Delavnica Branje in razumevanje bilanc za podjetnike

  • 18 September 2018 |

pdfVABILO

Vam so jasne bilance ? Ta delavnica vam bo na enostaven in jasen način razkrila vse skrivnosti računovodskih izkazov, ki jih podjetniki in ostali ob oddaji zaključnih računov podpisujete !

SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: RIC Bela Krajina, Razvojni center Novo mesto, RC Kočevje Ribnica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, vas vabi k udeležbi na delavnici :

Branje in razumevanje bilanc za podjetnike

v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 12.00 uri

v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj.

Izvajalka: mag. Nataša Pustotnik

Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo in finance, predmet Računovodstvo za podjetnike na GeaCollege - Fakulteti za podjetništvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja).

Obravnavana tematika delavnice:

· Bilance kot vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev
· Najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida in bilance stanja
· Ocenimo kvaliteto izkazanega dobička
· Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno?
· Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike?
· Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja
· V katerih bilančnih postavkah podjetje morda skriva izgube?
· Bo podjetje, ki smo mu prodali blago na odloženo plačilo, sposobno plačati obveznosti v dogovorjenem roku?
· Bo potencialni dobavitelj, ki nam je poslal ponudbo za letno poslovno sodelovanje, zaupanja vreden poslovni partner?

Komu je delavnica namenjena:

Delavnica je namenjen malim in srednjim podjetjem, s.p.- samostojnim podjetnikom posameznikom, potencialnim podjetnikom, fizičnim osebam ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Delavnica traja 3 šolske ure in je za vse udeležence brezplačna.

Prijave:

Zaradi lažje izvedbe je število mest omejeno, zato prosimo, da se nam zainteresirani udeleženci prijavite čim prej oz. najkasneje do 4.10.2018 na:

tel: 040/122-872
ali e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
------------------------------------------------------------------------------------------
Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija delavnico-seminar koordinira RIC Bela krajina.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nagovor županje ob Evropskem tednu mobilnosti 2018

  • 17 September 2018 |

pdfNAGOVOR ŽUPANJE OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2018

Spoštovani občani in občanke Občine Črnomelj

Občina Črnomelj se je tudi letos odločila za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki kakor vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom.

Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je »Združuj in učinkovito potuj«, ki nam želi sporočiti, da lahko združimo različne načine potovanja in s tem prispevamo k manjšemu onesnaževanju okolja in konec koncev tudi k svojemu zdravju. Vsak posameznik tako lahko prispeva k zmanjšanju izpušnih plinov, poleg tega pa še prihrani denar in diha čistejši zrak.

Zatorej vas pozivam, da se na krajše poti odpravite peš, uporabite kolo ali pa si prevoz z avtomobilom zorganizirate tako, da si ga delite še z nekom. Ali ste vedeli, da pri porabi enega litra dizelskega goriva nastane kar 2,65 kg izpustov CO2, pri porabi enega litra bencina pa 2,37 kg izpustov CO2? Torej pustimo avto doma kadarkoli je to le mogoče.

ETM je odlična priložnost za ozaveščanje vseh nas o izzivih, s katerimi se soočamo za spreminjanje vedenja in za doseganje napredka na področju bolj trajnostnih načinov potovanja.

Pridružite se nam na dogodku »Igraj se v mestu – Dan brez avtomobila«, ki bo v petek 21.9.2018 na parkirišču pri Črnomaljskem gradu, kjer se boste lahko družili, igrali in se izobraževali.

Vabljeni na Maraton št. 24

  • 17 September 2018 |

Maraton št. 24 - dnevni tekaški dogodek v okviru športno-dobrodelnega projekta 42 maratonov v 42 dneh.

Lokacija: stadion ŠRC Loka

Na dogodku, kjer bo tekač Bogomir Dolenc odtekel toliko krogov, da naredi dolžino 42km, se mu pridružujejo ostali tekači, ki v terminu dogodka tečejo poljubno dolgo. 

 

Dogodek na FB: https://www.facebook.com/events/265106587408725/

Zaključena 30. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 14 September 2018 |

Četrtek, 14. september - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 13. septembra, sestal na 30. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 12 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj ter ga sprejeli v 1. fazi. Sprejeli so tudi Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj, Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 in Odlok za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj.

Občinski prostorski načrt (OPN) je generalni prostorski plan občine, kjer so v tekstualnem in grafičnem delu določena pravila in načini urejanja prostora na območju celotne občine. Svetniki so na seji sprejeli Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, katerega spremembe so dostopne na spletni strani Občine Črnomelj. Sprejeli so tudi Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj. S plačilom takse pa se ne zagotavlja pozitivne rešitve pobude na kar opozarja tako zakon kot tudi odlok.

