Ob dnevu kulture se bomo zabavali v mestu

  • 28 November 2016 |

Ob dnevu kulture se bomo zabavali v mestu3. decembra vljudno vabljeni na dogodek Zabavaj se v mestu ali Ta veseli dan kulture, kjer bodo preko celega dneva potekale številne zanimive aktivnosti, predstavitve in prodaje na stojnicah, ob 18.30 pa tudi prižig lučk letošnje praznične okrasitve mesta.

Ta veseli dan kulture je v Sloveniji dan, ko kulturne ustanove brezplačno odprejo svoja vrata. Obeležujemo ga vsako leto 3. decembra, na dan, ko se spominjamo rojstva slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Ta veseli dan kulture obeležujemo tudi v občini Črnomelj, tokratni dogodek pa se bo povezal še s projektom Zabavaj se v mestu.

Program bo potekal preko celega dneva, v času med 16. in 20. uro pa bo za ves promet z motornimi vozili zaprt del Ulic Lojzeta Fabjana in Mirana Jarca, in sicer od križišča z Ulico Staneta Rozmana do cerkve sv. Petra. Potekala bo tudi akcijska ponudba blaga in storitev na stojnicah, v trgovinah in lokalih v mestnem jedru Črnomlja. Vsi dogodki so brez vstopnine.

Partnerji v projektu in soorganizatorji dogodka so Občina Črnomelj, JSKD Območna izpostava Črnomelj, RIC Bela krajina, Turistično društvo Črnomelj, Krajevna skupnost Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Klub belokranjskih študentov, Mladinski center BIT Črnomelj, Mladinski kulturni klub Bele krajine, Društvo vinogradnikov Črnomelj, KUD Artoteka Bela krajina in Mestna muzejska zbirka Črnomelj.

Ob dnevu kulture se bomo zabavali v mestu

PROGRAM:

8.00 do 12.00 Praznična tržnica (trg pri Glasbeni šoli)

9.00 do 18.00 Smučarski sejem (trgovina L-šport in na Praznični tržnici)

10.00 do 11.30 Koncert belokranjskih pevskih zborov ob svetovnem dnevu zborovskega petja (trg pri Glasbeni šoli)

15.30 Odprtje razstave »Mikrokozmus« avtorice Lidije Gornik (atelje Ul. Staneta Rozmana 24)

16.00 Odprtje razstav »Moderne kvačkarije Maje Skubic« v Primožičevi hiši in »Razstave likovnih talentov občine Črnomelj« v cerkvi Sv. Duha (trg pri cerkvi Sv. Duha)

16.30 Odprtje razstave KUD Artoteka (Belokranjsko izročilo)

16.00 do 18.30 Ogledi Mestne muzejske zbirke Črnomelj in razstav v Primožičevi hiši, cerkvi Sv. Duha ter Belokranjskem izročilu

16.30 do 17.30 Delavnica za otroke: Izdelava božično-novoletnih okraskov (Mestna muzejska zbirka Črnomelj)

16.00 do 20.00 Praznična tržnica (trg pri Glasbeni šoli)

16.00 do 20.00 Degustacija vin v Črnomaljski kleti

17.00 do 19.00 Kulturno-zabavni program (trg pri Glasbeni šoli)

18.30 Prižig prazničnih lučk (trg pri Glasbeni šoli)

19.00 do 20.00 Zabava z glasbeno skupino The Plut Family (trg pri Glasbeni šoli)

22.00 Nastop glasbene skupine »Žuta minuta« (Bar Piccolo)

 

 

Odobrena sredstva za poslovni coni Majer in TRIS Kanižarica

  • 22 November 2016 |

cona tris 29Občina Črnomelj je prejela sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sredstev sofinanciranja za projekta Izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del) ter Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer.

Občina Črnomelj je dne 8. 8. 2016 oddala vlogi na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, ki je bil objavljen dne 24. 6. 2016, in sicer za sofinanciranje projektov Izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del) ter Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer.

Predmet javnega razpisa je bil izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Po sklepu MGRT z dne 22. 11. 2016 je Občina Črnomelj upravičena do sredstev sofinanciranja, in sicer za Izgradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del) v višini do največ 367.081,02 EUR ter za Prenovo ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer v višini do največ 368.104,09 EUR.

Navedena odobrena sredstva predstavljajo delež do največ 90 % upravičenih stroškov operacije, pri tem so nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in v deležu 25 % namenska sredstva državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti obeh investicij bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

 

Zdrav slovenski zajtrk v vrtcu Loka

  • 18 November 2016 |

Zdrav slovenski zajtrk v vrtcu LokaPetek, 18.11.2016 – Županja Mojca Čemas Stjepanovič se je udeležila tradicionalnega slovenskega zajtrka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka, ki so ga pripravili v sodelovanju s Čebelarskim društvom Črnomelj. Malčki so ob veselem druženju po zajtrku pripravili še kulturni program, katerega so se udeležili tudi njihovi starši in sorodniki.

Tradicionalni slovenski zajtrk so pripravili tudi po drugih vrtcih in šolah na območju občine Črnomelj in tudi širom Slovenije, saj vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk Čebelarska zveza Slovenije izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbuja aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljajo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujajo k pravilni in zdravi prehrani.

Javna predstavitev načrta zaščite in reševanja v primeru potresa

  • 17 November 2016 |

Javna predstavitev načrta zaščite in reševanja v primeru potresaSreda, 16. 11. 2016 – V predavalnici Mestne muzejske zbirka Črnomelj je potekala javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob potresu za občino Črnomelj. Poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj Jože Weiss je predstavil potek, ključne postopke in deležnike v primeru potresa.

