Poziv za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v občini Črnomelj

  • 18 Januar 2019 |

Občina Črnomelj na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 101/15) od leta 2015 za namene odmere NUSZ obračunava le-tega na podlagi ažurnih podatkov iz uradnih evidenc (t.j. zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma registra nepremičnin – ReN), ki jih vodi Geodetska uprava RS, kar je tudi skladno s Sistemskimi priporočili za ureditev sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), katere so pripravili Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), za finance (MF) in za javno upravo (MJU), skupaj s Skupnostjo občin Slovenije (SOS), Združenjem občin Slovenije (ZOS) in Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS), dne 16.9.2016.
Občina Črnomelj je celotno bazo zavezancev NUSZ leta 2015 uskladila tako, da je iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS (GURS) prevzela relevantne podatke, na katerih temelji baza zavezancev NUSZ. Le-ta se vsako leto posodablja z uradnimi podatki GURS.
Podlaga za odmero NUSZ je površina dela stavbe (ki je seštevek neto tlorisnih površin vseh prostorov dela stavbe) od katere se odštejejo površine odprtih prostorov (balkoni, lože,…).
Zavezance prosimo, da natančno pregledajo podatke o svojih nepremičninah, ki so zabeleženi v uradni evidenci Registra nepremičnin (REN, spletna stran http://www.e-prostor.gov.si/, Javni vpogled v podatke o nepremičninah). Če posameznik meni, da so podatki v REN netočni, jih je potrebno popraviti v uradnih evidencah na GURS.
Če je prišlo do spremembe lastnika, uporabnika ali najemnika nepremičnine je potrebno ta podatek pravočasno sporočiti na Občino Črnomelj. To so spremembe, ki nastanejo zaradi npr. prodaje ali nakupa nepremičnine (stanovanja, stanovanjske hiše, zemljišča ali poslovne površine), oddaje nepremičnine v najem (stanovanja ali poslovne površine), spremembe lastništva zaradi dedovanj ali spremembe lastništva po pokojni osebi.

Zavezance pozivamo, da morebitne nastale spremembe in verodostojne podatke, ki omogočajo odmero NUSZ, posredujejo na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., najkasneje do 31. 1. 2019.
Lastnike novogradenj opozarjamo, da petletna oprostitev plačevanja, do katere so po odloku upravičeni tisti, ki so se vselili v novogradnjo, ni samodejna, temveč morajo za njeno uveljavljanje na Občino Črnomelj posredovati vlogo z ustreznimi dokazili. Prav tako ni samodejna oprostitev plačevanja nadomestila za prejemnike denarne socialne pomoči.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na uradne dneve med 8. in 12. uro, ter na telefonski številki 07 306 11 00 (Željka Karin Biličič) ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Obrazec za spremembo podatkov in vlogo za oprostitev najdete na spletni strani Občine Črnomelj, www.crnomelj.si, pod zavihkom: »Vloge in obrazci«.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.