Povabilo za odkup fotografij Bele krajine

  • 18 Januar 2018 |

RIC Bela krajina v sodelovanju s TD Vigred Metlika in KC Semič objavlja povabilo za odkup fotografij Bele krajine, ki bodo uporabljene za promocijske vsebine turistične destinacije Bele krajine in reke Kolpe.

Fotografija v velikosti najmanj 4032x3024 slikovnih pik in v .jpg ali .jpeg formatu, ki še ni bila uporabljena v komercialne namene, se mora lokacijsko navezovati nanašati na Belo krajino, mora biti opremljena z imenom in priimkom avtorja ter lokacijo ter mora biti avtorsko delo prijavitelja, ki je izključni imetnik avtorskih pravic. Pri obdelavi fotografij so dovoljene manjše nevsebinske korekcije (barve, osvetlitev, kontrast). Prednost pri odkupu bodo imele fotografije, ki prikazujejo aktivnosti v Beli krajini (npr. kolesarjenje, tek, pohodništvo, vinogradništvo, prireditve itd.). Neizbrane fotografije bodo avtorjem vrnjene in ne bodo uporabljene.

Prijavitelji fotografije pomanjšane velikosti formata 1024x768 (samo za predogled, originalno velikost avtorji dostavijo po podpisu pogodbe) dostavite preko WeTransfer-ja na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na elektronskem mediju v TIC Črnomelj (Trg svobode 3, 8340 Črnomelj) najpozneje do 24. januarja 2018. Cena za odkup posamezne fotografije znaša 15€/neto.

RIC Bela krajina, TD Vigred in TIC Semič bodo o odkupu odločale do 31.1.2018. Več informacij na tel. številki 040-593-191 (kontakt: Gregor) in na spletni strani http://ric-belakrajina.si/sl/novice/povabilo-za-odkup-fotografij-bele-krajine/673.

Register dejanskih lastnikov - vpis obvezen tudi za nevladne organizacije in Delavnica priprave zaključnega računa in novosti

  • 17 Januar 2018 |

Rok za vpis je 19. 1. 2018, predvidene kazni pa sol zelo visoke, od 6.000 do 60.000 za pravno in 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo. Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo vse nevladne organizacije do 19. 1. 2018 v poseben register pri AJPES-u vpisati t.i. dejanske lastnike. Pri društvih in zavodih so to njihovi zastopniki (predsednik društva oziroma direktor zavoda), pri ustanovah pa ustanovitelji, skrbniki ali zastopniki (odvisno od aktov ustanove). Za oddajo podatkov mora nevladna organizacija imeti digitalni certifikat, lahko pa za oddajo tudi pooblasti drugega, recimo svoj računovodski servis.

Novembra je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki določene nove obveznosti nalaga tudi nevladnim organizacijam. Zakon v slovenski pravni red prinaša evropsko direktivo 2015/849, ki od držav članic zahteva, da z namenom preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma vzpostavijo poseben register pravnih oseb, kjer se evidentirajo njihovi t.i. dejanski lastniki.

Pojem dejanskega lastnika ne gre povezovati z lastništvom ali ustanoviteljstvom neke organizacije (kot pogovorno rečemo ustanovitelju zavoda ali družbeniku), ampak se s tem pojmom razume osebo, ki organizacijo dejansko obvladuje oziroma lahko vpliva na njeno poslovanje ali razpolaga z njenim premoženjem. Z vzpostavitvijo registra želi država pridobiti podatke, kdo takšne osebe so. Primarno je tako register namenjen predvsem primerom, ko pravno osebo obvladuje neka druga oseba, kot se to zdi na prvi pogled (npr. direktorji v senci, financer s glasovalnimi pravicami, ki ni vpisan v poslovni register itd.). Opisana zakonska obveznost velja za vse pravne osebe, torej tudi za nevladne organizacije.

Prvotni načrti Urada za preprečevanje pranja denarja so bili, da bi društva kot svoje dejanske lastnike morala AJPES-u sporočati imena svojih (ustanovnih) članov, zavodi pa ugotavljati odstotek lastništva svojih ustanoviteljev. CNVOS je temu nasprotoval, urad je nato sprejel našo rešitev – ta po eni strani še pomeni izpolnjevanje obveznosti do EU, hkrati pa je enostavnejša in tudi najbliže temu, čemur bi v nevladnih organizacijah še lahko rekli dejanski lastnik. To so zastopniki organizacij, ki imajo edini (zakonsko) pravico, da organizacijo zastopajo, sklepajo v njenem imenu posle in tudi upravljajo z njenim premoženjem.

Za društva in zavode tako velja, da se kot njihovi dejanski lastniki štejejo njihovi zastopniki (prvi odst. 36. člena ZPPDFT-1), torej predsedniki društev oziroma direktorji zavodov, zato posebno ugotavljanje, kdo organizacijo obvladuje, ni potrebno.

Pri ustanovah je zavoljo specifičnosti njihove ureditev rešitev nekoliko drugačna. Kot dejanski lastnik ustanove se šteje njen ustanovitelj, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove prevladujoč položaj (drugi odst. 36. člena ZPPDFT-1). Slednje pomeni, da npr. lahko imenuje ali razrešuje člane uprave ali da je njegovo soglasje potrebno pri odločitvah uprave. Če ima ustanova skrbnika (ker je npr. ustanovitelj umrl, ker uprava še ni bila imenovana itd.), se kot dejanski lastnik šteje njen skrbnik. Če tudi ta ni imenovan, pa je dejanski lastnik ustanove njen zastopnik (običajno predsednik uprave).

