Odgovor na odprto pismo županji

  • 13 November 2017 |

Občan Darjan Grudnik je prejšnji teden v odprtem pismu županji podal svoje mnenje o delu občine in vsako mnenje spoštujem, čeprav ga ne delim z njim. Imenovanega občana sem tudi povabila in sprejela na razgovor, kjer je podal svoje mnenje, za kar se mu tudi zahvaljujem.

Glede enote vrtca na Majerju, pa dodajam, da trenutno na območju Majerja, kjer se nahaja ta enota, po naročilu občine poteka »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer«, katere izvajalec je podjetje TGH. Območje urejamo, gradimo ceste, pločnike, parkirišča, javno razsvetljavo in izvajamo rekonstrukcijo komunalne infrastrukture, za kar smo tudi pridobili sredstva razpisana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvajanje navedenih gradbenih del je delno tudi vzrok za stanje v okolici vrtca. V nadaljevanju pa načrtujemo tudi določene ureditve dostopa in parkirišča na območju med vrtcem in stavbo bivše vojašnice.

Izvajalec gradbenih del ob rekonstrukciji ceste ni poskrbel za ustrezen dostop do vrtca, kar obžalujem. Takoj, ko smo bili obveščeni o neustreznem dostopu do vrtca, je občinska uprava urgirala pri izvajalcu, ki je zagotovil, da bo zadevo ustrezno uredil. Izvajalec je pristopil k ureditvi dostopa, vendar še ni urejeno tako kot bi moralo biti. Izvajalec je bil večkrat opozorjen, da morajo biti dela narejena kvalitetno in pravočasno. V kolikor del ne bo izvedel v skladu s pogodbo, bomo to ustrezno sankcionirali.

Enota na Majerju izpolnjuje pogoje in omogoča, da se lahko vpišejo vsi otroci v vrtec, kar je tudi osnovni interes občine. Občina zagotavlja prostore za delovanja vrtca v Črnomlju, poleg dveh matičnih stavb, še na dveh lokacijah v mestu Črnomelj, od katerih je ena tudi na Majerju. Poleg tega na območju občine Črnomelj, delujejo tudi vrtci pri OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi in OŠ Dragatuš. Na ta način so zagotovljene potrebne kapacitete za vpis vseh oz. čim večjega števila otrok. V Črnomlju je bil v letu 2011 dograjen vrtec na Čardaku za tri oddelke in spremljajoče prostore. Na občinski upravi sledimo potrebam vključevanja otrok v vrtec in prav zaradi tega zagotavljamo prostore za izvajanje dejavnosti vrtca na štirih lokacijah v mestu. Zaradi potreb staršev po varstvu otrok, ki se izkažejo še med letom, naknadno, tudi do 2x na leto, odpiramo nove oddelke, predvsem za otroke prve starostne skupine, za katero so trije oddelki urejeni tudi na Majerju. V enoti vrtca na Čardaku smo s 1. septembrom 2015 odprli tudi razvojni oddelek.

Prostorsko stisko v vrtcih bomo nekoliko omilili z rekonstrukcijo in dograditvijo OŠ Dragatuš, kjer sta predvidena 2 nova oddelka in je bilo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport tečejo aktivnosti za zagotovitev finančnih sredstev.

V zaključni fazi je priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nadomestno gradnjo s podrobnim tehničnim opisom projekta »Gradnja Vrtca Črnomelj-Enota Loka- II. faza«. Sama gradnja je odvisna od možnosti in načina zaprtja finančne konstrukcije, ki bo znana po potrditvi oz. uskladitvi dokumentacije z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. V načrt razvojnih programov je uvrščen projekt Gradnja vrtca Črnomelj – II. faza, za kar so v letu 2017 v proračunu občine predvidena sredstva za pričetek izdelave dokumentacije.

 

Županja Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.