Javno naznanilo o javni razgrnitvi – spremembe in dopolnitve ZN Čardak

  • 23 Februar 2018 |

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čardak (v nadaljevanju: SDZN) bo potekala od 23. februarja 2018 do vključno 9. marca 2018 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika SDZN.

2. Kraj in čas javne obravnave:
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SDZN bo v sredo 28. februarja 2018, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem SDZN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje:
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SDZN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – ZN Čardak«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

pdfJavno naznanilo

docxObrazec za pripombe in predloge

pdfSD ZN Čardak – Odlok - dopolnjen osnutek

pdfZN Čardak – neuradno prečiščeno besedilo

pdfSD ZN Čardak – Zazidalna situacija

pdfSD ZN Čardak – Zazidalna situacija - varianta

pdfSD ZN Čardak - Zbirni načrt komunalnih in energetskih vodov in naprav

pdfSD ZN Čardak - Zbirni načrt komunalnih in energetskih vodov in naprav - varianta

pdfSD ZN Čardak - Obrazložitev odloka

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.