Nevladne organizacije morajo dejanske lastnike, kot opredeljeno zgoraj, same vpisati v poseben register dejanskih lastnikov pri AJPES-u. Kljub temu da je zakonsko določeno, kdo dejanski lastniki so, morajo organizacije to tudi same aktivno potrditi in podatke vpisati. Praviloma bo pri tem šlo za vpis imena in priimka zastopnika.

Vpis podatkov poteka preko spleta. Nevladne organizacije, ki imajo digitalni certifikat, lahko podatke v register vpišejo same. Če certifikata nimajo, lahko za vpis podatkov pooblastijo drugo organizacijo (npr. svoj računovodski servis, ki takšen certifikat ima, prav tako pa zelo verjetno tudi že pooblastila za oddajanja letnih poročil). Če je nevladna organizacija svojemu računovodskemu servisu dala v preteklosti t.i. generalno pooblastilo, bo ta lahko v njenem imenu vpisal tudi podatke v omenjeni register dejanskih lastnikov, s čimer bo obveznost izpolnjena. Če pa računovodski servis takšnega pooblastila nima (ker je bil pooblaščen izključno za oddajo letnih poročil, ne pa tudi za oddajo drugih podatkov), je potrebno pooblastilo dopolniti ali pa kako drugače poskrbeti, da se podatki vpišejo. Takšno pooblastilo si lahko izdelate na spletni strani AJPES.

Rok za vpis podatkov v register je 19. 1. 2018.

Obveznost vpisovanja dejanskih lastnikov velja tudi v primeru njegove spremembe, to je, ko se spremeni predsednik društva ali direktor zavoda.

Vir: CNVOS

 

Vabljeni še na Delavnico priprave zaključnega računa in novosti: 

 Datum in ura: torek, 23. 1. 2018, ob 16. uri

Organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Regijski NVO center

Kraj: Prostori Regijskega NVO centra, Novi trg 9, Novo mesto

Več na: http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=16324

RIC Bela krajina: Obvestilo za javnost -najava glasbenega dogodka

  • 15 Januar 2018 |

Koncert etno-rock skupine NAIR
– mongolska tradicija v moderni zvočni preobleki –

Jurjevanje v Beli krajini in Ministrstvo za kulturo Ljudske republike Kitajske vabita na izjemen koncert etno-rock glasbene skupine Nair kot uverturo v 55. festival Jurjevanje v Beli krajini (20. – 24. junij 2018, Črnomelj). Glasbeni spektakel skupine Nair, ki na evropsko turnejo in v Slovenijo prihaja s prostranih pašnikov iz severozahodne kitajske pokrajine, avtonomne regije Notranje Mongolije, bo premierno izveden v Semiču v Beli krajini, v dvorani Kulturnega centra Semič, 28. januarja 2018, ob 19. uri.

Leta 2011 ustanovljena 19-članska zasedba orkestra s pevskim zborom je v svoji pojavi in izvedbi živa enciklopedija mongolske umirajoče umetnosti. Nair bodo predstavili skorajda izumrlo dediščino, predvsem tradicionalno mongolsko ljudsko glasbo z izvirno interpretacijo v sodobni etno-rock zvočni preobleki. Poslušalcu se bo le ta razkrila z mistično pripovedjo preko praglasbe grlenega petja, plesnih gibov, spiritualnih tolkalskih ritmov, meditativnih vibracij dromlje in čarobnega zvoka tradicionalnih dvostrunskih inštrumentov, ob spremljavi sodobnejših glasbil in v posodobljenih aranžmajih.

Dogodek, ki spaja starodavno izročilo z novodobnim pristopom interpretacije, je plod sodelovanja organizatorja "Jurjevanja v Beli krajini" RIC Bela krajina z Ministrstvom za kulturo LR Kitajske v sklopu iniciative 16+1 (En pas in ena pot / One Belt One Road Initiative), pri kateri gre za tkanje stikov med vzhodnoevropskimi državami in Kitajsko, ob vzpostavitvi gospodarskega pasu ob svileni cesti.

Predprodaja vstopnic poteka do 27. 1. 2018 v TIC Semič ter na portalu Eventim. Cena vstopnice v preprodaji znaša 12,00 €, na dan koncerta bo vstopnina 15,00 €.

Vabljeni!

plakat NAIR koncert

Vabilo k izpolnitvi vprašalnika ob izdelavi Strategije razvoja občine Črnomelj 2018-2025

  • 12 Januar 2018 |

Spoštovane občanke in občani občine Črnomelj, kakor je že bilo mogoče zaslediti, je Občina Črnomelj pristopila k izdelavi Strategije razvoja občine Črnomelj 2018-2025. V sklopu priprave strategije vas vabimo k izpolnitvi vprašalnika, saj bi radi izvedeli vaše mnenje in predloge glede bivanje v občini. Vabljeni k izpolnitvi ankete na spodnji povezavi!

https://www.1ka.si/a/152048   

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.