podžupana Občine Črnomelj imenoval Dubravka Čengijo, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Podžupan bo opravljal posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga bo župan pooblastil.

Imenovani podžupan bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja bo podžupan opravljal tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga bo župan pooblastil.

Novinarska konferenca za predstavitev projekta »kulTura« v Jastrebarskem

  • 10 Januar 2019 |

Četrtek, 10. januar - V okviru projekta »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko ´cool´. Za vse.« je 12. decembra 2018 potekala predstavitvena novinarska konferenca še na hrvaški strani, v Jastrebarskem. Akronim projekta je »kulTura«, v njem sodeluje 6 projektnih partnerjev: Grad Jastrebarsko, ki je vodilni partner, Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Občina Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani ter Libertas međunarodno sveučilište.

Cilj projekta je prezentacija kulturne dediščine preko posebej zasnovane turistične ture, ki bo vključevala obisk kulturnih atrakcij v mestnih jedrih Jaske in Črnomlja.

Nov turistični produkt bo povezal kulturno dediščino in lokalno ponudbo in tako s sprehodi po ulicah, trgih in parkih obiskovalcem nudil izkušnjo in doživetje. Produkt bo postal primer dobre prakse za ostala manjša mesta ob slovensko – hrvaški meji.

Več o sami konferenci v Jastrebarskem si preberite tukaj

O uvodni konferenci, ki je bila 22. avgusta 2018 v Črnomlju, smo poročali tukaj

Občina Črnomelj v projektu sodeluje kot projektni partner.

JP Komunala Črnomelj obvešča - Urnik odvoza odpadkov za 2019

  • 08 Januar 2019 |

"Urniki odvoza odpadkov za leto 2019 so narejeni in bodo objavljeni v naslednji številki Belokranjca. Na voljo so tudi na naši spletni strani. Za tiste uporabnike, ki uporabljajo koledar na svojem mobilnem telefonu, smo urnik odvoza vnesli tudi v elektronski koledar. Na željo posameznega uporabnika lahko urnik pošljemo na elektronski naslov kot vabilo na sestanek. S potrditvijo vabila se vam na koledar na telefonu vpiše urnik odvoza odpadkov za celo leto 2019. V kolikor želite, da vam pošljemo elektronsko verzijo urnika, le-to sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Pri tem je pomembno da napišete za katero progo želite urnik.

Proge so oštevilčene, in sicer:

Proga 11 – ponedeljek za Črnomaljsko občino
Proga 12 – torek za Črnomaljsko občino
Proga 13 – sreda za Črnomaljsko občino
Proga 14 – četrtek za Črnomaljsko občino
Proga 15 – petek za Črnomaljsko občino
Proga 21 – ponedeljek za Semiško občino
Proga 22 – torek za Semiško občino
Proga 23 – sreda za Semiško občino

Urnik bomo poslali nazaj na elektronski naslov, s katerega je bila prošnja poslana. Elektronski naslov za elektronski koledar ni vezan na odjemno mesto ali elektronski naslov, na katerega morebiti dobivate elektronske položnice."

Primer pošiljanja najdete na spodnji fotografiji.

Primer pošiljanja

Na povezavi TUKAJ pa je natančen urnik z datumi odvoza po posameznih mesecih in v določenih krajih.

Zaključena 2. redna seja Občinskega seja Občine Črnomelj

  • 04 Januar 2019 |

Petek, 4. januar - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 3. januarja v prostorih Restavracije Štajdohar sestal na 2. redni seji. Svet je na seji imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sprejel sklep o financiranju političnih strank v Občinskem svetu.

Za predsednika in člane oziroma članice Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja so bili imenovani:

• Zoran Špec – za predsednika,
• Janez Perušič – za člana,
• Renata Butala – za članico,
• Andrej Fabjan – za člana,
• Maja Kocjan – za članico.

Svetniki so na seji sprejeli tudi sklep o financiranju političnih strank, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah v Občinski svet Občine Črnomelj dne, 18. novembra 2018. Glede na dobljeno število glasov jim od 1.1.2019 pripadajo določena finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj.

Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.