Pogovorni večer o ureditvi naselij v KS Petrova vas

  • 15 December 2017 |

Včeraj je v gasilskem domu v Petrovi vasi potekala predstavitev zastavljenega pilotnega projekta celovite ureditve naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas. Pri predstavitvi sta poleg predstavnikov občine sodelovala še predstavnika RIC-a Bela krajina in Kmetijske svetovalne službe Črnomelj. Udeležba krajanov iz celotne krajevne skupnosti je bila velika.

Objavljamo zapis rednega inšpekcijskega nadzora v vrtcu na Majerju

  • 14 December 2017 |

Županja je predlagala Inšpektoratu za šolstvo in šport, da preveri izpolnjevanje minimalnih standardov in normativov v omenjeni enoti.

Inšpektor iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport je pri inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da vrtec na Majerju izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov na število in starost otrok v skupini.

Potrebno bo dodatno urediti sanitarije oz. določene stvari pri vodovodnih instalacijah, kar bo urejeno ter dodatno urediti zunanje igralne površine, kar bo urejeno, ko bodo dopuščale vremenske razmere.

S prvim decembrom je bil sicer prekoračen rok dvajsetih let, kateri je določen, da se lahko obstoječi prostori začasno uporabljajo. Inšpektor je bil seznanjen, da ob tem že od pomladi potekajo priprave na pridobitev ustrezne dokumentacije za gradnjo novega vrtca, o čemer bo občinski svet odločal na seji prihodnji teden.

pdfZapisnik

DPN za južni del 3. razvojne osi

  • 08 December 2017 |

Petek, 8. december - Včeraj je Vlada RS na 159. redni seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug.

Uredba, s katero je vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) sprejela državni prostorski načrt, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora. Več podrobnosti v celotnem sporočilu za javnost na spodnji povezavi:


http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/159_redna_seja_vlade_rs_60720/

 

FOTO: Ivan Gerenčer

Napoved delavnic: Opremite se z novimi znanji in naredite preboj v letu 2018

  • 01 December 2017 |

RIC Bela krajina v decembru organizira sklop treh predavanj " OPREMITE SE Z NOVIMI ZNANJI IN NAREDITE PREBOJ V LETU 2018« s predavateljem Romanom Šuštaršičem Kozanom, ki bodo potekala v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina, enota Stratus.

Predavanja o organizaciji časa in dela«, neverbalni komunikaciji in (ne)vidni moči nezavednega uma bodo potekala ob torkih, ob 18. uri, 5., 12. in 19. decembra 2017.

Več informacij v obvestilu za javnost.

docObvestilo_za_javnost_-_najava_sklopa_predavanj_Opremite_se_z_novimi_znanji_in_naredite_preboj_.doc

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.