Podaljšani delna zapora v naselju Lokve in zapora na Trdinovi ulici

  • 31 Januar 2018 |

Zaradi ureditve pločnikov v naselju Lokve ob državni cesti R1-216, odsek 1178 Črmošnjice – Črnomelj, je delna zapora ceste podaljšana do 31. 5. 2018.

Zaradi obnove gospodarske javne infrastrukture je do 28.2.2018 podaljšana zapora prometa mestne ceste LK 054380 – odsek 054381, Trdinova ulica.

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Loka"

  • 31 Januar 2018 |

Občina Črnomelj v skladu s sprejetim terminskim planom nadaljuje z aktivnostmi za izgradnjo »Vrtca Loka«. Objavljamo Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Loka".

pdfJavni poziv promotorjem

pdfIzvleček DIIP Vrtec_Loka

pdfGeološko geotehnično poročilo

pdfGeodetski načrt

pdfVprašanja in odgovori

 

Javni razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2018

  • 31 Januar 2018 |

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za leto 2018

  • 31 Januar 2018 |

Javni razpis (pdf, doc)
Razpisna dokumentacija (pdf, doc)
Obr. 1: Naložbe - primarna proizvodnja (pdf, doc)
Obr. 2: Arondacije (pdf, doc)
Obr. 3: Zavarovalne premije (pdf, doc)
Obr. 4: Dopolnilne dejavnosti (pdf, doc)
Obr. 5: Nova znanja DD (pdf, doc)
Obr. 6: Tehnična podpora (pdf, doc)
Obr. 7: Društva (pdf, doc)

Rok za oddajo vlog: 5. 3. 2018
za ukrepe:
1. pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (1.1 in 1.2)
2. pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč - arondacija
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
4. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji – ukrep po načelu »de minimis«
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – ukrep po načelu »de minimis« (5a in 5b)
6. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore – ukrep po načelu »de minimis«
7. podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

pdfInformacija o dodelitvi finančnih sredstev

Rok za oddajo vlog: 10. 9. 2018

 

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.