Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

  • 07 Avgust 2017 |

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 4.8.2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov in pomagati pri trženju in promociji.

Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma (v nadaljevanju MSP). Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSPjev na globalnem trgu.

Skupna višina razpisanih sredstev je 8.087.984,89 EUR. To so namenska sredstva EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj.Sofinanciranje bo do 70% upravičenih stroškov, vendar največ do 200.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo po pravilu "de minimis".

Rok za prejem ponudb v letu 2017 je 25.9.2017 do 12.00 ure.

Več o razpisu pa si lahko preberete tukaj.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.