Obnova strehe objekta Vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota Čardak stari del

  • 08 Avgust 2018 |

Sreda, 8. avgust - Kakor smo napovedali, se je pričela sanacija strehe objekta Vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota Čardak stari del. Strešno kritino Gerard je dobrosrčno darovalo madžarsko podjetje AHI Roofing Kft. iz Varpalote, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Gre za evropsko centralo podjetja proizvajalca kritine Gerard, preko slovenskega zastopnika AHI Roofing d.o.o. pa smo uskladili podrobnosti donacije.

Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič:

»Po hudem neurju, ki je pred kratkim prizadelo našo občino, sem resnično vesela podjetij, ki znajo prisluhniti potrebam sočloveka. Tako sočutje je pokazalo tudi podjetje AHI Roofing, proizvajalec strešne kritine Gerard, ki bo doniralo material za renovacijo strehe na Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj – enota Čardak. Tovrstne naložbe so v teh časih za nas velik zalogaj, zato nas osreči vsaka pomoč. Hvala podjetju AHI Roofing, proizvajalcu strešne kritine Gerard, ki bo prispeval k temu, da se bodo naši najmlajši znova lahko varno igrali pod močno streho.«

Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj

  • 01 Avgust 2018 |

Sreda, 1. avgust - V drugi polovici julija 2018 so se začela izvajati dela med OŠ Milke Šobar Nataše (v nadaljevanju OŠ MŠN) in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj (v nadaljevanju DD). Predmet projekta je gradnja povezovalnega hodnika med DD in OŠ MŠN. Obravnavani objekt je lociran na zemljišču s parc. št. 82/16 in 192/8, obe k.o. Črnomelj. S projektom obravnavamo tudi dele obeh objektov, ki jih hodnik povezuje, na parcelah 82/14 in 192/1, obe k.o. Črnomelj ter dele parcel 82/17, 193/3, k.o. Črnomelj.

Območje obravnave je del območja centralnih dejavnosti povezanih z izobraževanjem ob Ulici Otona Župančiča, na severu in zahodu pa območje obravnave obdajajo stanovanjske površine. Teren je v območju zelo razgiban, kar se kaže tudi v postavitvi objektov, ki jih s hodnikom povezujemo, kota prvega nadstropja DD je približno enaka koti pritličja OŠ MŠN (cca 18 cm višinske razlike med kotama finalnega tlaka).

OŠ MŠN je zaradi prostorske stiske del svojih programov preselila oz. razširila v prvo nadstropje DD. Povezovalni hodnik bo omogočil učencem in zaposlenim OŠ MŠN, da bodo enostavnejše, predvsem pa varneje, prehajali iz šole v pridobljene prostore DD.

Dela izvaja podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o., Zadružna cesta 14a, Črnomelj, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN003412/2018-W01 z dne, 28.5.2018, z naslovom »Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj«, ter naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka 430-44/2018-20 z dne, 26.6.2018. Pogodbena vrednost investicije znaša 326.357,37 EUR z DDV in jo v celoti financira Občina Črnomelj.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.