RIC Bela krajina je k pripravi Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 pristopil v začetku leta 2017. Podlaga za izdelavo je bila predhodno izdelana obsežna analiza s poglobljenimi intervjuji, delavnicami in sprejemanjem pripomb na javnih obravnavah. Strateški dokument je nastal v sodelovanju več deležnikov kot so RIC BK, TIC-i, društva, ponudniki, občine,…

Svetniki so se seznanili še z oceno varnosti na območju občine Črnomelj in informacijo o sodelovanju z mestom Baotou iz Kitajske. Predstavljeno pa je bilo tudi poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2018.

Gradivo 30. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

3. razvojna os, južni del: Izdelan je Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve, aktivnosti tečejo v skladu s podpisanim protokolom

  • 14 September 2018 |

Četrtek, 13. september - V sejni sobi Občine Črnomelj je v sredo, 12. septembra 2018, potekal 8. sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del. Prisotni so sklenili, da se po potrditvi nove vlade ministrici za infrastrukturo pošlje dopis za sestanek v zvezi z določitvijo investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug), obravnavali pa so tudi izdelan Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve, ki nakazuje najugodnejšo varianto gradnje na 3. in 4. etapi 1. dela hitre ceste (od Osredka oz. Revoza do Malin).

Na sestanku so bili prisotni županji občin Črnomelj in Semič, Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič, župan občine Metlika Darko Zevnik ter poleg predstavnikov z vseh treh belokranjskih občin, še Tomaž Willenpart iz Direkcije RS za infrastrukturo, Severin Maffi iz podjetja DARS, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, predstavnik Kluba belokranjskih študentov Jure Kuhar, predstavnik MC BIT Jurij Matkovič in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

Odbor se je seznanil s potekom aktivnosti priprave za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi in ugotovil, da priprava poteka v skladu s podpisanim protokolom. Izdelana je študija (Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve) gradnje na 3. in 4. etapi 1. dela hitre ceste (od Osredka oz. Revoza do Malin), ki se po pregledu strokovnjakov še dopolnjuje. Študija nakazuje, da je ob upoštevanju vseh vidikov (tudi ekonomskega) najugodnejša varianta, da se zgradi 12 km štiripasovne ceste z dvema predoroma dolžine po 2,3 km pod Gorjanci.

Odbor je sklenil, da se po potrditvi nove vlade ministrici za infrastrukturo pošlje dopis za sestanek v zvezi z določitvijo investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug).

Podjetniški inkubator Bela krajina: Od ideje do izdelka, generiranje, ekonomika in predstavitev

  • 12 September 2018 |

SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: RIC Bela Krajina, Razvojni center Novo mesto, RC Kočevje Ribnica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, vas vabi k udeležbi na usposabljanju :

Od ideje do izdelka, generiranje, ekonomika in predstavitev

v torek, 2. oktobra 2018 in torek, 9. oktobra 2018, ob 16.00 uri

v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina - predavalnici COWORKINGA, PH Stratus, Ul.heroja Starihe 19, 8340 Črnomelj

Izvajalec: mag. Tina Kociper

Tina Kociper je svetovalka za razvoj poslovnih idej in za nasledstvo v družinskih podjetjih in izhaja iz družinskega podjetja s 45- letno tradicijo. Sicer Višja predavateljica in nosilka predmetov Podjetništvo in Projektni management na Univerzi na Primorskem, je ena prvih v Sloveniji, ki so se svetovalno in raziskovalno začeli ukvarjati z družinskimi podjetji.
Podjetniške delavnice je kot gostujoča predavateljica izvedla med drugim na University of Iceland, Reykjavik, Ball State University v Indiani, ZDA. University of Economics v Pragi, Best Sabel University of apllied Science v Berlinu, NHTV University v Bredi na Nizozemskem, Edutus College v Budimpešti.

Obravnavana tematika :

Prvo srečanje : začeli bomo z iskanjem inovativnih idej za razvoj novih izdelkov (s pomočjo tehnik ustvarjalnega razmišljanja) in preveritvijo ideje.

-Tehnike generiranja idej
-Kupci ne kupujejo izdelkov, ampak rešitve njihovih problemov
-Odnosi s kupci in distribucijski kanali
-Ključni partnerji in aktivnosti

Na drugem srečanju pa bomo dali poudarek izračunu stroškov in določanju cen ter
predstavitvi vaše ideje pred mentorji in kolegi na delavnici. Ti dve področji namreč podjetniki prepoznavajo kot takšni, kjer imajo najmanj znanj.

