24. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 22 November 2017 |

Občinski svet poziva ministrstvo, da zagotovi plače v zdravstvenem domu

Na včerajšnji 24. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, ki jo je vodil podžupan Štefan Misja, so se občinski svetniki seznanili z nastalo finančno situacijo v Zdravstvenem domu Črnomelj in sprejeli sklep, da Občina kot ustanovitelj ZD Črnomelj nima vpliva na določitev višine plač v zdravstvu in tudi ne zagotavlja sredstev na področju zdravstva. Zato občinski svet poziva Ministrstvo za zdravje in ZZZS, da zagotovita dodatno potrebna sredstva v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017.

Soglasje k pogodbi za prenos upravljanja Kulturnega doma

Svetniki so soglašali tudi s sklenitvijo pogodbe za prenos upravljanja Kulturnega doma Črnomelj ZIK-u Črnomelj. S podpisom pogodbe se bo Ministrstvo za kulturo zavezalo tudi, da bo do konca leta 2018 za Kulturni dom Črnomelj izdelan projekt celovite prenove, ki ga bo naročilo ministrstvo in bo zanj zagotovilo tudi potrebna sredstva. Projekt bo izdelan tako, da bo skladno z njim možno prenovo objekta izvesti tudi po posameznih fazah.

Seznanitev z vizijo festivala Jurjevanje

Na seji je potekala še razprava o najstarejšem folklornem festivalu v Sloveniji Jurjevanje, kjer so se svetniki seznanili z vizijo festivala, ki jo je podal direktor RIC-a Peter Črnič. Svetniki predlagajo RIC- u, da prouči na seji predstavljene predloge in izvede anketo med ciljnimi skupinami o sami prireditvi in njeni lokaciji.

Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju za gradnjo stanovanjskega bloka

Člani občinskega sveta so se na seji informirali še s sprejetim Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku v zvezi z gradnjo stanovanjskega bloka na tem območju.

Sprejeli so še predlog o spremembi poteka meja med naseljema Vinica in Podklanec. Sprememba meja ne vpliva na obstoječo oštevilčbo hišnih številk v omenjenih naseljih, gre le za geografsko neustrezno razmejitev določene nepremičnine, ki jo je bilo potrebno urediti.

Na seji je bil sprejet Rebalans proračuna Občine Črnomelj za leto 2017.

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.