IZGRADNJA POVEZOVALNEGA HODNIKA MED OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE IN STAVBO BIVŠEGA DIJAŠKEGA DOMA ČRNOMELJ

S projektom povezovalnega hodnika je zagotovljena neovirana povezava med objektoma vsem uporabnikom šole, kar pripomore k izboljšanju delovnih pogojev na šoli. Povezovalni hodnik bo učencem in zaposlenim omogočal enostavnejše, predvsem pa varnejše prehajanje iz šole v prostore v bivšem Dijaškem domu in obratno. Investicija je zajemala še razširitev platoja pred šolo, ureditev kletnega depoja, delno zunanjo ureditev ter začasno nujno potrebno sanacijo Kurirske steze, to je ulice, po kateri dnevno prihajajo učenci in zaposleni v šolo.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Sapo d.o.o. iz Črnomlja, ki je v času gradbenih del poskrbelo tudi za projektantski nadzor in koordinacijo varstva pri delu, in sicer skupaj v vrednosti 21.996,60 EUR. Dne 25.4.2018 je Upravna enota Črnomelj Občini Črnomelj izdala gradbeno dovoljenje, gradbena dela pa so se nato izvajala od začetka julija do konca oktobra 2018. Občina Črnomelj je v skladu z Zakonom o javnem naročanju dne 28.5.2018 izpeljala javno naročilo in oddala izgradnjo povezovalnega hodnika med Osnovno šolo Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj podjetju TGH, d.o.o. iz ČrnomljaCelotna vrednost gradbenega dela investicije je znašala 356.885,42 EUR.

Končna vrednost investicije, ki je bila v celoti financirana iz proračuna Občine Črnomelj, je 378.882,02 EUR.

Poleg hodnika pa je šola od začetka novembra bogatejša še za nov kombi, ki omogoča tudi prevoz oseb na invalidskih vozičkih, za kar pa je bila potreba dodatna nadgradnja samega kombija. Skupna vrednost kombija z omenjeno nadgradnjo je znašala 38.926,69 EUR. Od tega zneska je Občina Črnomelj prispevala 32.438,91 EUR, sofinancerki delež Občine Semič pa je znašal 6.487,78 EUR.

 

 

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.