Sklenjena pogodba o upravljanju za stavbo Kulturnega doma Črnomelj

Po več letih dogovarjanj je bila konec lega 2017 med lastnikom - Ministrstvom za kulturo ter Zavodom za izobraževanje in kulturo Občino Črnomelj kot ustanoviteljico zavoda za obdobje pet let sklenjena pogodba o upravljanju stavbe Kulturnega doma Črnomelj, ki je v državni lasti in je razglašen za spomenik državnega pomena.

Pomemben je predvsem tudi dogovor v okviru te pogodbe, da bo ministrstvo v letu 2018 naročilo in plačalo projektno dokumentacijo za celovito prenovo te stavbe in sicer tako, da bo nato možno izvesti prenovo stavbe po fazah.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.