Center za krepitev zdravja

Ministrstvo za zdravje ima v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, med drugim navedeno, da bodo širili referenčne ambulante in uvajali nove preventivne pristope v vseh ambulantah na primarni ravni in v lekarnah in tako zagotovili enako dostopnost do preventivnih programov za vse, s posebnim poudarkom na dostopnosti programov za ranljive skupine. Zato bo izvajanje preventivnih aktivnosti, ki bodo prispevale k ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomembnosti skrbi za lastno zdravje, v zdravstvenem domu nadgrajeno in razširjeno. Ker za ta namen nimajo na razpolago ustreznih prostorov, se v letu 2018 in 2019 načrtuje izgradnja Centra za krepitev zdravja. Pričakujemo, da bo investicija sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje ter poleg naše občine tudi v ustreznem deležu Občine Semič.

Ocenjena vrednost projekta: 653.440,00 EUR

Predvideni viri financiranja:
Ministrstvo za zdravje
Občina Črnomelj
Občina Semič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.