Obnova občinskih cest v letu 2018

Izvedba najbolj nujnih in dogovorjenih obnov javnih poti in zidov kot npr. 2. etapa zidu Zadružna cesta, oporni zid ob LC Sodevci, poglobitev LC pri podvozu železnice proti ESOL, sanacija JP Stara Lipa (50 % sofinanciranje AS), sanacija JP Griblje iz l. 2017, sanacija odvodnjavanja v KS Talčji Vrh iz l. 2017, sanacije JP po prioritetah KS

400.000 EUR z DDV v letu 2018

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.