Za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlage

  • 16 December 2016 |

Za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlagePetek, 16. 12. 2016 – Na novinarski konferenci je županja Mojca Čemas Stjepanovič podala stališče glede pobude Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini »Pobuda za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v Občini Črnomelj«, in sicer da za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlage.

Po proučitvi »Pobude za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v Občini Črnomelj«, ki smo jo s strani Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini prejeli dne 7.12.2016, »Pobude za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v Občini Črnomelj – dopolnitev podpisov«, ki smo jo prejeli dne 9.12.2016 in »Pobude za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v Občini Črnomelj – popravek«, ki smo jo prejeli dne 12.12.2016, županja Občine Črnomelj podaja stališče glede navedene zadeve, in sicer da za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlage, saj je sprejeti sklep po svoji naravi informacija in ne predstavlja sprejema splošnega akta občine ali njegove posamezne določbe, o kateri bi bil možen predlagani referendum. Prav tako po vsebini ne gre za tematiko iz pristojnosti občine.

Referendumska pobuda Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini se nanaša na 7. točko sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj s 16. redne seje z dne 24.11.2016, ki se glasi:

»Glede na izkušnje obvladovanja migrantskega toka konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta, ki je zajel nekatera okolja, pa Občinski svet občine Črnomelj ocenjuje, da v kolikor do povečanega pretoka migrantov dejansko pride tudi na območju občine Črnomelj, je vsekakor  nujno imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko nenadzorovano gibali po območju občine Črnomelj in s tem lahko ogrožali varnost prebivalcev občine Črnomelj ali povzročali škodo. Enak sklep je sprejel tudi Varnostni sosvet  občine Črnomelj na seji 27.10.2016.«

pdfIZJAVA - NOVINARSKA KONFERENCA z dne 16.12.2016

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.