Novelacija Programa opremljanja stavbnih zemljišč 2017, kot osnova za obračun komunalnega prispevka

Med letoma 2013 in 2016 je bilo zgrajenega kar nekaj vodovodnega omrežja, predvsem na višinski coni in na območju KS Adlešiči (VH Mala Plešivica in vodovodno omrežje VH Adlešiči-VH Mala Plešivica, Mala sela, izgradnja kanalizacije Griblje, Kočevje,…); Novelacija bo predstavljala nova merila za obračun komunalnega prispevka v občini Črnomelj, k čemur nas zavezuje 82. člen Zakona o prostorskem načrtovanju

11.834,00EUR

Viri financiranja:
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.