Javno naznanilo o javni razgrnitvi - OPPN Semiška cesta

  • 09 Februar 2018 |

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 9. februarja 2018 do vključno 12. marca 2018 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave:
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 21. februarja 2018, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje:
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – Semiška«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

pdfJavno naznanilo

docxObrazec za pripombe in predloge

pdfOdlok OPPN Semiška cesta - dopolnjen osnutek

pdfNačrt parcelacije

pdfUreditvena situacija

pdfUreditvene enote

pdfPrometna situacija

pdfGospodarska javna infrastruktura

pdfPovzetek za javnost

Ostale vsebine dopolnjenega osnutka

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.