-Prihodki in stroški v podjetju
-Uf, te kalkulacije; dobiček in izguba
-Predstavitev poslovne ideje; Pitching

Komu je usposabljanje namenjeno :

Usposabljanje je namenjeno malim in srednjim podjetjem, s.p.- samostojnim podjetnikom posameznikom, potencialnim podjetnikom, fizičnim osebam ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

Prijave:

Zaradi lažje izvedbe je število mest omejeno, zato prosimo, da se nam zainteresirani udeleženci prijavite čim prej oz. najkasneje do 27.09.2018 na tel: 040/122-872 ali e-pošti: peter.ambrozic@ric- belakrajina.si

Facebook: https://www.facebook.com/events/543581832738955/

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija delavnico-seminar koordinira RIC Bela krajina.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

pdfVABILO 

Izjava za javnost: Sestanek z namenom rednega obveščanja glede nezakonitih prehodov državne meje ob reki Kolpi

  • 06 September 2018 |

Četrtek, 6. september - Z namenom rednega obveščanja glede nezakonitih prehodov državne meje ob reki Kolpi je županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, včeraj 5.9.2018, sklicala sestanek s predstavniki Policijske uprave Novo mesto, predstavniki krajevnih skupnosti in predstavniki političnih strank zastopanih v Občinskem svetu občine Črnomelj.

G. Anton Štubljar, vodja oddelka za državno mejo in tujce, Policijska uprava Novo mesto je pojasnil, da v Beli krajini na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki, policisti opravljajo postopke z migranti v prostorih, ki niso predvideni za obravnavo večjega števila migrantov. Postopke z migranti policisti sedaj opravljajo v improviziranih prostorih na policijskih postajah, ki operativno izvajajo tudi funkcijo sprejemno registracijskega centra. Za učinkovito delo policisti potrebujejo ustrezno infrastrukturo, saj le tako varno, hitro in strokovno opravljajo svoje naloge in postopke z večjim številom migrantov. Sprejemno registracijski center je zgolj dislocirana enota policijske postaje, ki se bo vzpostavil le v skrajnem primeru, če bo Policija ocenila, da v obstoječi infrastrukturi ni več možna varna in strokovna izvedba postopkov z migranti. Po zaključenih postopkih policisti migrante bodisi vrnejo hrvaškim varnostnim organom ali nastanijo v Centru za tujce, v primeru izražene namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito pa predajo v Azilni dom.

Na območju občine Črnomelj je bilo v tem letu prijetih 1.713 migrantov. Policisti opažajo, da se je način prehajanja državne meje spremenil. Migranti, ki nezakonito prečkajo državno mejo, se poskušajo izogniti policijskemu nadzoru in stikom z lokalnim prebivalstvom, zato je njihovo odkrivanje oteženo. Ocena tveganja izkazuje potrebo po dodatni postavitvi panelne ograje, predvsem na odsekih ob Kolpi od vasi Otok do vasi Žuniči.

Na sestanku je beseda tekla tudi o odstranitvi smeti, o stroških intervencij povezanih z utopljenci ter o izvrševanju kaznivih dejanj s strani migrantov. Policisti v okviru možnosti pospravijo precejšen del zapuščenih predmetov oz. smeti ob državni meji. Policijska postaja Črnomelj ni prejela niti obravnavala novih naznanil o izvršenih kaznivih dejanjih migrantov.

Po informacijah pridobljenih na sestanku policija obvladuje trenutno situacijo.

Podjetniški inkubator Bela krajina: Naj podjetniška ideja Bele krajine in Pokolpja 2018

  • 04 September 2018 |

Imaš poslovno idejo in jo želiš uresničiti? Morda že razvijaš idejo in potrebuješ dodatno pomoč? Prijavi se na javni natečaj Naj podjetniška ideja Bele krajine in Pokolpja ter se poteguj za nagrade v skupni vrednosti več kot 17 tisoč evrov!

Prijavi se v eno izmed naslednjih kategorij:
• Start up podjetnik
• Potencialni podjetnik
• Mladi do 25 let

Prijavni obrazec, poziv na javni natečaj najdete ter ostale informacije najdete na spletni strani: https://goo.gl/eNv46d

Rok za prijavo: 30. 9.

Dodatne informacije: Podjetniški inkubator Bela krajina (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in www.inkubator-belakrajina.si

Vabljeni, da se oglasite na Podjetniškem inkubatorju Bela krajina za dodatne informacije in razmislek pri vaši ideji ali prijavi.

pdfJavni poziv Naj podjetniška ideja Bele krajine_ 2018 in Pokolpja 2018

docPrijavni obrazec Naj podjetniska ideja Bele krajine 2018 - Pokolpja

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.