Priprava PGD/PZI projektne dokumentacije za nadkritje atrija gradu Črnomelj ter obnovo pritličja in kletnih prostorov.

V letu 2017 je Občina Črnomelj pridobila v last pritlične in kletne prostore gradu Črnomelj. Pred leti je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo ostalih etaž, ki so bil že prej v lasti Občine Črnomelj. Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje še za obnovo na novo pridobljenih prostorov. Ker je prostor atrija atraktivna lokacija za izvajanje različnih dogodkov v mestu, se večkrat pojavi potreba po nadkritju le-tega zaradi nemotenega izvajanja prireditev.

21.690,00 EUR
Vir: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.