Izdelava Celostne prometne strategije za občino Črnomelj

V letu 2016 in 2017 je potekala izdelava CPS za celotno občino. Dokument Celostne prometne strategije (CPS) je bil 30.3.2017 potrjen in sprejet na Občinskem svetu Občine Črnomelj in s tem je projekt zaključen. CPS je dokument, ki opredeljuje celostni pristop pri reševanju prometnih problemov na območju Občine Črnomelj. V dokumentu je v akcijskem načrtu na ukrep natančno določeno kaj vse se bo v okviru reševanja prometnih problemov izvajalo.

Glede na navodila Ministrstva za infrastrukturo, bomo do sredstev za črpanje upravičeni samo za tiste ukrepe, ki se bodo izvajali na območju mesta Črnomelj.

Pripravljavec dokumenta: Harpha sea d.o.o, Koper

58.560,00 EUR z DDV
Kohezijski sklad, Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.