Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2018

  • 28 Februar 2018 |

Na podlagi javnega poziva za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2018, št. 615-7/2018-3, Občina Črnomelj vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo svojo vlogo.

Vloga oz. prijava mora biti poslana po pošti ali oddana osebno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »POZIV MEDIJI 2018«.

Rok oddaje je ne glede na način dostave, do vključno 30.3.2018 do 10.00 ure. Vloge morajo do navedenega roka prispeti na sedež Občine Črnomelj.

Kontaktna oseba za dajanje informacij: Tamara Potočar, T: 07 30-61-110, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V tem javnem pozivu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

pdfPovabilo

pdfRazpisna dokumentacija: Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2018

Uradno odprtje ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer

  • 27 Februar 2018 |

Torek, 27. februar - Danes je potekalo uradno odprtje ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer. Ob odprtju je zbrane nagovorila županja Mojca Čemas Stjepanovič. Prenova obsega rekonstrukcijo cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo v dolžini 569 m, preplastitev cest dolžine 575 m, preplastitev ceste in parkirišča na S strani objekta EKI v dolžini 59 m, izgradnjo parkirišča velikosti 200 m2, ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Občini Črnomelj je v letu 2013 s prenosom lastništva iz Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije na občino postala lastnica območja že zgrajenih cest v poslovni coni skupaj z vso komunalno in drugo infrastrukturo ter še nekaj drugih površin na območju cone. Vsa javna infrastruktura je bila dotrajana in ni zagotavlja pogojev za nadaljnjo oziroma boljšo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju poslovne cone. Glede na izkazan interes posameznih podjetij je bila nujno potrebna ustrezna ureditev vse potrebne javne komunalne infrastrukture in prenova cestišč.

Občina Črnomelj je v letu 2016 naročila izdelavo Projekta za izvedbo v PC Majer, ki ga je izdelalo podjetje Ambines, projektiranje in inženiring Črnomelj, d.o.o. in pristopila k projektu »Prenova ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer« s ciljem, da z ustreznim komunalnim opremljanjem poslovni con spodbudi razvoj podjetništva v poslovni coni.

Občina se je v letu 2016 uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje projekta z namenom, da z načrtovanim vlaganjem v ekonomsko-poslovno infrastrukturo omogočimo posameznim podjetjem povečanje obsega poslovanja, ustvarjanje nove dodane vrednosti in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.

Po odobritvi sredstev je Občina Črnomelj konec februarja 2017 objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del in v mesecu juliju 2017 podpisala pogodba z izbranim izvajalcem – podjetjem TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., Črnomelj. Dela so bila zaključena v novembru 2017. Investicijsko - gradbeno nadzorstvo in koordinatorstvo varstva in zdravja pri delu je izvajal izbrani izvajalec podjetje AMBIENS projektiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o..

pdfCelotna informacija za javnost

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.