Javno naročilo: Izgradnja sekundarnega vodovoda – 2. del: Doblička Gora-odsek 2, Rodine-odsek 2, 3 in 4

  • 13 Avgust 2020 |

avno naročilo: Izgradnja sekundarnega vodovoda - 2. del (Doblička Gora - odsek 2, Rodine - odsek 2, Rodine - osek 4)

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN005083/2020-W01
Objava na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=364730

docxRazpisna dokumentacija

Priloge:
xlsxPopis del

Za vodovod Rodine:
pdfTehnično poročilo za odseke 2,3,4, Rodine
pdfDetajlna situacija za izgradnjo odsekov 2, 3, 4, Rodine

Za vodovod Doblička Gora:
pdfVodilna mapa - tekstualni del
pdfTehnično poročilo za odsek 2
pdfSituacija za izgradnjo dela odseka 2

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.