Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Naslov projekta: Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Akronim projekta: IZID – Prebujene Dobliče

Številka projekta: 33152 – 6/2018-6

Čas trajanja projekta: začetek marec 2019 , zaključek september 2020

Nosilec projekta: RIC Bela krajina

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Gasilsko društvo Dobliče, Športno društvo Dobliče

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
Namen operacije je bil prebivalcem naselja Dobliče zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe vasi in lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja v naselju. Za te namene je bila izvedbena izgradnja igrišča otroškega igrišča v naselju Dobliče, ki je glede na zasnovo ureditve večnamensko in je namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Investicija je bila izvedbena skladno z izdelanim projektom – idejno zasnovo, tako, da je bila izvedba skladna z vsemi zahtevanimi pogoji in standardi, ki jih mora zagotavljati tovrstna infrastruktura.
Na novih večnamenskih površinah je projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj izvedel več dogodkov. Izvedene so bile raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje. Za izvedbo dogodkov je bila nabavljena potrebna oprema. Z aktivnostjo »Priprav in predstavitev brošure o dobličkem vodovodu« pa je svoja znanja starejša populacija prenašala na mlajše. Vsa dogajanja v sklopu projekta so posneta in predstavljena z v projektu izdelanim predstavitvenim filmom. 

Cilj operacije
Povečanje števila urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev, kar smo dosegli z izgradnjo in ureditvijo igrišča, ki je zgrajeno po predpisanih standardih za otroška igrišča, na njem pa se izvajajo programi za vse generacije, ki omogočajo dvig kakovosti življenja prebivalcev v naselju Dobliče v občini Črnomelj.

Celotna vrednost operacije: 109.859,27 EUR
Višina upravičenih stroškov: 95.937,47 EUR
Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj
Greta Auguštin 

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
•    Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
•    Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/


Za vsebino na spletni strani www.crnomelj.si je odgovorna Občina Črnomelj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

logo las dbk PRP LEADER EU SLO barvni Small

 

Celotna vrednost operacije: 109.859,27 EUR

Višina upravičenih stroškov: 95.937,47 EUR

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.