Obnova zunanje kanalizacije na zgornjem dvorišču pred OŠ Milke Šobar Nataša Črnomelj

Z ogledom in potrjenim video posnetkom kanalizacijskega kanala katerega je izvedla Komunala Črnomelj, je bilo ugotovljeno, da obstoječa kanalizacija pri OŠ Milke Šobar Nataše na severni strani stavbe ni vodotesna. Spoji obstoječih cevi so bili zamaknjeni, priključki na revizijske jaške in peskolove na spojih niso tesnili. Na podlagi teh ugotovitev je bila v letu 2017 izvedena celovita prenova meteorne kanalizacija na severnem delu objekta in v celoti sanirani asfaltni plato pred objektom na severni strani.

Vrednost projekta:
24.481,345 EUR

Viri financiranja:
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.