Obvestilo o ponovnem osebnem vročanju odločb za NUSZ z dne 5. 9. 2017

  • 08 September 2017 |

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. DT 4224-9607/2017-13, z dne 5. 9. 2017, vas obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel ponovno vročanje odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Črnomelj za leto 2017 (osebna vročitev).

Datum odpreme: 31. 8. 2017

Datumi zapadlosti (2 obroka):
1. obrok: 16. 10. 2017
2. obrok: 14. 12. 2017

Datumi zapadlosti (4 obroki):
1. obrok: 16. 10. 2017
2. obrok: 14. 12. 2017
3. obrok: 14. 12. 2017
4. obrok: 15. 1. 2017

Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS http://www.fu.gov.si/

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.