Zaključena 27. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 29 Marec 2018 |

Četrtek, 29. marec - Potekala je 27. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj. Tudi tokratna je bila po vsebini nadvse pestra, saj so Občinski svetniki obravnavali kar 26 točk dnevnega reda. Naj izpostavimo samo nekatere.

Narejen je bil pomemben korak k napredku izgradnje novega vrtca, saj je bila sprejeta predinvesticijska zasnova za »Vrtec Loka«, kjer so proučeni vsi pogledi na novogradnjo in izdajo odloka, ki je potreben za začetek izbire koncesionarja. Ta bo prevzel izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«.

Naj pojasnimo. Investitor je Občina Črnomelj, soinvestitor pa bo zasebni partner (koncesionar), ki v tem trenutku še ni izbran. Ta bo v celoti poskrbel za izvedbo projekta, torej za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, rušitev starega objekta, gradnjo novega vrtca s povezovalnim hodnikom in rekonstrukcijo že obstoječega novejšega objekta vrtca, kjer zdaj delujejo 4 oddelki, in vse ostale obveznosti, ki so navedene v Odloku. Cilj investicije je izgradnja novega, sodobnega objekta vrtca v Loki v Črnomlju, v katerem je predvidenih 10 oddelkov s spremljajočimi prostori ter prostori za osebje ter izvedba zunanje ureditve.

Svetniki so obravnavali tudi ureditev krožišč na obvoznici Črnomelj in tako potrdili sklep, da bodo krožišča dobila novo podobo. Seznanili so se z informacijo o sprejetem sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss, kar omogoča družbi Akrapovič d. d. zgraditi prizidek namenjen garderobam zaposlenim in prostorom kuhinje. S tem jim pomagamo zagotoviti ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj in za zagotavljanje kakovosti delovnih pogojev zaposlenim.

Seznanili so se s poročili o poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika, Dolenjskih lekarn Novo mesto, Knjižnice Črnomelj, Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Zdravstvenega doma Črnomelj, z letnim poročilom Razvojno informacijskega centra Bela krajina, s poročilom o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj in o izvajanju javnih del na področju družbenih dejavnosti.

Gradivo 27. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na naši spletni strani, in sicer: http://www.crnomelj.si/obcina-2/obcinski-svet/gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Podelili občinska priznanja ob dnevu Civilne zaščite

  • 29 Marec 2018 |

Četrtek, 29. marec - Včeraj je v Gasilskem domu Črnomelj potekala občinska proslava ob dnevu Civilne zaščite. Podelili smo priznanja, ki so si jih prejemniki prislužili za požrtvovalno in uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo, se jim zahvaljujemo za njihovo požrtvovalnost in želimo uspešno delo še naprej!


Dobitniki občinskih priznanj 2018

Bronasti trak - enkratno dejanje

GZ Črnomelj – posredovanje v DSO
PP Črnomelj– posredovanje v DSO
PP Metlika – posredovanje v DSO
ZD Črnomelj služba NMP – posredovanje v DSO
ZD Metlika ambulanta NMP – posredovanje v DSO
ZD Novo mesto ambulanta NMP– posredovanje v DSO

Bronasti trak - dolgoletno delo

Aleksander Kuzma – dolgoletno delo
Erika Horvat – dolgoletno delo
Tomaž Lozar – dolgoletno delo

Zlati trak

PGD Sinji Vrh – 90 let delovanja

Dobitniki državnih priznanj 2018

Bronasti znak CZ za enkratno dejanje

DSO
Borica Nikolič
Brigita Modrinjak
Jožica Glač
Minela Jakofčič
Brigita Nagode
Petra Štefanič

Bronasti znak CZ za dolgoletno delo

Jurij Špehar – dolgoletno delo
Srečko Adlešič – dolgoletno delo

Srebrni znak CZ

PGD Dobliče - 110 let delovanja

Zlati znak CZ

PGD Vinica – 120 let delovanja

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.