Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2018

  • 28 September 2018 |

pdfPrednostna lista udeležencev javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2018


Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Prednostna lista bo veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Prednostna lista št. 352-0029/2017-8 z dne 18. 1. 2018, preneha veljati z dnem objave tega javnega razpisa v mesečniku Belokranjec.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Črnomelj. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 28. 9. 2018 do vključno 17. 10. 2018 v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, v času uradnih ur.
Celotna vsebina razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani občine Črnomelj: www.crnomelj.si, »Javni razpisi«.
Ob vložitvi vloge so prosilci skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR.
Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna Občine Črnomelj od 28. 9. 2018 do vključno 17. 10. 2018, v času uradnih ur. Vlogo lahko prosilci oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vse informacije zainteresirani dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na uradne dneve med 8. in 12. uro, ter na telefonski številki: 07-306-11-00 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

OBRAZCI:
pdfJavni razpis - 2018
Vloga - neprofitno stanovanje 2018 (docxdocx, pdfpdf)

 Zaključen: 17. 10. 2018

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.