Javna predstavitev načrta je bilo še sklepno dejanje v postopku sprejetja Načrta zaščite in reševanja ob potresu za Občino Črnomelj. Po sprejetju načrta s strani županje v mesecu septembru, je bilo potrebno načrt v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja v roku 90 dni predstaviti tudi javnosti.

Minister za kulturo v Črnomlju

  • 10 November 2016 |

Minister za kulturo v ČrnomljuSreda, 9. 11. 2016 – V okviru dvodnevnega vladnega obiska v JV Sloveniji se je v Črnomlju mudil minister za kulturo Anton Peršak. Ogledal si je Kulturni dom Črnomelj, ki je v lasti države, kjer sta ga sprejela podžupan občine Črnomelj Štefan Misja ter direktorica ZIK Črnomelj Nada Žagar, kasneje pa se je prisotnim pridružila še županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Minister se je seznanil z razmerami v Kulturnem domu, predstavniki ZIK-a Črnomelj in Občine Črnomelj pa so opozorili na ureditev lastninskih razmerij, neurejene odnose glede upravljanja, vzdrževanja in obnove tega kulturnega spomenika državnega pomena. Pogovor je tekel tudi o denacionalizaciji spomenika na Gričku in cerkvici Sv. Duha.

Foto: ZIK Črnomelj

Stališče MORS ostaja nespremenjeno

  • 08 November 2016 |

vražji kamen iz zrakaTorek, 8. 11. 2016 – Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič se je skupaj s sodelavci danes v Metliki v okviru obiska Vlade RS v JV Sloveniji skupaj s županom Občine Metlika Darkom Zevnikom sestala z državnim sekretarjem Ministrstva RS za obrambo (MORS) Milošem Bizjakom in sodelavci.

Glede Občine Črnomelj so potekali pogovori na temo nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS na območju občine Črnomelj, in sicer glede možnosti prenosa nepremičnin Občini Črnomelj upoštevajoč njene potrebe. Občina je MORS že pred časom opozorila na slabo stanje objektov na Otovcu in na območju Naklo-Rodine, kjer je potrebna izvedba ustreznih vzdrževalnih in drugih del. Ministrstvo bo na osnovi današnjega sestanka pregledalo objekte in se bo odločilo o potrebnih ukrepih.

Državni sekretar je podal zagotovilo, da se stališče MORS v zvezi z morebitno vzpostavitvijo sprejemno registracijskega centra na poligonu Športno kinološkega društva Bela krajina na območju Vražjega kamna ne bo spremenilo, niti se ne bo spreminjala obstoječa pogodba med MORS in Občino Črnomelj.

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Državni sekretar Šefic informiral o trenutnem dogajanju

  • 02 November 2016 |

Državni sekretar Šefic informiral o trenutnem dogajanjuSreda, 2. 11. 2016 - V sejni sobi Občine Črnomelj je na pobudo županje Mojce Čemas Stjepanovič potekal sestanek z državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve gospodom Boštjanom Šeficem na temo morebitne vzpostavitve sprejemno registracijskega centra na območju občine Črnomelj.

Županja Mojca Čemas Stjepanovič je na sestanku izpostavila naslednje zahteve državi oziroma pristojnemu državnemu sekretarju Boštjanu Šeficu:
1. pričakujemo relevantne informacije glede aktivnosti ministrstva pri iskanju lokacije za morebitno vzpostavitev sprejemno registracijskega centra,
2. zahtevamo, da se podajo pogoji oziroma tehnične zahteve ustreznosti lokacije za morebitni sprejemno registracijski center,
3. zahtevamo, da se ustrezna lokacija išče tudi izven občine Črnomelj, tako v Beli krajini kot širše.

Županja zavrača več neresničnih izjav in informacij s strani občinske svetnice SDS Maje Kocjan predstavnice Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini. Ne moremo dovoliti širjenja neresnic in zavajanj o mojih stališčih ter aktivnostih, ki so znana.
V zvezi z begunsko problematiko bo Občina Črnomelj tako kot do sedaj še naprej transparentno informirala občane in občanke.

V četrtek, 27. 10. 2016, je županja sklicala Varnostni sosvet Občine Črnomelj, ki se je na seznanil z dosedanjim potekom aktivnosti v zvezi z namero države po morebitni vzpostavitvi sprejemno registracijskega centra na območju občine Črnomelj. Varnostni sosvet je sklenil, da je v primeru večjega števila migrantov, bolje imeti migrante pod nadzorom, na enem mestu, kot pa da se nenadzorovano gibljejo po območju občine Črnomelj in s tem ogrožajo varnost prebivalcev občine Črnomelj.

Na sestanek so bili povabljeni tudi predsedniki političnih strank in vodje svetniških skupin v občinskem svetu občine Črnomelj, člani Varnostnega sosveta Občine Črnomelj, člani Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj, komandir Policijske postaje mejne policije Metlika, predsednik Krajevna skupnost Črnomelj, predsednik Športno kinološkega društva Bela krajina in predstavnica Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini z namenom, da MNZ pojasni trenutne aktivnostmi oziroma neposredno informira glede morebitne vzpostavitve sprejemno registracijskega centra na območju občine Črnomelj. Poudarjamo, da lokacija za naše območje ni bila podana, temveč po zagotovilih državnega sekretarja gospoda Šefica iščejo alternativne rešitve.

pdfIZJAVA ZA JAVNOST

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.