Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Naslov projekta: Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Številka projekta: 33152-115/2017

Čas trajanja projekta:
začetek marec 2018 , zaključek maj 2020.

Nosilec projekta:
Zupančič d.o.o

Partnerji projekta:
Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

Način financiranja:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
Vodilni partner je bilo podjetje Zupančič Črnomelj d.o.o., partnerji projekta pa: Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto (v nadaljevanju ZRSVN), Društvo Proteus, RIC Bela krajina in Občina Črnomelj.

Skozi projekt »Črna človeška ribica« smo zasledovali osnovni cilj projekta, ki je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma in sicer ureditev »Info centra črna človeška ribica«, na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik. Vsebine Info centra so predstavljene na osmih interpretacijskih točkah z naslovi: »Bela krajina, Zapisi v kamninah, Plitvi kras, Voda, Ekološke bombe, V večni temi ter Črni in beli močeril«.
Prvi korak k reševanju problematike črne človeške ribice je ozaveščanje. V okviru projektnih aktivnosti smo zasledovali tri cilje:
»izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja«,
» javnosti predstaviti ogroženost podzemne vode in človeške ribice« in »javnosti predstaviti fenomen črne človeške ribice kot belokranjske in svetovne posebnosti«. Pomembno je poudariti, da je Jelševnik edina lokacija na svetu, kjer je črno človeško ribico možno opazovati v naravi. V opazovalnem šotoru nad bruhalnikom smo zato s pomočjo IR kamere na nemoteč način omogočili obiskovalcem opazovanje črne človeške ribice. Okoli izvira je urejena sprehajalna pot, kateri je v sklopu projekta dodana tudi večja skulptura črne človeške ribice avtorja kiparja Boštjana Kavčiča.

Celotna vrednost projekta:
118.380,46 €

Vir: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Odobrena sredstva za celoten projekt:
83.711,34 €

Odobrena sredstva za Občino Črnomelj:
10.811,39 €

Lastni delež:
3.060,61 €

Sredstva projektnih partnerjev: 31.608,51 €

Spletne povezave:

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije: https://www.program-podezelja.si/sl/

- Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

LAS DBK Logotip Color version PRP LEADER EU SLO barvni

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.