Otvoritev prenovljene Kidričeve ulice

  • 22 Februar 2018 |

Četrtek, 22. februar - Danes dopoldne je bila uradno odprta prenovljena Kidričeva ulica. Rekonstrukcija 600 m Kidričeve ulice v Črnomlju se je pričela julija 2017 in je trajala do novembra 2017. Dobra polovica ceste je bila obnovljena do pričetka šolskega leta, da je bil dostop do OŠ Loka in SŠ Črnomelj čim manj moten.

Sočasno z obnovo ceste, pločnika in javne razsvetljave je obnovljena mešana kanalizacija, urejeno novo odvodnjavanje ceste, zamenjan vodovod in dograjen pločnik in optično omrežje.

Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu, najugodnejša je bila družba CGP d.d. iz Novega mesta. Vrednost del je 693.506 EUR.

Iz proračuna RS za investicije občine (21. člen ZFO-1) smo pridobili še razpoložljivih 97.789 EUR nepovratnih sredstev in 520.333 EUR povratnih sredstev (brezobrestni kredit).

Projektno dokumentacijo in nadzor je izvajal AMBIENS d.o.o. Črnomelj.

pdfInformacija za javnost

Povabilo za odkup fotografij na temo občine Črnomelj

  • 22 Februar 2018 |

Občina Črnomelj je ob 790. obletnici prve omembe mesta Črnomelj pristopila kot izdajatelj in založnik publikacije Monografija občine Črnomelj. Za pripravo publikacije potrebujemo kvalitetne fotografije. Tako k sodelovanju vabimo vse fotografe in fotografinje.

Nabor tematskih vsebin najdete tukaj.

Na osnovi prejetega nabora fotografij bomo s strokovnimi sodelavci za pripravo monografije pripravili izbor fotografij za odkup.

Pogoji za odkup:
- Fotografije morajo biti opremljene z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, lokacija oziroma tematika posnetka;
- Vsaka posamična fotografija naj ima zavedeno ceno odkupa originalne fotografije;
- Originalna velikost fotografij mora biti minimalno 3008x2000 slikovnih pik;
- Fotografije morajo biti v jpg. formatu.

V kolikor se odločite za sodelovanje, nam nabor fotografij v pomanjšani velikosti 1024x768 slikovnih pik pošljite v predogled do torka, 27. februarja do 12. ure. Po izboru bo občina z avtorjem podpisala pogodbo za odkup posamezne fotografije. Po podpisu pogodbe avtor dostavi originale fotografij, in sicer najkasneje v 7 dneh po podpisu pogodbe.

Kot naročnik se obvezujemo, da neizbrane fotografije ne uporabimo in vam le te vrnemo po zaključku izbora na izvornih.


Več informacij: Greta Auguštin (07 306 11 00 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Uradno odprtje vodovoda Dragoši

  • 22 Februar 2018 |

Sreda, 22. februar - Včeraj je potekalo uradno odprtje vodovoda Dragoši, ki je bil zgrajen sredi leta 2017 in oskrbuje 18 prebivalcev tega naselja. Možnost za to se je pokazala v letu 2015, ko je v okviru kohezijskega projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« zgrajena povezava med vodovodnim sistemom Črnomelj – Čudno selo – Griblje in sistemom Črnomelj – Tribuče – Adlešiči.

Od vodovoda, ki povezuje Griblje in Fučkovce je bilo potrebno vgraditi še 558 m cevi in tako je sedaj prebivalcem naselja Dragoši zagotovljena pitna voda in voda za gašenje ob požarih.

Izvajalec del JP Komunala Črnomelj d.o.o., vrednost gradbenih del je bila 79.797 EUR in so v celoti pokrita iz sredstev proračuna RS za projekte občin (po 21. členu ZFO-1).
Nadzor je izvajalo podjetje AMBIENS d.o.o., iz Črnomlja, projektno dokumentacijo pa je izdelal Projekt inženiring d.o.o. Ljubljana.

pdfInformacija za medije - Vodovod Dragoši 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.