Fekalna kanalizacija Griblje – priključitev dela naselja Dolnje Griblje

Izvedeno je 768 m manjkajoče kanalizacije v Gribljah, ki se priključuje na ČN Griblje. Na ČN je v l. 2016 izvedena dezinfekcija na iztoku iz ČN zaradi kopalnih voda. Sočasno je izvedena meteorna kanalizacija, da ne bi več prihajalo do poplav na javnih poteh.

191.944 EUR brez DDV v letu 2016.
22.311 EUR v letu 2017 (meteorna kanalizacija, tehnični pregled in 10 % nadzora)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.