Pričela so se dela ureditve pločnika v naselju Lokve

  • 15 November 2017 |

Sreda, 15. november - Po uspešno izvedenem javnem razpisu je bila konec septembra podpisana gradbena pogodba za Ureditev pločnikov v območju naselja Lokve ob cesti R1-216/1178 Črmošnjice – Črnomelj. Dela so se začela ta teden.

Na 1,7 km dolžine od priključka lokalne ceste za Otovec do križišča z obvoznico je predvidena obnova ceste, izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ter ureditev dveh avtobusnih postajališč z dvema dodatnima prehodoma za pešce v Lokvah, kar bo še povečalo varnost pešcev in olajšalo vožnjo skozi naselje.

Izvajalec začenja z gradnjo pločnika in meteorne kanalizacije v njem iz smeri obvoznice. Cesta se pred zimo ne bo razkopavala, ker ni gotovo, da bi jo lahko kvalitetno pripravili in asfaltirali v zimskih razmerah. Za enkrat bo potrebna samo polovična zapora, ki je že urejena s premičnim semaforjem. Delna zapora bo od 13. 11. 2017 do 7. 2. 2018, in sicer na cesti R1 - 216 odsek 1178 Črmošnjice - Črnomelj.

Naročnik investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, sofinancer Občina Črnomelj, izvajalec pa skupina CGP d.d. Novo mesto in TGH d.o.o. Črnomelj. Pogodbena vrednost del je 1.488.311,55 EUR z DDV. Občina Črnomelj sofinancira ureditve v višini 29,62 %, kar znese 440.8080,05 EUR.

Rok za izvedbo del je konec leta 2018.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.