Javno naročilo: Storitve Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in Nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj; Kanalizacija Črnomelj – 2. del«

  • 22 Marec 2021 |

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN001694/2021-W01
Objava na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391783

Razpisna dokumentacija
docxPoglavje 1
Podpoglavje 1.1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Podpoglavje 1.2 Obrazci za sestavo ponudbe

pdfPoglavje 2
Podpoglavje 2.1 Obrazec pogodbe
Podpoglavje 2.2 Splošni pogoji pogodbe
Podpoglavje 2.3 Posebni pogoji pogodbe
Podpoglavje 2.4 Dodatki A, B in C
Podpoglavje 2.5 Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

xmlESDP

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.