Rekonstrukcija Kidričeve ulice

  • 29 Junij 2017 |

pdfOBVESTILO O PRIČETKU DEL

Spoštovani lastniki objektov v:

Kidričevi ulici,
Ulici Nova Loka,
Ul. heroja Jožeta Mihelčiča,
Ul. Danila Bučarja,
Ul. Marjana Kozine,
Grajski ulici,
Ulici pri Stadionu,
Vodnikovi ulici,
Nazorjevi ulici,
Tomšićevi ulici,
Trubarjevi ulici in lastnikom objektov na
Viniški cesti 13, 15, 17 in 19.

Po uspešno izvedenem javnem razpisu smo 12. junija z izbranim izvajalcem CGP d.d. iz Novega mesta podpisali gradbeno pogodbo za »Rekonstrukcijo Kidričeve ulice«. Ulica, ki vodi do osnove in srednje šole, vrtca, več lokalov in vaših stanovanj je precej dotrajana in potrebna temeljite obnove.

Po projektni dokumentaciji in pogodbi je predvidena obnova vseh 600 m ulice, vključno s pločniki in z vsemi inštalacijami (mešana kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, prestavitev elektrike, nova javna razsvetljava in optika). Vzporedno z deli na tej ulici bo Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. izvajalo tudi obnove dotrajanih priključnih vodovodov in kanalizacij, o čemer vas bodo obvestili posebej.

Dela se bodo pričela izvajati v ponedeljek, 3. julija in se bodo zaključila do 31. oktobra 2017. V času izvajanja del bodo s predpisano prometno signalizacijo označeni obvozi in sama popolna zapora Kidričeve ulice, ki je v grobem razdeljena na dva dela. V juliju in avgustu je predvideno gradbišče na prvih 300 m ulice od Viniške ceste do bara Gušt, v septembru in oktobru pa od tu naprej do konca ulice.

Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje, saj bo v času izvedbe del moten promet in dostop do vaših domov ter povečan hrup in prah zaradi strojev, transportov na gradbišču in obvoznih cestah.

Kontaktne osebe za dodatne informacije so:
- Marko Plesec, za izvajalca CGP d.d., T: 30 61 493, M: 031 343 776;
- Branko Banovec univ. dipl. inž. grad., za nadzornika AMBIENS d.o.o., T: 30 56 230, M: 040 708 314;
- Vinko Kunič, za investitorja T: 30 61 102 (od 13. do 28. julija Srečko Janjoš , T: 30 61 141).

Županja

Mojca Čemas Stjepanovič

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.