Zaključena zadnja letošnja seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 18 December 2019 |

Sreda, 18. december - Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 17. decembra 2019, sestal na 10. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 22 točk dnevnega reda. Člani sveta so med drugim na 10. redni seji sprejeli predlog za izdajo odloka o proračunu občine za leto 2020, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini (NUSZ) in odlok o priznanjih občine za dosežke na področju športa. Najdlje so se svetniki zadržali pri točki predloga Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj.

Na prejšnji redni seji so svetniki sprejeli Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj. V odloku je določeno, da občina zagotavlja opravljanje javne 24-urne dežurne pogrebne službe v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.. Skladno z odlokom je izvajalec izdelal elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj. Predlog za potrditev cene dežurne pogrebne službe svetniki niso potrdili.

Razprava je tekla tudi o novem odloku o priznanjih občine Črnomelj za dosežke na področju športa, ki dodaja dva nova priznanja, in sicer priznanje mladi perspektivni športnik leta in priznanje za športni dosežek leta. V predlaganem odloku so podrobneje opredeljeni vrsta, prejemniki in pogoji za podelitev posameznih priznanj in tudi merila za podelitev posameznega priznanja. Na seji so sprejeli tudi Letni program športa v občini Črnomelj za leto 2020.

Svetniki so razpravljali še o predlogu za izdajo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini (NUSZ). Občina Črnomelj je trenutno veljavni odlok o NUSZ sprejela leta 2015, v skladu s katerim je na svojem območju odmerjala nadomestilo. NUSZ se sicer plačuje za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Konec leta 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno ministrstvo za nadzor nad splošnimi in posamičnimi akti lokalnih skupnosti s področja urejanja prostora, občino Črnomelj obvestilo, da bo izvedlo nadzor zakonitosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi njihovih priporočil je Občina pripravila nov odlok, katerega obrazložitev najdete v gradivu na spletni strani Občine Črnomelj.

Na seji so svetniki sprejeli tudi spremembo uradnih ur občinske uprave, in sicer bodo te od 1. januarja 2020 od 8. ure in ne od 7.30 kot je bilo doslej. V času med 11. in 12. uro uradnih ur ni.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Skavti v prostore Občine Črnomelj prinesli luč miru

  • 16 December 2019 |

Danes je v prostorih Občine Črnomelj župan Andrej Kavšek sprejel skavte, kateri so prinesli luč miru. Skavti so ob spremljavi kitare zapeli čudovito pesem in obrazložili pomen luči. "Z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir. Ne boj se goreti".

 

Podpis pristopne izjave k Dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

  • 13 December 2019 |

Spoštovani.

Občina Črnomelj je 28. novembra 2019 podpisala pristopno izjavo k Dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. S tem podpisom se Občina Črnomelj zavezuje, da bo spoštovala določbe tega dogovora in si tako na prireditvah, sestankih in ostalih dogodkih, ki so v njeni organizaciji, prizadevala k ponudbi pribora brez plastike ter s tem ozaveščala tudi druge o pomenu tega ukrepa. Zavedamo se škodljivih posledic prevelike uporabe plastike nasploh v svetu zato je pomembno, da pripomoremo k varovanju našega okolja.

pdfPristopna izjava

PROMETNO OBVESTILO - sprememba prometnega režima v Črnomlju

  • 12 December 2019 |

Zaradi prekategorizacije cest je spremenjen prometni režim pred mestom Črnomelj na regionalni cesti R1 216 (Črmošnjice – Črnomelj) in lokalni cesti LC 054410 (križišče obvoznice pri Lokvah).

Potek glavne ceste po novem sledi poteku regionalne ceste R1 216/1178, ki za naseljem Lokve v smeri Črnomlja zavije desno na obvoznico Črnomelj. Prav tako velja potek glavne ceste v obratni smeri.
Lokalna cesta LC 054411, ki pride iz Črnomlja od železniškega podvoza proti Lokvam, je v križišču z regionalno cesto R1 216/1178 (začetek obvoznice) sedaj stranska cesta!

POTEK GLAVNE CESTE PO R1 216, ki zavije na obvoznico, LC – stranska cesta

objava3

S to spremembo je na lokalni cesti LC 054411 tudi prepovedan promet za tovorna vozila ali skupine vozil. Tovorni promet za smer proti Metliki in obratno je preusmerjen iz smeri Lokev desno na novozgrajeno črnomaljsko obvoznico, na prvem krožišču obvoznice levo po cesti LZ 054431 mimo kotlovnice na Čardaku, naravnost po cesti JP 556771 – U. Moša Pijade do trgovine DM, nato pa desno po prednostni cesti na Ulico 21. oktobra in proti semaforju do Kolodvorske ceste.

Prav tako je prepoved tovornega prometa v semaforiziranem križišču U. 21. oktobra in Kolodvorske ceste, na Kolodvorski cesti v smeri proti mestnemu jedru ter na drugem koncu Črnomlja v semaforiziranem križišču U. Staneta Rozmana in U. Lojzeta Fabjana -del R3-660, pri velikem mostu čez Dobličico, za smer proti mestnemu jedru.

Prosimo vse voznike in druge udeležence v prometu, da so posebej pozorni in upoštevajo novo, spremenjeno prometno signalizacijo!


Srečno na poti!

Objava2

Objava

 

V sklopu projekta HITRO 40 gasilcev opravilo tečaj prve pomoči

  • 10 December 2019 |

Torek, 10. december - Vatrogasna zajednica Grada Duga Rese in Gasilska zveza Črnomelj sta izvedli tridnevni tečaj za nudenje prve pomoči. Tečaja se so udeležili člani Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja - HITRO. Tečaj je bil izveden od 6. decembra 2019 do 8. decembra 2019 v Duga Resi. Udeleženci so po uspešnem zaključku  pridobili potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči.

Več o projektu HITRO. 

HITROInterreg

LAS Dolenjska in Bela krajina je objavila 5. javni poziv

  • 09 December 2019 |

Spoštovani.

Sporočamo, da je LAS Dolenjska in Bela krajina v petek, 6. 12. 2019, objavila 5 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014-2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Javni poziv bo odprt do 6. 2. 2020.

NOVICA IN POVEZAVA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 5. JAVNI POZIV LAS DBK.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.