Vabilo k najemu stojnic v sklopu prireditve Razvajaj se v mestu 2019

  • 31 Januar 2019 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo ob Dnevu žena, v okviru projekta Management mestnih središč – MMS dne 8. 3. 2019, v mestnem jedru Črnomlja organizirala prireditev »RAZVAJAJ SE V MESTU«, v sklopu katere bo izvedena tudi tržnica. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, vinarje, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih, kvačkanih in drugih modnih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, čokoladnih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti, izvajalce storitev ličenja in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

Tržnica bo potekala v petek, 8.3.2018, v času med 16.00 in 19.00 uro.

Na voljo bo 15 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

Prijava mora vsebovati:

- izpolnjen obrazec »Vloga za najem stojnice na prireditvi Razvajaj se v mestu« in
- izpolnjeno »Izjavo prodajalca o spoštovanju predpisov za izvajanje prodaje« za vse, ki bodo na stojnici izvajali prodajo.

Obrazca sta na voljo ob klliku na povezavo. 

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do petka, 22.2.2019.

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Mariji Prašin Kolbezen, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 3. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Januar 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST 

Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 29. januarja, sestal na 3. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 9 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji sprejeli predloge za priznanja občine Črnomelj za leto 2018 in potrdili okvirni program dela Občinskega sveta Občine Črnomelj za leto 2019. Na seji so imenovali nadzorni odbor, delovna telesa in predstavnike občine v svet RIC Bela krajina in svet Knjižnice Črnomelj. Sprejeli so tudi sklep o višini odškodnin in najemnin oz. zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2019. Slednje ostajajo enake kakor v letu 2018.

Župančičevo plaketo prejme Janko Balkovec za dolgoletno prizadevno delo v ljubiteljski kulturi, Župančičevo diplomo pa Gregor Zagorc, umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč. Športnica leta 2018 je postala kegljačica Tina Mržljak, Športnik leta 2018 pa karateist Michel Horn. Športni kolektiv leta 2018 je postal Karate klub Krka, ki je v preteklem letu dosegel vrhunske športne uspehe.

Najvišje priznanje plaketo Občine Črnomelj dobi Župnijska Karitas Črnomelj, diplomo občine Črnomelj pa Lidija Malešič, začetnica Šole zdravja v Beli krajini, in zgodovinar Janez Weiss. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme fotograf Vinko Kukman. Čestitke vsem prejemnikom.

Ekološka graja »Kopina« za leto 2018 ni bila podeljena, saj žirija ni prejela nobenih predlogov.

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Zaključena 3. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Januar 2019 |

Sreda, 30. januar - Občinski svet Občine Črnomelj se je včeraj sestal na 3. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 9 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji sprejeli predloge za priznanja občine Črnomelj za leto 2018 in potrdili okvirni program dela Občinskega sveta Občine Črnomelj za leto 2019. Na seji so imenovali nadzorni odbor, delovna telesa in predstavnike občine v svet RIC Bela krajina in svet Knjižnice Črnomelj. Sprejeli so tudi sklep o višini odškodnin in najemnin oz. zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2019. Slednje ostajajo enake kakor v letu 2018.

Župančičevo plaketo prejme Janko Balkovec za dolgoletno prizadevno delo v ljubiteljski kulturi, Župančičevo diplomo pa Gregor Zagorc, umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč. Športnica leta 2018 je postala kegljačica Tina Mržljak, Športnik leta 2018 pa karateist Michel Horn. Športni kolektiv leta 2018 je postal Karate klub Krka, ki je v preteklem letu dosegel vrhunske športne uspehe.

Najvišje priznanje plaketo Občine Črnomelj dobi Župnijska Karitas Črnomelj, diplomo občine Črnomelj pa Lidija Malešič, začetnica Šole zdravja v Beli krajini, in zgodovinar Janez Weiss. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme fotograf Vinko Kukman. Čestitke vsem prejemnikom.

Ekološka graja »Kopina« za leto 2018 ni bila podeljena, saj žirija ni prejela nobenih predlogov.

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Javno naročilo: Arheološke raziskave ob obnovi dela talnih površin v mestnem jedru Črnomlja – projekt »kulTura«

  • 25 Januar 2019 |

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN008805/2018-W01
Objava na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=288006

Razpisna dokumentacija

Priloge:
Priloga 1: Kulturnovarstveni pogoj
Priloga 2: Območje raziskav 

ESPD obrazec

Sprememba in dopolnitev RD - 25. 1. 2019 

1. Razpisna dokumentacija – popravek
2. Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev – tekstualni del
3. Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev – grafični del
4. Popis del  

Ponudniki morajo upoštevati zadnjo spremembo razpisne dokumentacije z vsemi prilogami in spremenjenimi kulturnovarstvenimi pogoji. Popis del je sestavni del, ki ga je potrebno priložiti k ponudbi.

Rok za predložitev ponudb: do 5. 2. 2019 do 9:00

Neuspešno zaključeno

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.