Odprtje akvadukta Majer – S kanal - II. faza

  • 14 Februar 2017 |

Torek, 14. 2. 2017 - Ob odprtju akvadukta čez reko Lahinjo na Majerju se je zbrala množica občanov in občank. Skupaj z županjo Mojco Čemas Stjepanovič je akvadukt uradno odprl Martin Spreizer, ki je s svojimi 91 leti najstarejši prebivalec tega območja.

Za potrebe izgradnje akvadukta Majer – S kanal II. faza je bil najprej izpeljan postopek pridobivanja lastništva za zemljišče, nato se je izgradnja akvadukta v letu 2016 lahko pričelia.

Projektno dokumentacijo Akvadukta Majer – S kanal je izdelalo podjetje Ambiens Črnomelj d.o.o. Jeseni 2014 smo pridobilo gradbeno dovoljenje za II. etapo – izgradnjo akvadukta. Na podlagi javnega razpisa smo v letu 2016 izbrali najugodnejšega ponudnika, in sicer podjetje KOP Brežice d.d., kot izvajalec investicijskega nadzora pa je bilo izbrano podjetje Ambiens Črnomelj d.o.o. Glavnina konstrukcijskih del je bila izvedena do konca oktobra 2016, ostala dela pa so se nadaljevala do tehničnega pregleda v januarju 2017. Naknadno smo izvedli tudi dodatna dela v zvezi z meteorno kanalizacijo Vojinske ceste in potrebnega opornega zidu ter spremembe pohodnega dela akvadukta.

Skupna vrednost investicije Akvadukta Majer – S kanal – II. etapa skupaj z meteorno kanalizacijo Vojinska ceste, opornim zidom in spremembo pohodnega dela akvadukta ter z investicijskim nadzorom in projektno dokumentacijo znaša 181.847 EUR, od tega smo pridobili 149.371 EUR nepovratnih sredstev po 21. članu Zakona o financiranju občin, preostanek pa je bil zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

 Foto: Tomaž Urh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.