OBVESTILO - zbiranje vlog škode po pozebi 2021 - PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO DO 27. 10.

  • 20 Oktober 2021 |

Občina Črnomelj je dne 1.10.2021 od Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021. Na osnovi tega sklepa vas obveščamo, da Občina Črnomelj s 4. 10. 2021 začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic pozebe med 5. in 9. aprilom 2021.

Za podlage priprave seznama kmetijskih gospodarstev, ki imajo svoje trajne nasade na območjih kjer je pričakovati poškodovanost po pozebi, so upoštevani vhodni podatki o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki so jih ugotovili Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, podatki o kulturah in površinah iz uradnih evidenc Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter karte dnevnih minimalnih temperatur zraka za celotno območje Slovenije Agencije RS za okolje.

Potencialni oškodovanci bodo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje na dom prejeli pred tiskane obrazce za prijavo škode zaradi posledic pozebe 2021, ki jih morajo dopolniti z odstotki poškodovanosti posameznih kultur in priložiti dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic,…). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje nosilec kmetijskega gospodarstva to označi v obrazcu prijave škode in priloži vlogi kopijo zavarovalne police in če z njim že razpolaga tudi »dokazilo o izplačilu zavarovalnine«.

Popolne vloge z zgoraj navedenimi prilogami oškodovanci oddajo na naslov Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj in sicer na enega od sledečih načinov:

-          oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj v času poslovnega časa (pon., tor., čet. od 7:30 do 15:00, sreda od 7:30 do 17:00 in petek od 7:30 do 13:00)

-          v poštni nabiralnik pri vhodnih vratih v prostore Občine Črnomelj

-          po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

Upoštevale se bodo vloge prispele v vložišče Občine Črnomelj do vključno srede, 20. oktobra 2021. - Rok za oddajo je podaljšan do vključno 27. oktobra 2021 

  

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: 07 306 11 24 (Jože Weiss) ali 07 306 11 33 (Mojca Črnič).

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.