Ureditev laboratorija in urgence v ZD Črnomelj

V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center. Po zagotovilih Zdravstvenega doma Črnomelj je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov, dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD, .... Zato je v srednjeročnem obdobju potrebno dograditi nove prostore, ki bi bili locirani poleg garaž. S tem bi zagotovili povsem ločen vhod v urgenco. Nova lokacija bi omogočala hitrejše izvoze (vsi avtomobili poleg prostorov urgence, cesta za izvoz dostopnejša). V prostorih nad urgenco se naj bi uredil laboratorij, ker so obstoječi prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje.
Investicija se načrtuje v letih 2019 in 2020. Planiramo, da bo investicija sofinancirana tudi s strani Občine Semič.

Ocenjena vrednost projekta:
830.000,00 EUR

Delež občine Črnomelj 718.864,00 EUR

Predvideni viri financiranja:
Občina Črnomelj
Občina Semič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.