Obvestilo o dokončanju sprememb in dopolnitev OPN občine Črnomelj

  • 13 November 2018 |

Občina Črnomelj sporoča, da je postopek 1. sprememb in dopolnitev OPN občine Črnomelj (OPN), ki je trajal vse od leta 2014, zaključen. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/2018, z dne 30.10.2018 in je stopil v veljavo z dne 7. 11. 2018.

Vlagateljem pobud za spremembo OPN sporočamo, da bodo obvestila o rešitvi vlog za spremembe namembnosti zemljiščposlana postopoma v prihodnjih mesecih. Končne odločitve glede sprejemljivosti pobud zainteresirani lahko preverijo v spletnem pregledovalniku PISO.

Vstop v PISO

 

NAVODILO ZA DOSTOP DO ODLOKA O OPN
V tematskem sklopu Občinski prostorski načrt / Namenska raba je z identifikacijo ( i )
določene lokacije omogočen dostop do Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ter nekaterih sestavnih delov oz. prilog sprejetega prostorskega akta (izpišejo se pod grafičnim oknom).
Tabela 1: Primer izpisa pod grafičnim oknom.

OPN sprem1

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.